Ogólnopolski Program Zmiany co to jest
Leczenie Ogólnopolski Program Zmiany Postaw Wobec Psychiatrii. Definicja: Prawie 90% Polaków uważa.

Czy przydatne?

Definicja Ogólnopolski Program Zmiany Postaw Wobec Psychiatrii

Co to jest Ogólnopolski Program Zmiany Postaw Wobec Psychiatrii: Prawie 90% Polaków uważa iż, ludzie chętniej chodziliby do psychiatry, gdyby mogli to zrobić dyskretnie, w tajemnicy przed innymi jak wynika z badań przeprowadzonych poprzez TNS OBOP. W czasie gdy psychiatrów podobnie jak lekarzy innych specjalizacji obowiązuje tajemnica lekarska. Podjęcie decyzji o leczeniu psychiatrycznym jest regularnie odwlekane w okresie, nawet w razie występowania tak poważnych objawów świadczących o chorobie psychicznej, jak halucynacje. Wynika to ze wstydu i obawy przed niekorzystną opinią otoczenia, nie wyłączając najbliższej rodziny. W czasie gdy, w większości przypadków, im przedtem zostanie zdiagnozowana dolegliwość tym pacjent ma większą szansę na całkowite wyleczenie. Decyzji o podjęciu leczenia psychiatrycznego nie sprzyja także fakt, iż jedynie 50% respondentów uważa, że doktor psychiatra nie ma prawa ujawnić informacji o pacjencie bez jego zgody, nawet najbliższej rodzinie. Świadczy to o w miarę niskiej świadomości socjalnej dotyczącej tego, iż lekarza psychiatrę, tak jak lekarzy innych specjalizacji, obowiązuje tajemnica lekarska. Powiadomienie bliskich chorego o jego stanie zdrowia może nastąpić jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Ustawa o Zawodzie Lekarza precyzuje kiedy doktor, w tym również psychiatra, może czuć się zwolniony z zachowania tajemnicy lekarskiej. Do takich sytuacji należy: małoletniość pacjenta i niezdolność rozumienia przekazywanych choremu informacji. W pierwszym przypadku psychiatra ma prawo powiadomić rodziców chorego dziecka, które nie osiągnęło szesnastego roku życia, o jego chorobie. W drugiej sytuacji, doktor może poinformować wyznaczonych poprzez sąd opiekuńczy ustawowych przedstawicieli chorego o jego stanie zdrowia. " regularnie leczenie psychiatryczne podejmowane jest zbyt późno, bo zarówno chorzy jak i ich rodziny starają się nie dostrzegać problemu z obawy przed społecznym naznaczeniem. Skoro dyskrecja stanowi tak ważne kryterium przy podejmowaniu decyzji o wizycie u lekarza psychiatry, bardzo istotna jest nauka społeczeństwa na temat przysługujących mu praw, w tym również obowiązku zachowania poprzez psychiatrę tajemnicy lekarskiej. Dlatego można się spodziewać, że więcej osób cierpiących na zaburzenia psychiczne będzie się zgłaszało do psychiatry we inicjalnym stadium dolegliwości, zwiększając własne szanse na całkowite wyleczenie" - mówi doc. dr hab. Joanna Meder, Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Badanie dotyczące postaw Polaków wobec leczenia psychiatrycznego zostało przeprowadzone poprzez TNS OBOP w ramach Ogólnopolskiego Programu Zmiany Postaw Wobec Psychiatrii "Odnaleźć Siebie". Przeprowadzono je w sierpniu 2003 r. na 1000 osobowej, reprezentatywnej ekipie mieszkańców Polski ponad 15 roku życia. Jego kluczowym celem było ustalenie postaw socjalnych wobec lekarzy psychiatrów i leczenia psychiatrycznego, jak także rozpoznanie podstawowych barier związanych z leczeniem psychiatrycznym i sposobów ich przezwyciężania. Ogólnopolski Program Zmiany Postaw Wobec Psychiatrii "Odnaleźć siebie" ma charakter edukacyjny. Jego nadrzędnym celem jest przełamanie barier związanych z leczeniem zaburzeń psychicznych. Program ma za zadanie przekonać Polaków, iż tylko odpowiednio inicjalna diagnoza i inicjalnie rozpoczęte leczenie dają szansę chorym na wyleczenie i aktywne życie w społeczeństwie. Celem akcji jest również zbudowanie pozytywnego wizerunku psychiatrii wśród innych nauk medycznych. Patronat merytoryczny nad akcją "Odnaleźć Siebie" objął Zarząd Kluczowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Honorowy patronat nad programem objął Minister Zdrowia
Przyczyny Obudź Swoje Ciało:
Objawy informacyjna „Obudź własne ciało”, prowadzona pod patronatem preparatu Fructolax, ma na celu poszerzenie wiedzy na temat zaburzeń przemiany materii, spowodowanych poprzez niezdrowy styl życia i ogólnopolski program zmiany postaw wobec psychiatrii.
Przyczyny Ogromny Sukces W Walce Z Polio:
Objawy rozpoczęto program mający na celu zwalczenie wirusa polio powodującego zapalenie rdzenia kręgowego - chorobę Heinego i Medina. Program jest prowadzony pod patronatem wielu międzynarodowych ogólnopolski program zmiany postaw wobec psychiatrii.
Przyczyny Objawy Kliniczne Nowotworów O.U.N. U Dzieci:
Objawy z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym:mocne, rosnące bóle głowy, w szczególności poranne, ustępujące po wymiotachWymioty poranne zazwyczaj nie poprzedzone nudnościamiZaburzenia ogólnopolski program zmiany postaw wobec psychiatrii.
Przyczyny Olejek Sandałowy:
Objawy Drzewo sandałowe Nazwa łacińska: Santalum album Nazwa kolokwialna: Drzewo sandałowe Właściwości: Uspakajające, antyseptyczne, wzmacniające, rozkurczowe, moczopędne, wykrztuśne, antydepresyjne ogólnopolski program zmiany postaw wobec psychiatrii.
Przyczyny Olejki Aromatyczne A Problemy Menstruacyjne:
Objawy mogą być wykorzystane do łagodzenia problemów menstruacyjnych. Przy występującej w zespole napięcia przedmiesiączkowego bolesności piersi zaleca się wykorzystywanie zimnych okładów z olejku ogólnopolski program zmiany postaw wobec psychiatrii.

Czym jest Ogólnopolski Program Zmiany znaczenie Słownik leczenie O .

  • Dodano:
  • Autor: