Otyłość przekleństwem co to jest
Leczenie Otyłość przekleństwem Europejczyków. Definicja: Kondycja społeczeństwa europejskiego jest.

Czy przydatne?

Definicja Otyłość przekleństwem Europejczyków

Co to jest: Kondycja społeczeństwa europejskiego jest zatrważająco zła, 15- 20% ludności cierpi na skutek otyłości. Wedle przewidywaniami Europejskiego Stowarzyszenia do spraw Otyłości do 2030 roku problemem tym dotknięta będzie połowa mieszkańców naszego kontynentu. Coraz więcej dzieci i młodzieży cierpi na nadwagę. Jak wynika z raportu na Malcie otyłością dotkniętych jest 54% dziewcząt w wieku 10 lat, zaś we Włoszech spośród chłopców w tym samym wieku otyłych jest 36%.dolegliwości serca, zaburzenia krążenia, cukrzyca ujawniają się coraz częściej u pacjentów nawet w wieku 10 l. U podłoża tych schorzeń leży otyłość.Z klinicznego punktu widzenia otyłość definiuje się jako stan nadmiernego zebrania tkanki tłuszczowej zagrażający zdrowiu przyczyniający się do skrócenia przewidywanego okresu życia. Parametr masy ciała (BMI) będący ilorazem masy ciała wyrażonej w kilogramach i wzrostu w metrach podniesionego do kwadratu pozwala określić aktualny relacja masy ciała do masy prawidłowej. Za próg otyłości Światowa Organizacja Zdrowia przyjmuje BMI równy albo wyższy 30. Stan otyłości poprzedza nadwaga, którą sygnalizuje BMI ponad 25.Zdaniem specjalistów przyczyn nasilającego się problemu otyłości należy szukać w stylu życia. By efektywnie zapobiegać nasilaniu się tego zjawiska nie wystarczą już tylko działania rządu, część obowiązków w dziedzinie promocji zdrowego stylu życia powinny przyjąć na siebie spore koncerny komputerowe, filmowe, telewizyjne. Należy jednak pamiętać, iż najskuteczniejszą sposobem leczenia jest zapobieganie

Czym jest Otyłość przekleństwem znaczenie Słownik leczenie O .