Nowa terapia wobec co to jest
Leczenie Nowa terapia wobec nowotworów opornych na chemioterapię i radioterapię. Definicja: Z.

Czy przydatne?

Definicja Nowa terapia wobec nowotworów opornych na chemioterapię i radioterapię

Co to jest: Z powodzeniem zakończono pierwsze testy laboratoryjne najnowszego mechanizmu genowej radioterapii. Jeżeli zostanie zastosowany w leczeniu pacjentów cierpiących na dolegliwości nowotworowe, będzie przełomem w walce z rakiem, który nie reaguje zarówno na znane dotychczas chemioterapeutyki, jak i promieniowanie jonizujące. Nowy mechanizm leczenia bazuje na detekcji i niszczeniu komórek rakowych o mniejszym zapotrzebowaniu na tlen. Posiadają one aktywowany gen HIF-1, który wymienia metabolizm i uniezależnia nowotworową komórkę od dostaw tlenu.Naukowcom powiodło się dostać gen, który wprowadzony do komórek odpornościowych człowieka skutkuje produkcję specyficznych białek. W dalszej kolejności białka te będą odpowiedzialne za zlokalizowanie komórek rakowych z mutacją HIF-1 i umożliwienie ich zniszczenia dzięki promieniowania. Dlatego zdrowe komórki pozostaną nienaruszone.Dotychczasowa leczenie nie przynosiła efektów, gdyż wspólnie z pojawieniem się mutacji HIF-1 poza przestawieniem komórki nowotworowej na oddychanie beztlenowe, zmianie ulega szereg innych mechanizmów związanych z wchłanianiem leków przeciwnowotworowych. Tego rodzaju niewrażliwe postacie nowotworów zaczynają się pojawiać coraz częściej w różnych postaciach nowotworów, w tym raku wątroby, piersi, macicy i prostaty. Wybrane z nich mogą być oporne wobec wszystkich standardowych terapii

Czym jest Nowa terapia wobec nowotworów znaczenie Słownik leczenie N .