POChP w Polsce co to jest
Leczenie POChP w Polsce. Definicja: W Polsce liczbę chorych na POChP szacuje się na 2 mln osób, co.

Czy przydatne?

Definicja POChP w Polsce

Co to jest POChP w Polsce: W Polsce liczbę chorych na POChP szacuje się na 2 mln osób, co stanowi powyżej 5 proc. społeczeństwa, jednak faktyczna liczba cierpiących na tę chorobę może być aż trzykrotnie wyższa. Badania wykazują, iż co dziesiąty Polak ponad 30-tego roku życia ma symptomy POChP, a 3,6 proc. z hospitalizowanych każdego roku pacjentów to chorzy na tę chorobę. Jest ona częstą powodem zwolnień chorobowych, renty inwalidzkiej i przedwczesnej śmierci tys. Polaków (rocznie na skutek POChP umiera w Polsce około 15 tys. osób). Dostrzegając skalę problemu POChP w Polsce, Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne ogłosiło w listopadzie ubiegłego roku nowe polskie wytyczne postępowania w POChP: Konsensus 2002 - "Zalecenia Rozpoznawania i Leczenia POChP", które uwzględniają nowe dane epidemiologiczne, wyniki badań i pojawienie się nowych leków. Tak jak międzynarodowe wytyczne inicjatywy GOLD, polskie "Zalecenia Rozpoznawania i Leczenia POChP" mają ten sam cel. Jest nim polepszenie profilaktyki i leczenia, jak najwcześniejsze rozpoznawanie dolegliwości, a również zwrócenie uwagi środowisk decydujących i opiniotwórczych na problemy powiązane z tym schorzeniem. Powiększenie świadomości POChP w Polsce wspomóc mają także Szkoły Leczenia POChP, już działające w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy i Gdańsku. Placówki te pomagają lekarzom w lepszym zrozumieniu potrzeb osób chorych i zwiększeniu efektywności leczenia, chorym zaś ułatwiają zrozumienie przyczyn POChP i dają wsparcie w ich walce z chorobą. PrzyczynyPOChP jest nieuleczalną, przewlekłą chorobą układu oddechowego. Ostatnie badania naukowe wykazują, iż POChP zabija więcej osób niż rak płuc i dolegliwości układu krążenia powiązane z paleniem tytoniu. Dolegliwość dotyka raczej wieloletnich palaczy, lecz czynnikami ryzyka jej stworzenia i rozwoju są także: palenie bierne, robota w środowisku, gdzie występuje spory poziom zapylenia bądź zadymienia, obecność pyłów i dwutlenku siarki w powietrzu. Dolegliwość dotyka również osoby z częstymi infekcjami dróg oddechowych. W populacjach narażonych na przebywanie w miejscach, gdzie powietrze jest zanieczyszczone (na przykład na skutek używania kuchenek i grzejników na drewno i/albo węgiel) ryzyko zachorowania gwałtownie wzrasta. Do przyczyn stworzenia POChP należą także uwarunkowania genetyczne. W ostatnim czasie wśród chorych powiększyła się liczba biernych palaczy, młodych ludzi i kobiet. symptomy i konsekwencje chorobyJednym z pierwszych niepokojących sygnałów POChP jest przewlekły kaszel. Przewarzająca część chorych bagatelizuje ten symptom i zgłasza się do lekarza w zaawansowanym stadium dolegliwości, kiedy zauważa u siebie następne, bardziej niepokojące choroby. Są nimi duszność w trakcie wysiłku, w czasie wykonywania codziennych czynności, a - nareszcie - trudności z oddychaniem nawet w trakcie snu. Podstawowa czynność życiowa, jaką jest oddychanie, zostaje bezpowrotnie zakłócona.Duszność wywołana poprzez POChP może tak ograniczać aktywność, iż pacjent nie jest w stanie samodzielnie wykonywać takich czynności dnia codziennego, jak wchodzenie po schodach, zabiegi higieniczne, czy przygotowanie posiłku. Może to poważnie wpływać na jakość życia pacjenta, w rezultacie prowadząc w niektórych sytuacjach do izolacji socjalnej i depresji. konsekwencją ciężkiej niewydolności oddechowej i niewydolności krążenia jest przedwczesne inwalidztwo, a nawet śmierć chorego.StatystykaIstotną kwestią w razie POChP jest jej słaba wykrywalność. . symptomy POChP regularnie bywają mylone z astmą. Dodatkowo, ze względu tego, iż dolegliwość występuje najczęściej po 40 roku życia, część osób przewlekły kaszel uważa za jedną z naturalnych oznak starzenia. W ten sposób aż 75 proc. pacjentów chorych na POChP w Europie pozostaje niezdiagnozowanych. Wydatki leczenia zaawansowanej POChP są wielkie. W 1995 roku, w stanach zjednoczonych ameryki, na walkę z tą chorobą wydawano 1500 dolarów na jednego chorego, z kolei w Wielkiej Brytanii stawka ta wynosiła 781 funtów.ProfilaktykaSzansą na uniknięcie poważnych skutków dolegliwości jest jej inicjalne wykrycie i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia. Podjęcie tych działań spowalnia jej dalszy postęp i daje szansę chorym na normalne życie. Fundamentalnym narzędziem w walce z POChP jest badanie spirometryczne, - które pozwala zdiagnozować chorobę we inicjalnym stadium, gdy jedynym symptomem jest kaszel. w trakcie badania spirometrycznego mierzy się pojemność płuc i prędkość wydechu. To proste, niedrogie i łatwe do wykonania badanie daje także szansę na uniknięcie poważnych wydatków, związanych z późniejszym, długotrwałym leczeniem pacjentów. TerapiaPacjenci cierpiący na POChP poddawani są regularnie długotrwałej i kosztownej hospitalizacji, wspomaganej przyjmowaniem odpowiednich leków i tlenoterapią. poprzez sporo lat lekarze pierwszego kontaktu musieli przy leczeniu chorych na POChP bazować na terapiach przeznaczonych do leczenia astmy. Aktualnie dostępne są długo działające leki, opracowane raczej dla pacjentów z POChP, które pomagają poprawić jakość życia osób dotkniętych tą chorobą. Korzyść ze stosowania długo działających leków jest podkreślana w uzupełnianych na bieżąco międzynarodowych wytycznych GOLD (Światowa Inicjatywa przeciw POChP), gdzie po raz pierwszy wskazano na nowoczesny, przyjmowany raz na dzień lek: tiotropium. Lek jest już popularny w powyżej 30 państwach, w tym także w Polsce.Adresy istniejących Szkół Leczenia POChP:Szkoła Leczenia Przewlekłej Obturacyjnej dolegliwości Płuc (POChP) w Bydgoszczy przy Fundacji Oddech Nadziei dla Cierpiących na Schorzenia Płuc i Oskrzeli ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz Prowadzący Szkołę Leczenia POChP - dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska tel: 0 608 388 459 Szkoła Leczenia Przewlekłej Obturacyjnej dolegliwości Płuc (POChP) w Gdańsku Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy Akademii Medycznej w Gdańsku 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7 Prowadzący Szkołę Leczenia POChP - dr hab.med.Jan Marek Słomiński tel: 0 608 388 435 Szkoła Leczenia Przewlekłej Obturacyjnej dolegliwości Płuc (POChP) w Łodzi Klinika Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Łodzi 90-153 Łodź, ul. Kopcińskiego 22 Prowadzący Szkolę Leczenia POChP - prof.dr hab.med. Piotr Kuna tel: 0 608 388 452 Szkoła Leczenia Przewlekłej Obturacyjnej dolegliwości Płuc (POChP) w Katowicach Centralny Szpital Kliniczny Śląskiej Akademii Medycznej 40-752 Katowice, ul. Medyków 14 Prowadzący Szkołę Leczenia POChP - prof.dr hab.med.Władysław Pierzchała tel: 0 608 388 451 Szkoła Leczenia Przewlekłej Obturacyjnej dolegliwości Płuc (POChP) w Warszawie Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Warszawie 02-907 Warszawa, ul. Banacha 1 Prowadzący Szkołę Leczenia POChP - prof.dr hab.med. Ryszarda Chazan tel: 0 608 388 462
Przyczyny Planowanie Terminu Operacji:
Objawy znieczulenie jest ingerencją w organizm ludzki, jednak czasem wykonanie jej jest nieuniknione. Istnieje spora ekipa chorób, które wymagają leczenia operacyjnego (np. kamica pęcherzyka żółciowego czy pochp w polsce.
Przyczyny Prezerwatywa Dla Kobiet (Femidon):
Objawy mechaniczna, przeznaczona dla kobiet, służąca od 1992 roku. Stanowi połączenie prezerwatywy i błony dopochwowej. Femidon jest szerszy i większy od zwykłej prezerwatywy, z obu stron zwilżony pochp w polsce.
Przyczyny Pielęgnacja Soczewek Kontaktowych:
Objawy pielęgnowanie soczewek jest niezbędne dla bezpiecznego i wygodnego ich noszenia. Odpowiednia pielęgnacja pozwala na utrzymanie soczewek w czystości, dobrym stanie i uwalnia je od bakterii pochp w polsce.
Przyczyny Płukanie Jamy Ustnej:
Objawy to prosty i łatwy sposób wspomagający higienę przez zobojętnienie kwaśnego środowiska j. ustnej, usuwanie resztek pokarmowych, pomniejszenie ilości flory bakteryjnej. Płukanie j. ustnej po posiłku pochp w polsce.
Przyczyny Przeszczepianie Szpiku:
Objawy szpiku już dawno „wyszło” poza własną nazwę i ustala cała grupę zabiegów, gdzie przeszczepia się komórki krwiotwórcze. Nazwa wywodzi się stąd, iż pierwotnie takie komórki uzyskiwano ze szpiku, co pochp w polsce.

Czym jest POChP w Polsce znaczenie Słownik leczenie P .

  • Dodano:
  • Autor: