Niedobory witamin i co to jest
Leczenie Niedobory witamin i składników mineralnych. Definicja: Niedobory witamin i składników.

Czy przydatne?

Definicja Niedobory witamin i składników mineralnych

Co to jest: Niedobory witamin i składników mineralnych. Wiek, płeć, stan fizjologiczny organizmu i warunki społeczno-bytowe, takie jak chociażby miejsce zamieszkania, to czynniki mające wpływ na jakość żywienia Polaków. Z uwagi na wielość tych czynników, naturalnym staje się fakt, iż jakość naszego żywienia jest w bardzo sporym stopniu zróżnicowana. Zróżnicowanie to nie wyklucza jednak oceny jego jakości. Szansę taką stwarzają wyniki prowadzonych badań dotyczących indywidualnych zwyczajów żywieniowych. Reprezentatywne badania metody żywienia i stanu odżywienia Polaków ponad 1-go roku życia, przeprowadzone w 2000 roku, i wyniki badań jakości żywienia, zrealizowane w roku 2003, prowadzą do szeregu wniosków, które dają całościowy obraz stosunku między stanem żywienia a ryzykiem odchyleń w stanie zdrowia Polaków. W pierwszej kolejności wykazują one, iż jakość żywienia Polaków znacząco odbiega od rekomendowanych norm. U większości badanych przypadków stwierdzono przekroczenie lub niedobór zalecanej w diecie przeciętnej zawartości witamin i składników mineralnych. Odbiegająca od zaleceń jakość żywienia Polaków, czego dowodem są przedstawione poniżej szczegółowe wyniki badań, stwarza niebezpieczeństwo - szczególnie wśród dzieci i młodzieży - powiększenia ryzyka występowania różnego rodzaju zaburzeń, w tym między innymi różnych form niedożywienia, obniżenia sprawności układu odpornościowego, ryzyka nadwagi i otyłości i innych chorób tak zwany dietozależnych. Sytuacjom takim można jednak zapobiegać przez odpowiednią profilaktykę. Powinna ona koncentrować się w pierwszej kolejności na: zwiększeniu spożycia mleka, w tym jogurtów i kefirów i serów o niskiej zawartości tłuszczu; zwiększeniu spożycia warzyw i owoców i soków, raczej warzywnych; zwiększeniu spożycia ryb, raczej morskiego pochodzenia; powiększenie spożycia produktów, raczej zwierzęcego pochodzenia stanowiących bogate źródło żelaza; stosowaniu suplementacji, a więc uzupełnianiu codziennej diety preparatami witaminowymi, raczej zawierającymi witaminy rozpuszczalne w wodzie, i preparatami mineralnymi, zawierającymi takie składniki mineralne jak: wapń, magnez, cynk, żelazo, selen i mangan. Uzupełnianie diety preparatami zawierającymi jod dotyczy raczej kobiet ciężarnych. Powinno być ono upowszechniane przez działania edukacyjne powiązane z zasadami prawidłowego żywienia. Wyniki badań: Zawartość składników energetycznych: Najwyższe przekroczenie normy w odniesieniu do zawartości makroskładników będących źródłem energii w przeciętnej całodziennej diecie Polaków odnotowano wśród chłopców i mężczyzn w wieku 16-25 lat (70,5 proc), wśród dziewcząt i kobiet - 56,5 procent Wyższą zawartość białka w relacji do rekomendowanych norm stwierdzono w diecie 87,4 procent badanych chłopców i mężczyzn i 70,9 procent dziewcząt ponad 15 roku życia. wśród dzieci niedobory białka w diecie występowały sporadycznie. Spożycie tłuszczu, szczególnie wśród młodzieży i dorosłych mężczyzn, było wyższe niż rekomendowane normy - przekraczało o powyżej 50 procent wartość rekomendowaną. Zbyt wysoką zawartością tłuszczu odznaczały się diety 77,4 procent chłopców i mężczyzn i 62,2 procent dziewcząt i kobiet. Negatywna była także struktura spożywanych tłuszczów. Udział energii z kwasów tłuszczowych nasyconych był wyższy niż rekomendowany obecnie poprzez WHO - zamiast 8 procent , w większości przypadków przekraczał 12 procent , Natomiast zbyt niski w większości diet był udział energii z kwasów tłuszczowych wielonienasyconych. Zbyt wysokie było spożycie cholesterolu wśród 62,7 procent , chłopców i mężczyzn i 38,9 procent , dziewcząt i kobiet. Szczególnie wysoką zawartość tego składnika odnotowano w dietach osób płci męskiej w wieku 13-60 lat. Konsekwencją zbyt wysokiej zawartości tłuszczu i białka w diecie był niższy od zalecanego udział w dietach energii płynącej z węglowodanów. Badania wykazały także w miarę niski poziom błonnika w diecie. Zawartość składników mineralnych: Zawartość sodu, fosforu i potasu w dietach Polaków była wyższa niż rekomendowana. Niedobór wapnia wystąpił u 77 procent , badanych chłopców i mężczyzn i 88 procent , dziewcząt i kobiet. Niedobory żelaza w diecie stwierdzono wśród 34 procent , przebadanych chłopców i mężczyzn i wśród 85 procent , przebadanych dziewcząt i kobiet. W 62 procent , dziennego pożywienia chłopców i mężczyzn stwierdzono zbyt niską w relacji do rekomendowanych norm, zawartości cynku, wśród dziewcząt i kobiet - 72 procent , Zbyt niską zawartość miedzi w diecie stwierdzono u 86 procent , chłopców i mężczyzn i 96 procent , dziewcząt i kobiet. Zawartość witamin w diecie: Średnia zawartość witaminy A w razie kobiet w wieku 26-60 lat przekraczała rekomendowane normy. Równocześnie, wśród 34 procent , diet dziewcząt i kobiet stwierdzono jej niedobór. W dietach chłopców i mężczyzn niedobór wyniósł 24 procent , Średnia zawartość witaminy E we wszystkich ekipach, z wyjątkiem dziewcząt w wieku 1-3 lat, była wyższa niż rekomendowana. Równocześnie, wśród 22,7 procent , diet chłopców i mężczyzn i 38,1 procent , diet dziewcząt i kobiet stwierdzono niedobór tej witaminy. Niedobór witaminy B1 stwierdzono w dietach 48,6 procent , badanych chłopców i mężczyzn i 77,9 procent , dziewcząt i kobiet. Niedobór witaminy B2 stwierdzono w dietach 58,3 procent , chłopców i mężczyzn i 68 procent , dziewcząt i kobiet. Niedobory witaminy PP stwierdzono w dietach 45,8 procent , chłopców i mężczyzn i 71 procent , dziewcząt i kobiet. Niedobór witaminy B6 stwierdzono w dietach 43 procent , chłopców i mężczyzn i 58 procent , dziewcząt i kobiet. Niedobór witaminy C stwierdzono w dietach 45 procent , badanych - w tym 38,9 procent , chłopców i mężczyzn i 50,1 procent , dziewcząt i kobiet. Materiał opracowany na podstawie wystąpienia dr Lucjana Szponara nt. badania indywidualnego metody żywienia i stanu odżywienia Polaków przeprowadzonego poprzez Instytut Żywności i Żywienia wygłoszonego na spotkaniu prasowym 1 czerwca 2004 roku

Czym jest Niedobory witamin i znaczenie Słownik leczenie N .