Odkryto geny zwiększające co to jest
Leczenie Odkryto geny zwiększające ryzyko udaru mózgu. Definicja: Zespół lekarzy z University of.

Czy przydatne?

Definicja Odkryto geny zwiększające ryzyko udaru mózgu

Co to jest: Zespół lekarzy z University of Texas-Houston Health Science Center przeprowadził badanie, którego celem było ustalenie lokalizacji genu zwiększającego ryzyko udaru mózgu. W badaniu wzięło udział powyżej 1000 Amerykanów w wieku 45-64 lat, których poddano badaniu genetycznemu. Wyniki badania opublikowano na łamach czasopisma Stroke.Wykazano, iż u osób ze szczególną postacią genu nazwanego GN beta-3 udar mózgu występuje o 68% częściej niż u pozostałych. Ta sama postać genu jest związana ze znacząco częstszym występowaniem otyłości i nadciśnienia tętniczego, będących czynnikami ryzyka udaru mózgu.Zaobserwowano, iż obecność "złego" wariantu genu nie wpływała na częstość niewielkich udarów mózgu, które nie powodowały jakichkolwiek choroby, a wykrywane były w okresie tomografii komputerowej wykonywanej na skutek innych choroby.Wyniki badania wskazują, iż skłonność do występowania udaru mózgu jest w pewnym stopniu uwarunkowana genetycznie, a ocena genomu może w przyszłości ułatwić identyfikację osób ze powiększonym ryzykiem wystąpienia dolegliwości. Autorzy badania uważają, iż obecność genu może decydować o skuteczności poszczególnych leków przeciwnadciśnieniowych. Racjonalne zastosowanie otrzymanych wyników wymaga jednak przeprowadzenia dokładniejszych badań

Czym jest Odkryto geny zwiększające znaczenie Słownik leczenie O .