Nikotyna sprzymierzeńcem co to jest
Leczenie Nikotyna sprzymierzeńcem raka sutka. Definicja: Wydawać aby się mogło, iż na temat.

Czy przydatne?

Definicja Nikotyna sprzymierzeńcem raka sutka

Co to jest Nikotyna sprzymierzeńcem raka sutka: Wydawać aby się mogło, iż na temat czynników ryzyka występowania raka sutka powiedziano już wszystko. Estrogen, zmutowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie geny, promieniowanie jonizujące. Wszystkie one napawają bezsilnością, gdyż ani na poziom własnego estrogenu, ani na przekazany nam garnitur chromosomowy z genami nie mamy żadnego wpływu. W czasie gdy pojawił się jeszcze jeden czynnik ryzyka, którego obecność zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Mowa o paleniu papierosów. Badania wykazują, iż powyżej połowa kobiet jest wybitnie uwrażliwiona na karcynogeny zawarte w papierosowym dymie - substancje mogące indukować powstawanie tkanki nowotworowej, a tym samym zwiększać u nich ryzyko wystąpienia raka sutka. Badania naukowe przeprowadzone wśród takich właśnie kobiet ujawniły, iż posiadają one wyjątkowo wolno działającą formę pewnego enzymu wątrobowego, który w normalnych warunkach powinien unieczynniać zewnątrzustrojowe karcynogeny. W praktyce znaczy to, iż u tych właśnie kobiet substancje te istnieją w organizmie znacząco dłużej, co powiększa narażenie z ich strony. Poprzez sporo lat korelacja między paleniem tytoniu a występowaniem raka sutka była obiektem badań. Ogłaszane wyniki były skrajnie różne. W zasadzie związek między paleniem tytoniu, a powstawaniem raka jest oczywisty. Koncepcja ta nie podlega żadnym dyskusjom w razie raka płuc czy pęcherza. w razie raka sutka wyniki badań laboratoryjnych także nie budzą wątpliwości. Chemikalia zawarte w papierosach, a jest ich powyżej 3600 w czasie naukowych doświadczeń powodowały przekształcanie się normalnej tkanki nabłonkowej w nowotworową, podobne działanie wykazywało mleko kobiet palaczek wywołując mutacje genowe komórek poddanych jego działaniu. w czasie gdy pojawiały się koncepcje, iż palenie nie ma związku z zachorowalnością na ten rodzaj raka, a wybrane z nich donosiły nawet, iż palenie minimalizuje ryzyko pojawienia się nowotworu sutka. Ta rozbieżność w wynikach badań związana jest z ilością substancji chemicznych występujących w tytoniu. wybrane z nich obniżają poziom estrogenu w organizmie kobiety, inne sprawiają, iż obniża się próg wiekowy okresu menopauzy, a jak wiemy obydwa te czynniki wywierają wpływ na postęp raka sutka. Jaka jest zatem prawda na temat palenia tytoniu ? Obniża czy podwyższa ryzyko wystąpienia nowotworu ? W 1994 roku naukowcy amerykańscy wysunęli koncepcję, iż te dwa systemy działania tytoniu - obniżające poziom estrogenu i zarazem ryzyko zachorowalności na raka i wybitnie karcynogenne, czyli sprzyjające powstawaniu nowotworu są ze sobą w stanie wiecznej rywalizacji. U tych kobiet, u których działanie drugie okaże się silniejsze, u tych istnieje znacząco większe prawdopodobieństwo rozwinięcia się nowotworu złośliwego sutka. To ostatnia hipoteza stała się motorem następnych badań, których celem stało się znalezienie odpowiedzi na pytanie - które to kobiety stają się ofiarami rakotwórczych związków zawartych w tytoniu ? Ażeby zrozumieć w jaki sposób dym papierosowy może być karcynogenem dla jednych kobiet oszczędzając inne, trzeba na początku zrozumieć rolę jaką w detoksykacji naszego organizmu pełni wątroba. Kiedy dym papierosowy wciągany jest do płuc, toksyczne substancje w nim zawarte chwile potem przedostają się do krwiobiegu i wspólnie z krwią wędrują do wątroby. Wątroba jest istnym arsenałem, gdzie nagromadzone są setki rozmaitych enzymów, mających na celu unieczynnienie groźnych dla życia chemikaliów. Rozłożone albo unieczynnione poprzez enzymy chemikalia wydalane są potem z moczem, kałem i później. Osoby, u których enzymy reagują wolniej narażone są na dłuższe przebywanie karcynogenów w organizmie, które tym metodą docierają do każdej komórki organizmu, w tym także komórek nabłonka gruczołowego sutka. Naukowcy pod kierunkiem prof. Petera Shieldsa z Amerykańskiego Instytutu Raka i Christine Ambrosone, epidemiologa z Centrum Badań Toksykologicznych w Arkansas, którzy podjęli się rozwiązania spornej kwestii rozpoczęli od dokładnego przebadania genu, który odpowiada za wytwarzanie w organizmie enzymu NAT2 (N-acetylotransferazy 2), którego największą aktywność stwierdza się w wątrobie i który odpowiedzialny jest za unieczynnianie tak zwany amin aromatycznych - karcynogenów znajdujących się w dymie tytoniowym. Dlatego także osoby posiadające spowolniałą wersję enzymu narażone są także częściej na występowanie raka pęcherza. I na odwrót. Osoby z szybką wersją enzymu narażone są na powiększone ryzyko wystąpienia raka okrężnicy, gdyż enzym NAT2 uaktywnia heterocykliczne aminy, dietetyczne karcynogeny, które powstają w okresie obróbki termicznej spożywanego poprzez nas mięsa. To, jaką wersję enzymu posiadamy zależy od materiału genetycznego przekazanego nam poprzez rodziców, wiadomo jednak, iż wśród rasy białej 55% osobników posiada „wolną” wersję enzymu. Badania przeprowadzone na uniwersytecie w Buffalo objęły 631 kobiet (304 z nich było chorych na raka piersi), a 53% z nich paliło papierosy. U wszystkich przebadano enzym NAT2 i ujawniono, iż ok. 50% kobiet posiadało wolniejszą wersje enzymu. Kiedy badacze skorelowali fakt palenia papierosów i fakt posiadania wolniejszej wersji enzymu NAT2, okazało się, iż u kobiet w wieku postmenopauzalnym, które paliły 15 i więcej papierosów i posiadały wolniejszą wersję enzymu były w znacząco większym stopniu narażone na wystąpienie raka sutka (rak występował 4 razy częściej !). Jeszcze większy stopień ryzyka dotyczył kobiet, które rozpoczęły palenie papierosów przed 17-tym rokiem życia. Eksperci spekulują, iż przed naukowcami stoi teraz zadanie wynalezienia testu, który stwierdzałby, kto z nas ma „wolną”, a kto szybką wersję enzymu, a tym samym byłby w porę ostrzeżony o powiększonym ryzyku wystąpienia nowotworu piersi... Nasuwa się tylko pytanie - po co marnować czas i miliony dolarów, skoro fakt szkodliwości palenia i jego wpływu na postęp chorób nowotworowych i układu krążenia jest przysłowiowa tajemnica poliszynela.... Może zatem w oczekiwaniu na jeszcze jedną zdobycz medycyny lepiej zwyczajnie rzucić ? Będzie szybciej i... zdrowiej !
Przyczyny Niepłodność W Endometriozie:
Objawy stwierdzili, iż białka tracone poprzez błonę śluzową macicy u kobiet cierpiących na endometriozę mogą być powodem problemów z płodnością.Białka o których mowa to alpha v-beta3 i LiF (leukemia nikotyna sprzymierzeńcem raka sutka.
Przyczyny Nadwaga Wpływa Niekorzystnie Na Jakość Spermy:
Objawy powyżej trzykrotnie częściej mają problemy z liczebnością plemników, w porównaniu do mężczyzn z normalną wagą. Duża otyłość potraja także ryzyko posiadania plemników charakteryzujących się małą nikotyna sprzymierzeńcem raka sutka.
Przyczyny Nagłe Zgony Młodych Osób:
Objawy występują regularnie w ekipie młodych, z pozoru zdrowych ludzi. Śmierć następuje pośrodku godziny od pojawienia się objawów. Zazwyczaj czas jest zbyt krótki, aby odpowiednio błyskawicznie nikotyna sprzymierzeńcem raka sutka.
Przyczyny Nowy Lek Dla Cukrzyków:
Objawy bliżej znalezienia metody odtwarzania komórek trzustki odpowiedzialnych za produkcję insuliny. W czasie badań odnaleźli białko, które najprawdopodobniej przez układ hormonalny wpływa na nikotyna sprzymierzeńcem raka sutka.
Przyczyny Nie Bójmy Się Insuliny:
Objawy Zych-Cisoń, wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia DiabetykówLekarze dysponują coraz doskonalszą bronią w walce z cukrzycą...Rzeczywiście, rozwój w leczeniu cukrzycy jest wielki nikotyna sprzymierzeńcem raka sutka.

Czym jest Nikotyna sprzymierzeńcem raka znaczenie Słownik leczenie N .

  • Dodano:
  • Autor: