Otyłość zwiększa ryzyko co to jest
Leczenie Otyłość zwiększa ryzyko zgonu z powodu raka prostaty. Definicja: Rak prostaty regularnie.

Czy przydatne?

Definicja Otyłość zwiększa ryzyko zgonu z powodu raka prostaty

Co to jest: Rak prostaty regularnie atakuje mężczyzn. W wielu opracowaniach poruszano problem związku pomiędzy chorobą nowotworową a masą ciała i wzrostem.Naukowcy z American Cancer Society w Atlancie pod kierownictwem Carmen Rodriguez postanowili sprawdzić, czy istnieje związek pomiędzy wzrostem, parametrem masy ciała a śmiertelnością w przebiegu raka gruczołu krokowego. Artykuł omawiający to zagadnienie znajduje się w kwietniowym wydaniu czasopisma Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention.Zebrano dane o uczestnikach dwóch sporych badań nad profilaktyką dolegliwości nowotworowej prowadzonych w latach 1959-72 i 1982-96. Następnie określono liczbę zgonów na skutek raka prostaty w obu ekipach.parametr masy ciała (BMI) - to relacja wagi w kilogramach do kwadratu wysokości wyrażonej w metrach. Uczestników badania podzielono na otyłych - ..parametr BMI większy niż 30 kg/m2 i nieotyłych - BMI mniejszy niż 25 kg/m2.badanie zebranych informacji wykazała, iż w badanych ekipach śmiertelność na skutek raka prostaty była większa w ekipie osób otyłych niż szczupłych

Czym jest Otyłość zwiększa ryzyko zgonu znaczenie Słownik leczenie O .