Pokrzywka i obrzęk co to jest
Leczenie Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy. Definicja: Są jednym z najczęstszych skórnych odczynów.

Czy przydatne?

Definicja Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy

Co to jest: Są jednym z najczęstszych skórnych odczynów polekowych. Mogą stanowić odrębne jednostki nozologiczne albo towarzyszyć innym odczynom polekowym o charakterze wielonarządowym. Pokrzywkę definiujemy jako niejednolity zespół chorobowy, gdzie wykwitem pierwotnym jest bąbel pokrzywkowy z towarzyszącym rumieniem i świądem. Odmianą pokrzywki o głębszym umiejscowieniu jest obrzęk naczynioruchowy (o.n.). U blisko połowy pacjentów pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy występują jednocześnie. Pod względem klinicznym odznacza się pokrzywkę ostrą i przewlekłą (gdy zmiany utrzymują się ponad 6 tygodni). Wśród przyczyn pokrzywki ostrej zmienia się leki, pokarmy, jady owadów, alergeny wziewne. Pokrzywka polekowa może mieć podłoże alergiczne (I albo III system immunologiczny wg Gella-Coombsa); w części przypadków stwierdza się charakter nieimmunologiczny (pseudoalergiczny). Uogólniona pokrzywka spowodowana Duracefem Do leków mogących spowodować pokrzywkę na drodze immunologicznej zalicza się w pierwszej kolejności penicylinę i inne antybiotyki ß-laktamowe, pirazolony, sulfonamidy i białka obcogatunkowe. Obraz kliniczny pokrzywek pseudoalergicznych jest identyczny jak w razie reakcji alergicznych. Uważane jest, iż roztwory hiperosmolarne, jak na przykład mannitol, jodowe środki kontrastowe, opiaty, polimyksyna B mogą powodować degranulację mastocytów na drodze bezpośredniej, bez udziału systemów immunologicznych. Innym odpowiednikiem reakcji pseudoalergicznej jest pokrzywka aspirynowa, związana z nietolerancją kwasu acetylosalicylowego i NLPZ (wpływ na metabolizm kwasu arachidonowego). W ostatnich latach opisano także obrzęki naczynioruchowe występujące u pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensynowej (ACE), na przykład kaptopril, enalapril. system powstawania tych zmian związany jest z blokowaniem poprzez powyższe preparaty inaktywacji bradykininy i substancji P, będących istotnymi mediatorami mechanizmów zapalnych. Artykuł pochodzi z tygodnika "Służba Zdrowia" nr 17/20/2001

Czym jest Pokrzywka i obrzęk znaczenie Słownik leczenie P .