Odnaleźć siebie co to jest
Leczenie Odnaleźć siebie - ogólnopolski program edukacyjny. Definicja: Kluczowym celem programu.

Czy przydatne?

Definicja Odnaleźć siebie - ogólnopolski program edukacyjny

Co to jest: Kluczowym celem programu jest przełamanie barier związanych z wizytą u lekarza psychiatry. Istotna jest nauka społeczeństwa, pacjentów i ich rodzin na temat zaburzeń psychicznych, a w szczególności ogromnego znaczenia, jakie ma ich inicjalna diagnostyka i leczenie. Największym wyzwaniem, jakiemu program musi sprostać jest przekonanie szerokich grup socjalnych, o tym, iż współczesna psychiatria jest przyjazna dla pacjenta, a służące aktualnie środki terapeutyczne pozwalają na pełny powrót do zdrowia. Powszechna obawa przed wizytą u psychiatry to poważny problem socjalny. Przeciętny czas rozpoznania psychozy w Polsce to blisko rok, w trakcie gdy w przypadku zaburzeń psychotycznych inicjalne rozpoznanie i podjęcie leczenia ma decydujące znaczenie. Na przykład w razie schizofrenii inicjalne rozpoznanie daje 30-40 % szans na wyleczenie. Pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi regularnie trafiają do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Zdarza się, iż ci lekarze nie rozpoznają właściwie dolegliwości. W rezultacie pozostawiają ją nieleczoną albo stosują niewłaściwe środki. Planowane działania w ramach programu: Bezpłatny poradnik dla pacjentów. Poradnik ma za zadanie edukować społeczeństwo na temat zaburzeń psychotycznych, ich objawów i znaczenia wczesnego rozpoznania dolegliwości. Ma udzielić odpowiedzi na fundamentalne pytania powiązane z wizytą u lekarza. Przyjazny przychodnia psychiatryczny odwiedzający największe miasta Polski. Zadaniem gabinetu jest zmiana postaw socjalnych wobec wizyty u lekarza psychiatry. Odwiedzający przychodnia będą mogli złożyć podpisy pod apelem "Wizyta u psychiatry to żaden wstyd". Plakat edukacyjny. Plakat informować będzie o działaniach podejmowanych w ramach programu takich jak lokalizacja gabinetu psychiatrycznego. Program szkolny. Program szkolny, którego kluczowym celem jest powiększenie świadomości problemu zaburzeń psychicznych zostanie skierowany do osób, które w swojej pracy zawodowej mają stały kontakt z młodzieżą i do samej młodzieży. Wykłady dla lekarzy psychiatrów. Ich celem jest nauka lekarzy psychiatrów na temat nowoczesnych metod leczenia schizofrenii. Szkolenia dla lekarzy pierwszego kontaktu. W szkoleniach będą uczestniczyli lekarze pierwszego kontaktu i lekarze rodzinni. Pozwoli to na powiększenie liczby inicjalnych rozpoznań zaburzeń psychicznych na przykład schizofrenii. Narada naukowa. Narada będzie poświęcona nowoczesnym metodom leczenia w psychiatrii

Czym jest Odnaleźć siebie znaczenie Słownik leczenie O .