Padaczka wciąż jest chorobą co to jest
Leczenie Padaczka wciąż jest chorobą wstydliwą. Definicja: TNS OBOP przeprowadził badania sondażowe.

Czy przydatne?

Definicja Padaczka wciąż jest chorobą wstydliwą

Co to jest Padaczka wciąż jest chorobą wstydliwą: TNS OBOP przeprowadził badania sondażowe na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej na temat relacji Polaków wobec chorych na padaczkę. 75 % ankietowanych wskazało, iż w kontakcie z osobami chorymi na padaczkę odczuwa bezradność, litość i strach.Z badań wynika, iż padaczka ciągle jest chorobą wstydliwą. Skala zjawiska – w Polsce żyje blisko 400 tys. osób z padaczką – wskazuje, iż mamy do czynienia z poważnym problemem społecznym, którego nie można lekceważyć. Nadal uważane jest, iż padaczka jest chorobą dziedziczną, nieuleczalną, prowadzącą regularnie do zmian psychicznych, i iż chory może być niebezpieczny dla otoczenia. Do powstania takiej opinii przyczynia się fakt, iż społeczeństwo rozpoznaje padaczkę na podstawie widoku chorego z napadem, gdzie dominują takie symptomy jak: strata świadomości i kurcz toniczny, po którym występują obustronne drgawki. Przy braku odpowiedniej wiedzy napad taki może spowodować u obserwatora niekorzystną reakcję emocjonalną. Obawa przed dyskryminacją skutkuje ukrywanie dolegliwości i narastanie poczucia mniejszej wartości. Prowadzi to do napięć emocjonalnych, odreagowywanych regularnie na zewnątrz. regularnie zdarza się również, iż stan chorych, szczególnie zaś dzieci z padaczką, ma wpływ na ich codzienne zajęcia jak na przykład naukę czy rehabilitację. „Zetknąłem się z problemami, jakie mają rodzice niepełnosprawnych dzieci. Mimo, iż w rejonie jest kilka przedszkoli integracyjnych, dostanie się do takiego przedszkola dla dziecka niepełnosprawnego jest raczej niemożliwe. Dziecko, które nie chodzi, dziecko które nie kontroluje swoich potrzeb nigdy nie zostanie przyjęte do takiego przedszkola”. – mówi Michał Leśniewski, szef Fundacji „Oli Leśniewskiej”, wpierającej dzieci chore na padaczkę. Kwestię odrzucenia społecznego podkreślają również lekarze. „Instytucje publiczne, a więc przedszkola i szkoły, powinny być bardziej otwarte dla takich pacjentów. Ludzie którzy z nimi przebywają powinni się trochę odmiennie odnosić i pomóc przełamać im bariery jakie stawia przed nimi społeczeństwo.” – zaznacza Marek Bachański, doktor neurolog z Klinki Psychiatrii, Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej, Centrum Zdrowia Dziecka. Problemy wynikają w pierwszej kolejności z nie wystarczającej wiedzy i nauki ludzi mających bezpośredni kontakt z osobą chorą w trakcie napadu. „Osoby postronne, które widzą napad padaczki częściej są przestraszone, zalęknione, zakłopotane i nie wiedzą jak się zachować.” – dodaje Marek Bachański. Z drugiej strony badania pokazują, iż najpowszechniejszym uczuciem żywionym wobec osób z padaczką są współczucie i życzliwość. Wskazuje na nie odpowiednio 73 i 35 % Polaków. Socjalny potencjał zmian jest więc aktualny. Wychodząc z założenia, iż efektywna kampania edukacyjna może sprawić, by w ślad za życzliwością szła sposobność konstruktywnej pomocy, Polskie Towarzystwo Epileptologii, przy czynnej pomocy Spółki UCB prowadzi od powyżej pół roku Ogólnopolski Program Profilaktyczno - Edukacyjny „Pomagaj bez obaw!”. Misją Programu jest zwrócenie socjalnej uwagi na problem padaczki w Polsce, powiększenie świadomości w społeczeństwie na temat padaczki, wyeliminowanie barier socjalnych wobec chorych i promocja nowoczesnych metod leczenia tej dolegliwości
Przyczyny Pozycja Podczas Snu Wpływa Na Rozwój Kamicy Nerkowej:
Objawy z dwuletnich badań prowadzonych poprzez naukowców z University of California z San Francisco, których wyniki ukazały się w kwietniowym numerze The Journal of Urology.do chwili obecnej eksperci padaczka wciąż jest chorobą wstydliwą.
Przyczyny Psychodermatologiczne Spojrzenie Na Łuszczycę:
Objawy organ ludzkiego ciała. Jest narządem zmysłów – przekazuje bodźce pomiędzy światem zewnętrznym, a naszym organizmem, chroni pozostałe tkanki, jest wskaźnikiem poczucia piękna, ma wielki wpływ na nasz padaczka wciąż jest chorobą wstydliwą.
Przyczyny Pozycja Seksualna Klasyczna IV:
Objawy do pozycji, gdzie dominująca rola przypada leżącemu na partnerce mężczyźnie. W pozycji klasycznej IV kobieta leży na plecach z przywiedzionymi do swojej klatki piersiowej kolanami i opartymi na padaczka wciąż jest chorobą wstydliwą.
Przyczyny Preparat VIOXX Wycofany Z Rynku:
Objawy Dohme (MSD) wycofuje dobrowolnie preparat VIOXX(rofekoksyb), lek służący w leczeniu bólu w przebiegu chorób reumatycznych. Na decyzję spółki wpłynęły wyniki ostatnich badań klinicznych, które padaczka wciąż jest chorobą wstydliwą.
Przyczyny Pigułki Antykoncepcyjne Chronią Przed Rakiem Jajnika:
Objawy uważany za jeden z najgroźniejszych złośliwych nowotworów żeńskich. Poprzez długi czas nie daje jakichkolwiek wyraźnych objawów i regularnie do jego wykrycia dochodzi w późnym stadium rozwoju, nie padaczka wciąż jest chorobą wstydliwą.

Czym jest Padaczka wciąż jest chorobą znaczenie Słownik leczenie P .

  • Dodano:
  • Autor: