Nagłe zgony młodych osób co to jest
Leczenie Nagłe zgony młodych osób. Definicja: Nagłe zgony sercowe występują regularnie w ekipie.

Czy przydatne?

Definicja Nagłe zgony młodych osób

Co to jest: Nagłe zgony sercowe występują regularnie w ekipie młodych, z pozoru zdrowych ludzi. Śmierć następuje pośrodku godziny od pojawienia się objawów. Zazwyczaj czas jest zbyt krótki, aby odpowiednio błyskawicznie wykorzystać poprawne leczenie. Włoscy naukowcy stwierdzili, iż powodem tych zdarzeń są regularnie zmiany wykrywalne dopiero dzięki mikroskopu.kluczowym autorem badania jest Domenico Corrado z Kliniki Kardiologii i Patologii Układu Krążenia Uniwersytetu w Padwie. Zbadał on w badaniu pośmiertnym serca 273 ofiar nagłych zgonów z przyczyn sercowych. U 72% tych z pozoru zdrowych osób w badaniu patomorfologicznym stwierdzono zmiany makroskopowe mięśnia sercowego.Były to nierozpoznane przedtem kardiomiopatie (przerost mięśnia sercowego), dolegliwość naczyń wieńcowych, wady zastawkowe i pęknięcia aorty. Pozostałe 28% osób miało makroskopowo zdrowe serca - u 2/3 z nich zmiany stwierdzono dopiero w trakcie badania mikroskopowego. Najczęściej wykrywano ogniskowe zapalenie mięśnia sercowego, wady układu przewodzącego bodźce w sercu albo niepoprawną budowę włókien mięśniowych. U pozostałej 1/3 nie powiodło się wykryć zaburzenia mogącego odpowiadać za zgon.Prawie 40% ofiar miewało w różnych okresach życia niepokojące symptomy, takie jak uczucie nierównego, szybkiego bicia serca, przedwczesne pobudzenia czy bloki przewodzenia (objawiające się regularnie omdleniami). Świadczy to o tym, jak istotne jest, aby młodzież nie bagatelizowała podobnych objawów i poddawała się badaniu lekarskiemu u ekspertów kardiologii

Czym jest Nagłe zgony młodych osób znaczenie Słownik leczenie N .