Nowe możliwości co to jest
Leczenie Nowe możliwości diagnozowania wad wrodzonych płodu. Definicja: Każda matka oczekująca.

Czy przydatne?

Definicja Nowe możliwości diagnozowania wad wrodzonych płodu

Co to jest: Każda matka oczekująca dziecka z niepokojem czeka na wyniki pierwszego badania USG. Na podstawie otrzymanego obrazu doktor może powiedzieć, czy jej dziecko jest zdrowe, czy może obciążone poważnymi wadami wrodzonymi. W skład badania przesiewowego wchodzi badanie USG w dwóch wymiarach (2D). Dodatkowo można zrobić USG trójwymiarowe (3D) przy diagnozowaniu wad w obrębie twarzy i rdzenia kręgowego.Radiolodzy i ginekolodzy z Harvard Medical School w Bostonie i z Columbia Presbyterian Medical Center z Nowego Jorku opracowali nowy sposób rozpoznawania wad płodu. Zastosowali badanie dzięki rezonansu magnetycznego (MRI). Porównali analizę mózgu płodów w rezonansie w obrazie dwuwymiarowym i trójwymiarowym. Szczegółowe wyniki przedstawili na łamach najnowszego numeru czasopisma Lancet.Do badania wybrali płody, które miały zdiagnozowane różne wady układu nerwowego dzięki zwykłego badania USG. Okazało się, iż badanie obrazu radiologicznego w trzech wymiarach daje znacząco większe korzyści diagnostyczne i terapeutyczne. Radiolodzy łatwiej określili objętość komór mózgowych i ewentualną obecność krwotoku okołokomorowego. Po dokładnym określeniu stopnia i rodzaju wady wrodzonej chirurdzy mogli dokonać precyzyjnej naprawy mózgu płodu jeszcze w łonie matki. Zoperowane dzieci dlatego mogą mieć szanse na normalny postęp i przyrost. Daje to im sposobność dobrego funkcjonowania w społeczeństwie ludzi zdrowych.Pozostaje pytanie, czy rezonans magnetyczny jest bezpieczny dla płodu. Na razie nie znaleziono jakichkolwiek danych, które wskazywałyby, iż rezonans szkodzi mózgowi płodowemu. Z pewnością trzeba jednak zachować ostrożność i wykonywać to badanie po trzecim miesiącu ciąży i zarezerwować je tylko do cięższych przypadków wad rozwojowych

Czym jest Nowe możliwości diagnozowania znaczenie Słownik leczenie N .