Młodzież o inicjacji co to jest
Leczenie Młodzież o inicjacji seksualnej i antykoncepcji. Definicja: Powyżej połowa młodych ludzi.

Czy przydatne?

Definicja Młodzież o inicjacji seksualnej i antykoncepcji

Co to jest Młodzież o inicjacji seksualnej i antykoncepcji: Powyżej połowa młodych ludzi zgadza się ze stwierdzeniem, iż do pierwszego kontaktu seksualnego dochodzi regularnie pod wpływem emocji i nie ma czasu, tak aby pomyśleć o antykoncepcji – wynika z badań CBOS dotyczących postaw i zachowań seksualnych młodych Polaków* przeprowadzonych w ramach Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3”. Niepokojące to jest, iż niemal co dziesiąty ankietowany przyznał się do seksu z przypadkowym, nieznanym partnerem i fakt, iż aż 30% z nich nie stosowało wtedy jakichkolwiek środków antykoncepcyjnych.wśród osób, które mają już za sobą inicjację seksualną, aż 27% przyznało się do relacji z przygodnie poznaną osobą. Tylko nieco powyżej połowa z nich (52,3%) zadeklarowała, iż w takiej sytuacji stosowała środki antykoncepcyjne. Powodem takich ryzykownych zachowań seksualnych ..wśród młodzieży może być kojarzenie poprzez nich „życia seksualnego” bardziej ze „współżyciem” i „seksem” niż z budowaniem stosunku opartej na odpowiedzialności i miłości. O powierzchowności związków z pierwszymi partnerami może także świadczyć brak wiedzy o ich poprzednich doświadczeniach seksualnych. Badanie CBOS wykazało także, iż młodzi ludzie mają problem z podaniem definicji definicje „życie seksualne”. Tylko niewielki odsetek pytanych łączy ten termin ze „stałym związkiem” czy „świadomym współżyciem”. Jeszcze większy kłopot sprawiło pytanie o rozumienie terminu „inicjacja seksualna”. Odpowiedziało na nie 48,8% badanych, z czego połowa kojarzy to definicja dosłownie z pierwszym stosunkiem, tak zwany „pierwszym wspólnie”. Mimo problemu w definicjami pozytywnie zaskakuje z kolei fakt, iż powyżej trzy czwarte zapytanych uznało, iż rozpoczęcie współżycia jest bardzo istotną decyzją, która ma wpływ na całe życie. ...wśród tych, którzy pierwsze kontakty seksualne mają już za sobą powyżej połowa deklaruje, iż stosuje środki antykoncepcyjne. Do najpopularniejszych z nich należą prezerwatywy – używa ich 63,2% badanych, trzykrotnie mniej osób stosuje tabletki hormonalne – 22,7%. Znacząco mniejszym powodzeniem cieszą się spirale (2,2%) i sposoby okresowej abstynencji seksualnej ( tak zwany sposoby naturalne - 2%). Deklaracje badanych wskazują na to, że wydatki zakupu środków antykoncepcyjnych nie wpływają na wybór służących poprzez nich środków antykoncepcyjnych. Przewarzająca część (59,5%) ankietowanych, którzy aktualnie stosują środki antykoncepcyjne, nawet gdyby mogła przeznaczyć na zakup tego typu środków więcej pieniędzy niż aktualnie, nadal aby z nich korzystała.„Młodzi ludzie korzystają z różnych metod antykoncepcyjnych w miarę regularnie, lecz nieregularnie i nie to jest zdarzenie powszechne. to jest efektem niedostatecznej wiedzy na temat współżycia seksualnego i braku nauki w tej dziedzinie” – tłumaczy dr nauk medycznych Grzegorz Południewski, ginekolog, prezes Towarzystwa Rozwoju Rodziny. – „To, iż młodzież chętniej sięga po prezerwatywy niż inne środki antykoncepcyjne, wynika w pierwszej kolejności z faktu, że są one powszechnie dostępne, można je kupić praktycznie wszędzie: w supermarkecie, na stacji benzynowej. Nie ma potrzeby wybierać się do lekarza czy do apteki. Odmiennie jest w razie preparatów, które wymagają regularnych wizyt u specjalisty, dlatego pod tym względem pozyskanie innych środków może być uważane za kłopotliwe. Jednak mimo tych niedogodności daje się zauważyć coraz większe zainteresowanie sposobami hormonalnymi, w szczególności ....wśród dziewcząt, które chcą dbać o swoje zdrowie”.Wywiady CBOS przeprowadzone z młodocianymi matkami** pokazały z kolei, jakie mogą być motywacje towarzyszące rozpoczęciu kontaktów seksualnych. w razie młodocianych matek można mówić o różnych powodach podjęcia takiej decyzji: romantyczność - respondentka była zakochana, chciała okazać partnerowi własne uczucia, iż mu na nim zależy;towarzyskość - związana z funkcjonującym w ekipie rówieśniczej modelem akceptowanych zachowań, to jest forma wywierania nacisku, argumentowana tym, iż „ przewarzająca część już to przeżyła, niemądrze mi było powiedzieć, iż jeszcze nie”.atrakcyjność seksu - „tj. takie fajne, iż trzeba z tego skorzystać, w ogóle wstyd, tak aby nie uprawiać seksu”;ciekawość – „każdy chce zobaczyć jak ;tj.”;poczucie dojrzałości do rozpoczęcia życia seksualnego presja partnera – partner swoim zachowaniem skłaniał do złożenia obietnicy, iż zaczną współżycie;perspektywa przymusowego czasowego rozstania chłopaka i dziewczyny – planowany wyjazd za granicę.Analizując wypowiedzi niektórych uczestniczek badania na pytanie, dlaczego nie stosowały środków antykoncepcyjnych można wywnioskować, iż posługiwały się „myśleniem magicznym”- wierzyły, iż zwyczajnie nie zajdą w ciążę lub nie widziały potrzeby stosowania jakiś zabezpieczeń. W tym kontekście ważny był także stan emocjonalny dziewcząt - nie stosowały zabezpieczeń, gdyż były zakochane.Kampania na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3”Inspiracją do stworzenia Kampanii były niepokojące statystyki dotyczące nieodpowiedzialnych zachowań seksualnych młodych ludzi, a również niedostateczną wiedzą nt. antykoncepcji w Polsce. Potwierdziły to przeprowadzone w kwietniu br. badania nt. postaw i zachowań seksualnych młodych Polaków i badanie sytuacji młodocianych matek. Celem kampanii jest nauka młodych ludzi nt. odpowiedzialnych zachowań seksualnych przez uświadamianie ich, iż z seksem zawsze będzie wiązał się temat macierzyństwa i rodzicielstwa. Kampania na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa ma za zadanie promować świadomość antykoncepcyjną i świadome planowanie rodziny, by w przyszłości rodzicami stawali się ludzie dojrzali do decyzji o posiadaniu potomstwa. Zdaniem ekspertów kluczowym czynnikiem pozwalającym realizować świadome rodzicielstwo jest wiedza. Bez informacji na temat antykoncepcji i bez swobodnego dostępu do niej, nikt nie zrealizuje efektywnie swoich planów, szczególnie w tak delikatnej materii jaką jest sfera intymna. Dlatego organizatorzy Kampanii postawili sobie za cel edukację. W ramach przeprowadzonego Miesiąca Świadomego Rodzicielstwa Kampania odwiedziła z akcjami edukacyjnymi Lublin, Kraków, Wrocław i Gdańsk. Rozdano powyżej 4000 przewodników po antykoncepcji. W każdym mieście była sposobność skorzystania z porad ekspertów: ginekologa i/albo seksuologa. Patronat honorowy nad Kampanią objęli: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Towarzystwo Rozwoju Rodziny. Inicjatorem Kampanii jest spółka Gedeon Richter Plc. – patron świadomego rodzicielstwa.Źródło:* Badanie CBOS, kwiecień 2008, reprezentatywna próba ogólnopolska 495 osób w wieku 13-21 lat** Badanie CBOS, kwiecień 2008, wywiady pogłębione z 30 młodocianymi matkami z różnych regionów Polski, 14 kobiet urodziło pośrodku ostatnich 12 miesięcy, 6 nie potem niż 5 lat temu, 5 powyżej 5 lat temu i 10 powyżej 10 lat temu
Przyczyny Migrena Zwiększa Wrażliwość Skóry:
Objawy osoby cierpiące na migrenę posiadają znacząco wrażliwszą skórę i mogą odczuwać trudny do zniesienia ból w trakcie normalnych i nieszkodliwych, codziennych czynności. Zwyczajne drapanie się po głowie młodzież o inicjacji seksualnej i antykoncepcji co znaczy.
Przyczyny Mała Nadwaga Przedłuża Życie:
Objawy czasach nikogo nie dziwi fakt, iż osoby otyłe i z niedowagą umierają przedtem, lecz informacja, iż mała nadwaga przedłuża życie może zaskakiwać. Okazuje się gdyż, iż kilka zbędnych kilogramów może młodzież o inicjacji seksualnej i antykoncepcji krzyżówka.
Przyczyny Marihuana Uszkadza Mózg:
Objawy literatury na temat niekorzystnego wpływy marihuany na zdrowie, wielu ludzi wierzy, iż jest ona w miarę nieszkodliwa i powinna być zalegalizowana. Zdaniem australijskich naukowców z Centrum młodzież o inicjacji seksualnej i antykoncepcji co to jest.
Przyczyny Marihuana Zwiększa Ryzyko Raka:
Objawy Journal of Immunology zostały opublikowane wyniki badań prowadzonych poprzez badaczy z Uniwersytetu Kalifornia w Los Angeles. Naukowcy badali składnik marihuany – tetrahydrocannabinol ( THC ), który młodzież o inicjacji seksualnej i antykoncepcji słownik.
Przyczyny Migrena, Udar Mózgu I Epilepsja €“ O Krok Od Uleczalności:
Objawy powstające w mózgu człowieka chorego na epilepsję migrenę czy udar mózgu przypominają zmiany zachodzące u owadów. Dzięki angielskim naukowcom być może już wkrótce dolegliwości te staną się uleczalne młodzież o inicjacji seksualnej i antykoncepcji czym jest.

Czym jest Młodzież o inicjacji znaczenie Słownik leczenie M .

  • Dodano:
  • Autor: