Operacja chirurgiczna w co to jest
Leczenie Operacja chirurgiczna w chorobie Parkinsona zwiększa ryzyko samobójstw. Definicja: Wedle.

Czy przydatne?

Definicja Operacja chirurgiczna w chorobie Parkinsona zwiększa ryzyko samobójstw

Co to jest: Wedle raportem opublikowanym poprzez francuskich lekarzy, głęboka stymulacja mózgu u pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona przyczynia się do zwiększonego występowania incydentów samobójczych. Dolegliwość Parkinsona bazuje na zaburzeniu przewodzenia sygnałów nerwowych w obrębie centralnego układu nerwowego (mózgu). Bezpośrednią konsekwencją są zaburzenia mowy, koncentracji i ruchu, bardzo charakterystyczne jest pojawiające się drżenie rąk. Nie powiodło się dotychczas zidentyfikować przyczyn schorzenia. Dotąd służące leki spowolnią jedynie rozwój dolegliwości i nie prowadzą do jej cofania, niestety nie należą one także do bezpiecznych i wygodnych. Sporo osób regularnie musi wybierać między nieprzyjemnymi działaniami ubocznymi a poddaniem się chorobie. Z tego powodu coraz popularniejsze są operacje chirurgiczne, opierające na wszczepieniu urządzenia zasilanego bateriami, które stymuluje okolice podwzgórzowe mózgu, polepszając przewodzenie impulsów nerwowych, równocześnie blokując przewodzenie błędnych sygnałów powodujących drżenia. W celu zweryfikowania bezpieczeństwa nowej terapii, francuscy naukowcy przeanalizowali dane medyczne powyżej 200 pacjentów, którzy poddali się wszczepieniu podwzgórzowego stymulatora między rokiem 1997 a 2006. Zaobserwowali oni, iż pośrodku 12 miesięcy od operacji prawie 3 proc. pacjentów targnęło się na życie, a w jedna trzecia prób samobójczych skończyła się zgonem

Czym jest Operacja chirurgiczna w znaczenie Słownik leczenie O .