Pochp mylona z astmą co to jest
Leczenie Pochp mylona z astmą. Definicja: Przewlekła obturacyjna dolegliwość płuc (POChP) jest.

Czy przydatne?

Definicja Pochp mylona z astmą

Co to jest Pochp mylona z astmą: Przewlekła obturacyjna dolegliwość płuc (POChP) jest regularnie mylona z astmą. Jednak to dwie różne dolegliwości, a niepoprawne rozpoznanie i złe leczenie może mieć niekorzystne konsekwencje dla pacjenta. Przeprowadzone w Szkocji i USA badania wykazały, iż wśród 235 chorych, u których badanie spirometryczne potwierdziło POChP 51%, miało poprzednio rozpoznaną astmę.Przewlekła obturacyjna dolegliwość płuc (POChP) jest regularnie mylona z astmą. Przyczyną pomyłek jest wspólny symptom dla obu chorób - uczucie duszności. POChP i astma to jednak dwie bardzo różne dolegliwości. Błędne rozpoznawanie astmy u chorego na POChP może doprowadzić do wielu powikłań. Takie wnioski wyciągnięto w dopiero co opublikowanych amerykańsko-brytyjskich badaniach naukowych1 przeprowadzonych poprzez National Jewish Medical and Research Center w Denver. Badacze poddali analizie historie chorób 597 chorych w wieku ponad 39 lat, którzy byli leczeni lekami "na oddychanie". Badania przeprowadzono w Aberdeen w Szkocji i w Denver, USA. Następnie wszystkim analizowanym chorym wykonano badanie spirometryczne, które służy do potwierdzenia rozpoznania POChP. wśród 235 chorych, u których badanie spirometryczne potwierdziło POChP, 51% miało poprzednio rozpoznaną astmę. U 38% chorych dotychczasowe rozpoznanie było poprawne. Już przedtem rozpoznano u nich POChP na podstawie wyniku badania spirometrycznego. "Wyniki tych badań są bardzo pouczające - mówi prof. Jan Zieliński, koordynator Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego "Głęboki Oddech". Okazało się, iż lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zbyt rzadko korzystają z badania spirometrycznego dla rozpoznania powody duszności. Skutkuje to rozpoznawanie astmy u chorego, który cierpi na POChP." "Mylne rozpoznanie - dodaje prof. - może mieć poważne skutki. Leczenie obydwu chorych bardzo się różni. Wykorzystywanie leków na astmę poprzez chorego na POChP jest regularnie nie tylko bezskuteczne, lecz może po dłuższym stosowaniu powodować negatywne symptomy uboczne." Badanie spirometryczne to pomiar rezerw oddechowych płuc, dzięki któremu możliwe jest wykrycie POChP już w bardzo inicjalnym stadium rozwoju dolegliwości. Badanie trwa ok. 5 min., jest kompletnie bezbolesne i bazuje na wykonywaniu głębokich oddechów do małego aparatu - spirometru. Badania spirometryczne powinni wykonać wszyscy palacze papierosów, osoby narażone na szkodliwe pyły albo dymy i osoby cierpiące na przewlekły kaszel, trudności w oddychaniu i duszność w trakcie wysiłku. "Głęboki Oddech" - Program Profilaktyczno-Edukacyjny "Głęboki Oddech" na rzecz walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) ma ogólnopolski charakter i zmierza do powiększenia w społeczeństwie świadomości istnienia POChP. Program informuje na temat objawów dolegliwości, jej przyczyn i skutków. Edukuje w dziedzinie walki z POChP poprzez podkreślanie konieczności wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania dolegliwości i rozpoczęcia leczenia. Organizatorem Programu jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, zrzeszające znakomitych pulmonologów, we współpracy z spółką Adamed. Program objął już kilkaset miejscowości w Polsce. W ramach programu z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskiej skorzystało powyżej 42 tysiące Polaków. Program dotarł do sporych i do małych miejscowości, tam, gdzie regularnie dostęp do aparatury spirometrycznej i lekarzy ekspertów jest ograniczony. Tinkelman DG, i wsp. Misdiagnosis of COPD and asthma in primary care patients 40 years of age and over. J Asthma, 2006;43:l-6
Przyczyny Palenie Przez Matkę Zwiększa U Dziecka Ryzyko Kolki:
Objawy iż matki, które paliły papierosy w czasie ciąży i po porodzie, zwiększają u dziecka ryzyko wystąpienia kolki- dokuczliwego bólu, który męczy dziecko pośrodku pierwszych kilku miesięcy życia. Wg badań pochp mylona z astmą.
Przyczyny Pozytywny Impuls- Kwartalnik Poświęcony Tematyce SM:
Objawy rynku pojawił się pierwszy numer kwartalnika „Pozytywny Bodziec”. Czasopismo w całości poświęcone jest tematyce związanej ze stwardnieniem rozsianym (SM). To pierwszy taki magazyn, który powstał w pochp mylona z astmą.
Przyczyny Przekłuwanie Języka Może Doprowadzić Do Zaniku Dziąseł:
Objawy części ciała nie jest obojętne dla zdrowia i u niektórych osób może niekorzystnie wpływać na stan zdrowia. Za najniebezpieczniejsze uważane jest przekłuwanie języka i umieszczanie w nim różnych pochp mylona z astmą.
Przyczyny Parafunkcje:
Objawy definiuje się jako stereotypowe nieuświadomione, niepoprawne, utrwalone czynności narządu żucia, odbiegające jakościowo i ilościowo od poprawnych funkcji. Parafunkcje można podzielić na następujące pochp mylona z astmą.
Przyczyny Przeznaczenie Soczewek Kontaktowych:
Objawy można podzielić na typy i kategorie rozpatrując ich różne cechy. Najistotniejsze jednak są dwa kryteria: użytek, a więc wykorzystanie i tryb noszenia (użytkowania). Soczewki korekcyjne Do tej ekipy pochp mylona z astmą.

Czym jest Pochp mylona z astmą znaczenie Słownik leczenie P .

  • Dodano:
  • Autor: