Opieka nad pacjentami co to jest
Leczenie Opieka nad pacjentami cierpiącymi na ch. Alzheimera. Definicja: Pierwsze ogólnoeuropejskie.

Czy przydatne?

Definicja Opieka nad pacjentami cierpiącymi na ch. Alzheimera

Co to jest Opieka nad pacjentami cierpiącymi na ch. Alzheimera: Pierwsze ogólnoeuropejskie badanie poświęcone chorobie Alzheimera ujawnia istnienie barier utrudniających optymalną opiekę nad chorymi. Specjaliści wzywają do wcześniejszego rozpoznawania i leczenia dolegliwości Alzheimera, lepszego rozdziału środków na opiekę nad chorymi i powiększenia świadomości na temat dolegliwości. Najważniejszymi barierami utrudniającymi optymalną opiekę nad pacjentami cierpiącymi na chorobę Alzheimera są trudności z rozpoznawaniem inicjalnych objawów otępienia, opóźnienia w rozpoznaniu schorzenia i obojętność instytucji państwowych wobec problemu. Takie są kluczowe wnioski z ogólnoeuropejskiego badania ankietowego, którego wyniki ogłoszono w trakcie Forum pt." Facing Dementia: Advancing Care in Europe." ("W obliczu otępienia - poprawa opieki w Europie"). Forum, którego gospodarzami były spółki Eisai i Pfizer i Międzynarodowe Stowarzyszenie Alzheimerowskie (Alzheimer's Disease International - ADI), zgromadziło łącznie powyżej 150 delegatów z 17 państw europejskich, w tym rzeczników praw pacjentów, przedstawicieli mediów, specjalistów zajmujących się chorobą Alzheimera i rodziny chorych. Celem Forum było powstanie programu zmian, wzywającego do lepszej opieki nad osobami z otępieniem, którego najczęstszą powodem jest właśnie dolegliwość Alzheimera. "Rolą Forum jest powiększenie świadomości na temat opieki nad osobami z otępieniem na skalę regionalną i mobilizacja rzeczników pacjentów do podjęcia działań lokalnie. To są dwa istotne kroki do przodu w dążeniu do zapewnienia osobom dotkniętym otępieniem dostępu do leczenia, opieki i świadczeń, które mogą pomóc w eliminacji niszczącego wpływu otępienia na ich życie," stwierdziła Elizabeth Rimmer, dyrektor wykonawczy ADI. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, iż 82 proc. opiekunów uważa, iż przewarzająca część ludzi nie rozpoznałoby inicjalnych objawów dolegliwości Alzheimera, najczęstszej powody otępienia. Wprawdzie 67 proc. opiekunów zgłasza lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej symptomy chorobowe zaobserwowane u swoich bliskich, lecz 70 proc. lekarzy twierdzi, iż ich koledzy z podstawowej opieki zdrowotnej również mieliby trudności z rozpoznaniem dolegliwości Alzheimera we inicjalnym jej stadium rozwoju. Badanie ankietowe wykazało także, iż obawa przed samą chorobą Alzheimera, prócz trudności w rozpoznawaniu inicjalnych objawów chorobowych, znacząco przyczynia się do odsunięcia w okresie momentu zgłoszenia się do lekarza, czyli również momentu postawienia diagnozy. Opiekunowie twierdzą, iż od zaobserwowania pierwszych objawów dolegliwości do jej zdiagnozowania upływają średnio prawie dwa lata. "Ankieta wykazała, iż regularnie dochodzi do opóźnienia w postawieniu diagnozy z różnorodnych przyczyn, ze strony zarówno opiekunów, jak i lekarzy," stwierdził dr David Wilkinson, dyrektor Ośrodka Oceny i Badań Pamięci Szpitala Moorgreen and Western Community w Southampton w Wielkiej Brytanii. "Wyniki badania sugerują, iż ważna liczba osób nie zgłasza się do lekarza we inicjalnym stadium dolegliwości, gdy leczenie i opieka są najskuteczniejsze." Wg badania, 80 proc. opiekunów i 71 proc. lekarzy uważa, iż rządy inwestują zdecydowanie zbyt niewiele w leczenie dolegliwości Alzheimera, a prawie połowa opiekunów (45 proc.) jest zdania, iż to właśnie instytucje rządowe stanowią barierę utrudniającą uzyskanie skutecznej terapii. "Na każdego chorego na otępienie przypada przynajmniej jedna bliska mu osoba, która musi zmagać się z wielkim psychologicznym, emocjonalnym, społecznym i ekonomicznym brzemieniem dolegliwości," twierdzi Elizabeth Rimmer. "Rządy muszą zdać sobie sprawę ze skutków otępienia. To jest warunek zapewnienia większych środków na pomoc opiekunom i chorym na otępienie. Program zmian w trakcie Forum określono szereg celów do osiągnięcia w całej Europie. Obejmują one rozpowszechnianie informacji na temat inicjalnych objawów dolegliwości Alzheimera, skrócenie czasu do postawienia diagnozy i rozpoczęcia leczenia i przyznanie wystarczających środków na te cele. Dodatkowo, delegaci obecni na Forum zachęcali do współpracy z ADI i miejscowymi stowarzyszeniami pomocy osobom z chorobą Alzheimera, postulując podjęcie wspólnych działań na rzecz powiększenia świadomości na temat dolegliwości. Badanie ankietowe "Facing Dementia" ("W obliczu otępienia"), przeprowadzone poprzez instytut badawczy Millward Brown na zlecenie spółek Eisai i Pfizer, objęło powyżej 2,5 tys. osób. Do grona respondentów należeli chorzy na chorobę Alzheimera, ich opiekunowie, lekarze, osoby odpowiedzialne za politykę ochrony zdrowia i przedstawiciele opinii publicznej Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. ADI jest organizacją zrzeszającą 66 stowarzyszeń pomocy osobom z chorobą Alzheimera z całego świata. Została założona w 1984 r., a jej siedziba znajduje się w Londynie. Od 1996 r. ADI oficjalnie współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia. Prezesem ADI jest księżniczka Yasmin Aga Khan, córka Rity Hayworth, aktorki, która cierpiała na chorobę Alzheimera
Przyczyny Olejek Mandarynkowy:
Objawy Nazwa polska: Mandarynka Nazwa łacińska: Citrus nobilis Nazwa kolokwialna: Mandarynka Właściwości: Uspokajające. Wykorzystanie: Lęki, bezsenność, stres, zaburzenia trawienia opieka nad pacjentami cierpiącymi na ch. alzheimera.
Przyczyny Olejek Limetkowy:
Objawy Limetka Nazwa łacińska: Citrus aurantifolia Nazwa kolokwialna: Limetka Właściwości: Przeciwdepresyjne, przeciwlękowe. Wykorzystanie: Depresje, lęki, zaburzenia psychiki powiązane z alkoholizmem opieka nad pacjentami cierpiącymi na ch. alzheimera.
Przyczyny Otyłe Dziecko, Chory Dorosły:
Objawy sercowo-naczyniowe są najczęstszą powodem zgonów na świecie. Problem ten dotyczy wszystkich państw uprzemysłowionych. Siedzący tryb życia i nieodpowiednia dieta sprawiają, iż liczba chorych stale opieka nad pacjentami cierpiącymi na ch. alzheimera.
Przyczyny Olejek Grejpfrutowy:
Objawy Grejpfrut Nazwa łacińska: Citrus paradisi Nazwa kolokwialna: Grejpfrut Właściwości: Przeciwdepresyjne, orzeźwiające Wykorzystanie: Stres, depresje, migrena, bóle głowy o podłożu nerwicowym, otyłość opieka nad pacjentami cierpiącymi na ch. alzheimera.
Przyczyny Otyłość Przekleństwem Europejczyków:
Objawy społeczeństwa europejskiego jest zatrważająco zła, 15- 20% ludności cierpi na skutek otyłości. Wedle przewidywaniami Europejskiego Stowarzyszenia do spraw Otyłości do 2030 roku problemem tym opieka nad pacjentami cierpiącymi na ch. alzheimera.

Czym jest Opieka nad pacjentami znaczenie Słownik leczenie O .

  • Dodano:
  • Autor: