Polski i niemiecki rejestr co to jest
Leczenie Polski i niemiecki rejestr dawców szpiku kostnego. Definicja: Zdaniem Urszuli Jaworskiej.

Czy przydatne?

Definicja Polski i niemiecki rejestr dawców szpiku kostnego

Co to jest: Zdaniem Urszuli Jaworskiej, założycielki polskiego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku kostnego, dzięki współpracy z niemiecką Fundacją Morscha możliwe będzie sprawniejsze i szybsze poszukiwanie dawców szpiku dla chorych na białaczkę na całym świecie. Obie fundacje wspomagają przeszczepy szpiku kostnego i komórek macierzystych i tworzenie banków danych dawców. Współpraca obu fundacji stała się możliwa dzięki Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - organizacji międzyrządowej - i ma w przyszłości doprowadzić do połączenia ich banków danych.Podpisanie dokumentów dotyczących współpracy nastąpi w czerwcu we Frankfurcie nad Odrą. W tym dniu odbędzie się także koncert charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony dla chorych na białaczkę. W trakcie jego trwania będą prowadzone badania tysiąca potencjalnych dawców.W Banku Dawców Szpiku Fundacji Urszuli Jaworskiej aktualnie zarejestrowanych jest powyżej 6,1 tys. potencjalnych dawców. W grudniu 1999 roku w Klinice Hematologii Śląskiej Akademii Medycznej po raz pierwszy w Polsce dokonano przeszczepu szpiku polskiemu biorcy od polskiego dawcy. W marcu 2001 roku przeprowadzono następne dwa przeszczepy od dawców z rejestru Fundacji. aktualnie trwają przygotowania do kolejnych dwóch przeszczepów. Największym problemem, z jakim boryka się Fundacja jest, zdaniem Urszuli Jaworskiej, niedobór środków finansowych na badania antygenów HLA (human leukocyte antigens), przeprowadzane w 11 laboratoriach immunologii tkankowej w całej Polsce.W niektórych sytuacjach zachorowań przeszczep szpiku jest kostnego jest jedyną szansą na uratowanie życia ludzkiego. Uzyskanie zgodności antygenów jest w najwyższym stopniu prawdopodobne, gdy dawca jest spokrewniony z biorcą. Jednak regularnie zdarza się, iż chory lub nie ma krewnych, lub wspomniana zgodność nie występuje. W tych sytuacjach jedynym ratunkiem może być wykrycie dawcy niespokrewnionego - powiedziała w rozmowie z MAI Urszula Jaworska

Czym jest Polski i niemiecki rejestr znaczenie Słownik leczenie P .