Postawy i opinie młodzieży co to jest
Leczenie Postawy i opinie młodzieży na temat chorób nowotworowych. Definicja: Młodzież ma.

Czy przydatne?

Definicja Postawy i opinie młodzieży na temat chorób nowotworowych

Co to jest Postawy i opinie młodzieży na temat chorób nowotworowych: Młodzież ma świadomość przyczyn wywołujących dolegliwości nowotworowe i wiedzę na temat sposobów zapobiegania tym chorobom. Zdecydowana przewarzająca część uczniów (83,9%) zna osobiście kogoś, kto zachorował na raka, a połowa z nich (54,7%) szukała samodzielnie informacji dotyczących chorób nowotworowych. przewarzająca część uczniów definiuje prawidłowo cechy „ekipy podwyższonego ryzyka", przypisując największe znaczenie czynnikom związanym ze stylem życia (palenie papierosów, nie przestrzeganie zasad zdrowego żywienia, brak ruchu, stres i tym podobne – 40,0%) i predyspozycjom genetycznym (36,8%).Z jednej strony rak budzi spore emocje: przewarzająca część uczniów „przeraża" (68,5%), kojarzy się im z ogromnym cierpieniem" (81,0%), wielu w ogóle nie chce myśleć o tej chorobie (64,2%), załamałoby się, gdyby dowiedziało się, iż choruje na raka (69,8%). Z drugiej strony, opinie uczniów w sporym stopniu są nacechowane pozytywnym myśleniem – w większości zdecydowanie nie zgadzają się z opinią, iż z rakiem nie można wygrać (63,8%).Wiedza uczniów na temat chorób nowotworowych ma także pewne luki. Powyżej połowa (57,4%) nie rozróżnia prawidłowo pojęć „nowotwór" i „rak". Najczęstszą pomyłką jest traktowanie obu pojęć jako tożsamych, to samo znacznych (39,6%). Połowa uczniów (50,0%) nie określiłaby raka jako dolegliwości przewlekłej. W odróżnieniu do „;;ekipy podwyższonego ryzyka" znacząco mniej znane jest ustalenie „Amazonki" – na pytanie nie potrafiło udzielić żadnej odpowiedzi 41,6% uczniów. Jednak ci, którym to ustalenie było znane, najczęściej prawidłowo kojarzyli je z rakiem piersi u kobiet i udaną walką z tym typem raka (43,1%).W jeszcze mniejszym stopniu niż ustalenie „Amazonki" znany jest fakt istnienia szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy (18,8%). O szczepionce wie podwójnie więcej dziewcząt niż chłopców.Uczniowie nieczęsto rozmawiają w domu i z rówieśnikami o raku. Jeżeli to robią, to w obu środowiskach kolejność tematów, o których rozmawiają dosyć regularnie, jest taka sama. Najczęściej temat ma podłoże emocjonalne (mówi się o tym, iż „rak to straszna dolegliwość") albo ma charakter informacyjny (rozmawia się o tym, iż ktoś zachorował). Tematy praktyczno-profilaktyczne: jak chronić się przed rakiem, metody leczenia raka, badania profilaktyczne nie przyciągają tak bardzo uwagi. Ale każdy temat dotyczący raka, znacząco częściej porusza się w domu niż w rozmowie z rówieśnikami.Młodzi ludzie są świadomi faktu, iż Polska wypada gorzej w porównaniu z innymi państwami UE pod względem umieralności na raka (68,8%). Głownych przyczyn takiego stanu rzeczy upatrują w niedostatecznym finansowaniu służby zdrowia (42,9%), mniejszej dostępności do nowoczesnych metod leczenia (35,8%), niedostatecznej dbałości ludzi o swoje zdrowie (33,3%) i w niedobrym funkcjonowaniu służby zdrowia (32,6%). Przywiązywanie dużej wagi do ilości środków finansowych na leczenie nie przesłania opinii, że dbałość o swoje zdrowie jest podobnie istotne jak czynniki o charakterze medycznym (nowoczesne leczenie) i instytucjonalnym (organizacja służby zdrowia).Dbałość o swoje zdrowie, w tym systematyczne poddawanie się badaniom profilaktycznym, jest, z jednej strony - wiedzą dosyć powszechnie podzielaną, ale z drugiej – niedostatecznie ugruntowaną. Spośród sześciu różnych sposobów pomniejszenia zachorowalności na raka najczęściej wskazywano właśnie na zachęcanie ludzi do systematycznego przeprowadzania badań profilaktycznych (72,1% odpowiedzi „zdecydowanie tak"). Jednak w pytaniu o powody zaliczania ludzi do „;;;;ekipy podwyższonego ryzyka" rzadko spontanicznie wymieniano nie poddawanie się badaniom profilaktycznym (1,6%). To region wiedzy niedostatecznie wewnętrznie zakorzeniony, jeszcze nie kierujący realnymi zachowaniami.relacja młodzieży do regularnego przeprowadzania badań profilaktycznych można scharakteryzować jako akceptujący z pewnym dystansem. Najczęściej, na skali od 1 - nie przywiązuję wagi do badań profilaktycznych do 5 – przywiązuję do tego sporą wagę, wskazywano na wartość „3" (32,0%) i „4" (34,4%). Ekipa, które w ogóle nie przywiązuje do tego wagi jest niewielka (3,5%).Połowa uczniów (52,9%) jest przekonana, iż ludzie w ich wieku mogą wpływać na swoich rodziców, dziadków, by się często badali. Niektórzy uczniowie nie napisali wprost, czy ludzie w ich wieku mogą wpływać na postawy dorosłych, lecz podali argumenty, którymi można aby ich zachęcić do przeprowadzania badań (19,2%). Można zatem przypuszczać, iż są wśród nich również osoby, które widzą sposobność takiego oddziaływania. O niemożności kształtowania postaw rodziców/dziadków pisze wprost 18,9% uczniów.Spośród argumentów skłaniających rodziców/dziadków do regularnego badania bardzo spore znaczenie mają te o naturze emocjonalnej: „Zrób to dla mnie, chcę, żebyś długo żył/żyła"/kochamy was" (34,7%). ale uczniowie nie budują swoich strategii oddziaływania wyłącznie na emocjach. istotne są również argumenty zdroworozsądkowe, racjonalne: na przykład inicjalnie odnaleziony rak jest uleczalny, badania mogą pomóc, życie jest pięknie.wiadomość o badaniuBadanie „Postawy i opinie młodzieży na temat chorób nowotworowych" zostało zrealizowane poprzez Centrum Badania Opinii Socjalnej w momencie 24 maja – 11 czerwca 2007.Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej, ogólnopolskiej, losowej próbie 1000 uczniów Liceów Ogólnokształcących z klas I i II (wyłącznie dzienne LO). Operatem losowania próby były dane z Mechanizmu Informacji Oświatowej Ministerstwa Nauki Narodowej. Próba była warstwowana z racji na woj. i klasę miejscowości (małe miasto, średnie miasto i tym podobne ). Zapewniało to odpowiednie rozproszenie terytorialne próby.Badanie zostało przeprowadzone sposobem audytoryjną – uczniowie samodzielnie wypełniali ankiety w sali szkolnej w obecności ankietera CBOS-u
Przyczyny Postaw Serce Na Nogi:
Objawy aktywnym narodem w Europie - taki wniosek wynika z raportu sporządzonego poprzez Światową Organizację Zdrowia. Powyżej 70 proc. Polaków nie wykonuje jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, a ok. 10 postawy i opinie młodzieży na temat chorób nowotworowych.
Przyczyny Plastry Antykoncepcyjne:
Objawy antykoncepcyjne to cienki mechanizm transdermalnym (przezskórny) z tworzywa, który przyklejony do skóry stale uwalnia hormony przechodzą poprzez skórę do krwioobiegu. Substancjami aktywnymi są postawy i opinie młodzieży na temat chorób nowotworowych.
Przyczyny Pigułki Antykoncepcyjne:
Objawy doustnych środków antykoncepcyjnych to jedna najskuteczniejszych, odwracalnych metod zapobiegających ciąży. Bazuje ona na przyjmowaniu preparatów zawierających związki pochodne żeńskim hormonom postawy i opinie młodzieży na temat chorób nowotworowych.
Przyczyny Pozycja Seksualna Klęcząca I:
Objawy pewną odmianą pozycji klasycznej. W pozycji tej kobieta leży na podwyższeniu (kanapa, fotel) z rozchylonymi szeroko nogami spoczywającymi na podłodze, w trakcie gdy klęczący przed nią mężczyzna postawy i opinie młodzieży na temat chorób nowotworowych.
Przyczyny Polacy A Profilaktyka Chorób Cywilizacyjnych.:
Objawy Polaków nie poddaje się często badaniom profilaktycznym, wynika z badania opinii przeprowadzonego w ramach programu "Teva – 360 stopni dla zdrowia". Kluczowym przyczyną jest przekonanie postawy i opinie młodzieży na temat chorób nowotworowych.

Czym jest Postawy i opinie młodzieży na znaczenie Słownik leczenie P .

  • Dodano:
  • Autor: