Nowotwory mózgu co to jest
Leczenie Nowotwory mózgu - epidemiologia. Definicja: Występowanie nowotworów mózgu w ludzkiej.

Czy przydatne?

Definicja Nowotwory mózgu - epidemiologia

Co to jest: Występowanie nowotworów mózgu w ludzkiej populacji nie jest równomierne. Najrzadziej nowotwory te występują w Afryce i Azji Centralnej, największe ryzyko zachorowania mają mieszkańcy Europy, USA i Australii. Polska należy do państw europejskich o wysokim ryzyku zachorowania na ten nowotwór. Wg szacunków Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem z 2002 roku Polska na tle innych państw europejskich zajmowała 4 miejsce pod względem częstości występowania tego schorzenia. Nowotwory złośliwe mózgu są w Polsce powodem ok. 2% zachorowań na nowotwory złośliwe i ok. 3% zgonów nowotworowych. Co roku prawie 3000 osób dowiaduje się, iż rozwija się u nich nowotwór złośliwy mózgu. Statystyki zgonów odnotowują podobną liczbę zgonów (w 2006 roku zmarło 1372 mężczyzn i 1384 kobiet na skutek tego nowotworu). Częstość występowania nowotworów złośliwych mózgu pośrodku ostatnich 3 dekad wzrastała, nie mniej jednak warto zwrócić uwagę, iż na ogólny kierunek trendu mają wpływ raczej zjawiska występujące u ludzi starszych (po 65. roku życia). Wśród dzieci i młodych dorosłych od połowy lat 90. rysuje się tendencja malejąca umieralności na skutek nowotworów mózgu. U osób w średnim wieku (pomiędzy 45 a 64 rokiem życia) także widoczne są oznaki zahamowania rosnącego trendu, z kolei u osób starszych widoczny jest zdecydowany trend narastający. Częstość występowania nowotworów mózgu jest silnie zależna od wieku. Wśród dzieci najwięcej zachorowań notuje się w pierwszej dekadzie życia, kolejne ekstremum zachorowań i zgonów przypada na siódmą dekadę życia (w 2006 roku najwyższe wartości współczynnika umieralności notowano w ekipie wieku od 75 do 79 lat (34/105 u mężczyzn i 28/105 u kobiet).Nowotwory mózgu są bardzo ważnym problemem onkologii dziecięcej w Polsce – są drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym wieku dziecięcego. Stanowią ok. 20% zachorowań u dzieci i są powodem ¼ zgonów nowotworowych u dzieci. Co roku u powyżej 200 dzieci diagnozuje się nowotwór złośliwy mózgu, co roku ok. 45 dzieci umiera z tego powodu. Wyniki leczenia nowotworów mózgu wg ostatnich danych międzynarodowego badania przeżyć (Eurocare – 3, diagnoza 1990-1994) jeszcze odbiegają od średniej wyników leczenie wyliczonej dla wszystkich nowotworów (48% u mężczyzn i 52% kobiet przeżywa 5 lat z diagnozą nowotworu). W Europie ok. 17% pacjentów z diagnozą nowotworu mózgu przeżywa 5 lat, w Polsce odsetek ten wynosi 12% u mężczyzn i 19% u kobiet. W razie dzieci wyniki leczenia są lepsze, lecz zależne od typu histologicznego. Cytowane wyżej badanie wykazało, iż w zależności od morfologii guza szansę na przeżycie 5 lat od diagnozy ma od 50 do 80% dzieci.Niestety mało wiadomo o czynnikach ryzyka pierwotnych nowotworów mózgu. Dotychczasowe badania pozwoliły na określenie następujących faktów:Nowotwory mózgu częściej występują wśród mężczyzn; w Polsce parametr mężczyźni/kobiety wynosi 1.3.Nowotwory mózgu częściej występują u białych niż u osób innych ras.przewarzająca część nowotworów mózgu występuje po 70. roku życia. wśród dzieci nowotwory mózgu są występują częściej przed ukończeniem 8 lat niż w późniejszym dzieciństwie.Nowotwory mózgu są najpoważniejszym (po białaczkach) problemem onkologicznym wieku dziecięcego.Obserwowano rodzinne występowanie glejaków mózgu.Ekspozycja zawodowa na wybrane substancje może zwiększać ryzyko nowotworów mózgu: formaldehyd, akrylonitril (w przemyśle tekstylnym, przy produkcji plastików), chlorek winylu, promieniowanie jonizujące.Autor: dr nauk medycznych Joanna Didkowska

Czym jest Nowotwory mózgu znaczenie Słownik leczenie N .