Nie tylko czas leczy rany co to jest
Leczenie Nie tylko czas leczy rany. Definicja: Ogólnie rzecz ujmując, rana to uszkodzenie ciągłości.

Czy przydatne?

Definicja Nie tylko czas leczy rany

Co to jest: Ogólnie rzecz ujmując, rana to uszkodzenie ciągłości skóry, a regularnie także głębszych tkanek albo narządów w konsekwencji urazu. Skaleczony palec goi się błyskawicznie i wystarczają tu naturalne systemy organizmu. Mechanizm gojenia rany zaczyna się bezpośrednio po skaleczeniu i angażuje sporo składników krwi i przedmiotów tkanki skórnej uczestniczących w wieloetapowym procesie gojenia rany:faza oczyszczania rany (zapalenie) - Komórki układu odpornościowego izolują i zwalczają drobnoustroje, które przedostały się do tkanek przez ranę. Równocześnie pobudzana jest synteza kolagenu.::faza ziarninowania - Powstaje ziarnina (początkowo składająca się z naczyń włosowatych, fibroblastów i kolagenu), która wypełnia dno rany..:::faza naskórkowania - Na tym etapie dochodzi do migracji komórek nabłonkowych z brzegów rany ku jej środkowiEtap dojrzewania - Mechanizm transformacji kolagenu syntetyzowanego w obrębie rany równoznaczny z odtwarzaniem poprawnych cech tkanki łącznej może trwać nawet poprzez rok po zakończeniu naskórkowania. Wybrane naczynia włosowate powstałe w czasie ziarninowania zanikają. Z czasem, zaopatrzenie w krew wygojonej tkanki ulega normalizacji.Jednak rana ranie nie równa. Rozległość i lokalizacja uszkodzenia, infekcje bakteryjne, wirusowe albo grzybicze ( regularnie „trzy w jednym”), dolegliwości prowadzące do martwicy tkanek i inne schorzenia towarzyszące pacjentowi komplikują, zakłócają albo wręcz uniemożliwiają naturalne mechanizmy gojenia ran. Wówczas powstaje tak zwana rana przewlekła. Przewlekłe rany – długie cierpieniaKlinicznie rany dzieli się na:ostre – mechanizm leczenia trwa do 8 tygodniprzewlekłe – mechanizm leczenia trwa ponad 8 tygodniTo właśnie rany przewlekłe stanowią specjalny problem terapeutyczny tak dla chorego, jak i dla ochrony zdrowia. Rodzaje ran przewlekłych dotykające największą liczbę pacjentów:owrzodzenia żylne podudzi - to są przewlekłe, otwarte uszkodzenia skóry, najczęściej na goleniach. Tworzą się długo, są bardzo bolesne i trudne do wyleczenia. Występują raczej u osób po 60 roku życia, lecz zdarzają się również u osób młodszych. raczej wywołane są przewlekłą niewydolnością żylną a więc zaburzeniami krążenia (uszkodzeniem zastawek żylnych), co skutkuje zastój krwi żylnej w kończynach dolnych. Powyżej 1% dorosłej populacji w pewnym okresie cierpi na przewlekłe owrzodzenia kończyn dolnych, z czego 80% przypadków to owrzodzenia na tle niewydolności żylnej. Z racji na częstość występowania, złożoną etiologię i długookresowe leczenie stanowią poważny problem socjalny, terapeutyczny i ekonomiczny.odleżyny - to są obszary skóry i znajdujące się pod nią tkanki, które zostały uszkodzone w konsekwencji długotrwałego ucisku, tarcia albo występowania tych dwóch czynników równocześnie. Odleżyny występują zwykle u pacjentów unieruchomionych na przykład ciężką chorobą, w skutek czego dochodzi do wielogodzinnego lub nawet trwającego sporo dni ucisku tkanek miękkich. Odleżyny stanowią ważny problem dla wielu pacjentów przewlekle chorych, szczególnie tych w podeszłym wieku. Są trudne do leczenia, ( regularnie wiążą się z nadkażeniami i postępującą martwicą tkanek, a w skrajnych sytuacjach przyczynić się mogą do zgonu chorego. tak zwany zespół stopy cukrzycowej - dotyka on osób cierpiących na cukrzycę i jest jednym z najczęstszych powikłań tej dolegliwości – dotyka 12-25% diabetyków. Jednym z systemów powstawania zespołu stopy cukrzycowej jest uszkodzenie naczyń krwionośnych (szczególnie tętnic) wywołane długotrwałą hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi), co determinuje zmniejszeniem ich elastyczności, zarastaniem i nasiloną miażdżycą. Na skutek niedokrwienia tkanek stopy dochodzi do zaburzeń ich czynności. Z drugiej strony powiększona lepkość krwi skutkuje skłonność do powstawania szkodliwych skrzepów. Następstwem tych patologicznych zmian jest groźne niedotlenienie tkanek prowadzące do martwicy tkanek stopy, co w razie niepomyślnego leczenia prowadzi do amputacji palców stopy, większej części stopy albo całkowitego jej usunięcia. Efektywna leczenie zapobiegająca amputacji ma więc najważniejsze znaczenie tak dla chorego, jak i dla społeczeństwa.Wszystkim rodzajom ran przewlekłych towarzyszy z reguły mocny ból (wyjątkiem jest tak zwany neuropatia cukrzycowa, gdy zaburzenia przewodnictwa nerwowego wywołują, iż rozkładająca się rana na stopie jest niewyczuwalna). Innym, szczególnie przykrym efektem ran przewlekłych jest niemiły zapach, który stanowi ważne wyzwanie stojące przed lekarzami i pielęgniarkami. Jego źródłem jest zakażenie tkanek martwiczych skóry, tkanki podskórnej, mięśni, niekiedy kości. Produktami rozkładu tkanek bezpośrednio odpowiadającymi za odór są lotne, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe o wyjątkowo ostrym zapachu. Rana przewlekła jest źródłem cierpień fizycznych i psychicznych pacjentów, upośledzając ich funkcje socjalne i skazując na wstyd, wyobcowanie, poczucie winy i samotność.Opatrunek na ratunekBezpośrednim celem leczenia rany przewlekłej jest spowodowanie wygojenia rany i przerwanie cierpień pacjenta, jednak głównym skutkiem udanej terapii powinien być powrót chorego do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. W skrócie – chodzi o to aby nie zwiększać kosztów na przedłużające się leczenie. To jest tym bardziej ważne, iż ostatnimi laty w zakresie leczenia ran dokonał się znaczący rozwój za sprawą opatrunków nowej generacji. Trzeba to jasno powiedzieć: w razie ran przewlekłych, współczesna medycyna wysyła już wyjałowioną gazę do lamusa. równocześnie upadł pogląd, iż rana musi być sucha. Udowodniono, iż wilgotne środowisko sprzyja optymalnemu gojeniu się rany na wszystkich etapach. Takie warunki mogą zapewnić specjalistyczne opatrunki nowej generacji. Leczenie ran przewlekłych opiera więc się w pierwszej kolejności na stosowaniu specjalistycznych opatrunków w połączeniu z farmakoterapią służącą ogólnie i miejscowo. Obecne standardy leczenia ran przewlekłych przewidują wykorzystywanie gamy opatrunków dobieranych indywidualnie do przypadku, w zależności od rodzaju rany i etapu leczenia (etapy gojenia rany). Zapewnia to sporo korzyści zarówno pacjentowi jak i zespołowi terapeutycznemu. Zastosowane w odpowiednim momencie ( regularnie warunkują skuteczne oczyszczanie, ziarnowanie i naskórkowanie rany, czyli pobudzają i przyspieszają naturalne mechanizmy leczenia rany. Ponadto, nie wywołują uszkadzania nowopowstałych tkanek przy zamianie opatrunku, regulują środowisko fizykochemiczne rany (wilgotność, pH) i stanowią barierę dla drobnoustrojów chorobotwórczych.Rodzaje opatrunków specjalistycznychStosowane aktualnie opatrunki specjalistyczne grupuje się zależnie od składników wykorzystanych do ich produkcji:hydrożele - opatrunki pochłaniające wiele wydzieliny, przepuszczalne dla tlenu, pary wodnej, białek, mają właściwości chłodzące, stanowią barierę dla bakterii, służące w ranach ziarninujących ze średnią albo sporą ilością wydzieliny,hydrokoloidy - zawierają żelową substancję na poliuretanowym nośniku; obniżają pH rany (hamując namnażanie bakterii), wiążą amoniak; służące w ranach z małym i średnim wysiękiem, ziarninujących bez cech zakażenia,dekstranomery - zawierają polisacharydy o sporych właściwościach chłonnych (mogą pochłonąć 30 x więcej wysięku niż same ważą); służące do ran z obfitym wysiękiem, w tym zakażonych,alginiany - zawierają sole kwasu alginowego z wodorostów; mają unikalną cecha przechodzenia ze stanu włókienkowego w żel, pochłaniając wysięk i utrzymując wilgotne środowisko w ranie, mają właściwości hemostatyczne; wymagają pokrycia opatrunkiem wtórnym,poliuretany - opatrunek zbudowany jest z cząstek poliuretanowych otoczonych błoną poliestrową na kształt plastra miodu, mają strukturę przestrzenną dopasowaną do głębokich ran z bogatym wysiękiem, do których leczenia są przeznaczone,błony półprzepuszczalne - błona półprzepuszczalna zbudowana jest z poliuretanu pokrytego warstwą akrylową; opatrunek jest przepuszczalny dla gazów, w tym pary wodnej, nieprzepuszczalny dla wody i bakterii; przeciwwskazany w ranach z sporym wysiękiem, służący w profilaktyce odleżyn, w podtrzymywaniu innych opatrunków inne/mieszane: pochłaniające zapach i wydzielinę. Mogą zawierać węgiel aktywowany albo szczególny superabsorbent. Opatrunki takie umieją aktywnie przepłukiwać ranę i absorbują zanieczyszczające i zakażające ranę mikroorganizmy, pochłaniają spore ilości wydzieliny. W ostatnich latach wyodrębniła się również ekipa opatrunków zawierających srebro, mająca ważne znaczenie w miejscowym leczeniu ran zainfekowanych i profilaktyce zakażeń u chorych z obniżoną odpornością

Czym jest Nie tylko czas leczy rany znaczenie Słownik leczenie N .