Postawy i opinie młodzieży co to jest
Leczenie Postawy i opinie młodzieży na temat chorób nowotworowych. Definicja: Młodzież ma.

Czy przydatne?

Definicja Postawy i opinie młodzieży na temat chorób nowotworowych

Co to jest Postawy i opinie młodzieży na temat chorób nowotworowych: Młodzież ma świadomość przyczyn wywołujących dolegliwości nowotworowe i wiedzę na temat sposobów zapobiegania tym chorobom. Zdecydowana przewarzająca część uczniów (83,9%) zna osobiście kogoś, kto zachorował na raka, a połowa z nich (54,7%) szukała samodzielnie informacji dotyczących chorób nowotworowych. przewarzająca część uczniów definiuje prawidłowo cechy „ekipy podwyższonego ryzyka", przypisując największe znaczenie czynnikom związanym ze stylem życia (palenie papierosów, nie przestrzeganie zasad zdrowego żywienia, brak ruchu, stres i tym podobne – 40,0%) i predyspozycjom genetycznym (36,8%).Z jednej strony rak budzi spore emocje: przewarzająca część uczniów „przeraża" (68,5%), kojarzy się im z ogromnym cierpieniem" (81,0%), wielu w ogóle nie chce myśleć o tej chorobie (64,2%), załamałoby się, gdyby dowiedziało się, iż choruje na raka (69,8%). Z drugiej strony, opinie uczniów w sporym stopniu są nacechowane pozytywnym myśleniem – w większości zdecydowanie nie zgadzają się z opinią, iż z rakiem nie można wygrać (63,8%).Wiedza uczniów na temat chorób nowotworowych ma także pewne luki. Powyżej połowa (57,4%) nie rozróżnia prawidłowo pojęć „nowotwór" i „rak". Najczęstszą pomyłką jest traktowanie obu pojęć jako tożsamych, to samo znacznych (39,6%). Połowa uczniów (50,0%) nie określiłaby raka jako dolegliwości przewlekłej. W odróżnieniu do „;;ekipy podwyższonego ryzyka" znacząco mniej znane jest ustalenie „Amazonki" – na pytanie nie potrafiło udzielić żadnej odpowiedzi 41,6% uczniów. Jednak ci, którym to ustalenie było znane, najczęściej prawidłowo kojarzyli je z rakiem piersi u kobiet i udaną walką z tym typem raka (43,1%).W jeszcze mniejszym stopniu niż ustalenie „Amazonki" znany jest fakt istnienia szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy (18,8%). O szczepionce wie podwójnie więcej dziewcząt niż chłopców.Uczniowie nieczęsto rozmawiają w domu i z rówieśnikami o raku. Jeżeli to robią, to w obu środowiskach kolejność tematów, o których rozmawiają dosyć regularnie, jest taka sama. Najczęściej temat ma podłoże emocjonalne (mówi się o tym, iż „rak to straszna dolegliwość") albo ma charakter informacyjny (rozmawia się o tym, iż ktoś zachorował). Tematy praktyczno-profilaktyczne: jak chronić się przed rakiem, metody leczenia raka, badania profilaktyczne nie przyciągają tak bardzo uwagi. Ale każdy temat dotyczący raka, znacząco częściej porusza się w domu niż w rozmowie z rówieśnikami.Młodzi ludzie są świadomi faktu, iż Polska wypada gorzej w porównaniu z innymi państwami UE pod względem umieralności na raka (68,8%). Głownych przyczyn takiego stanu rzeczy upatrują w niedostatecznym finansowaniu służby zdrowia (42,9%), mniejszej dostępności do nowoczesnych metod leczenia (35,8%), niedostatecznej dbałości ludzi o swoje zdrowie (33,3%) i w niedobrym funkcjonowaniu służby zdrowia (32,6%). Przywiązywanie dużej wagi do ilości środków finansowych na leczenie nie przesłania opinii, że dbałość o swoje zdrowie jest podobnie istotne jak czynniki o charakterze medycznym (nowoczesne leczenie) i instytucjonalnym (organizacja służby zdrowia).Dbałość o swoje zdrowie, w tym systematyczne poddawanie się badaniom profilaktycznym, jest, z jednej strony - wiedzą dosyć powszechnie podzielaną, ale z drugiej – niedostatecznie ugruntowaną. Spośród sześciu różnych sposobów pomniejszenia zachorowalności na raka najczęściej wskazywano właśnie na zachęcanie ludzi do systematycznego przeprowadzania badań profilaktycznych (72,1% odpowiedzi „zdecydowanie tak"). Jednak w pytaniu o powody zaliczania ludzi do „;;;;ekipy podwyższonego ryzyka" rzadko spontanicznie wymieniano nie poddawanie się badaniom profilaktycznym (1,6%). To region wiedzy niedostatecznie wewnętrznie zakorzeniony, jeszcze nie kierujący realnymi zachowaniami.relacja młodzieży do regularnego przeprowadzania badań profilaktycznych można scharakteryzować jako akceptujący z pewnym dystansem. Najczęściej, na skali od 1 - nie przywiązuję wagi do badań profilaktycznych do 5 – przywiązuję do tego sporą wagę, wskazywano na wartość „3" (32,0%) i „4" (34,4%). Ekipa, które w ogóle nie przywiązuje do tego wagi jest niewielka (3,5%).Połowa uczniów (52,9%) jest przekonana, iż ludzie w ich wieku mogą wpływać na swoich rodziców, dziadków, by się często badali. Niektórzy uczniowie nie napisali wprost, czy ludzie w ich wieku mogą wpływać na postawy dorosłych, lecz podali argumenty, którymi można aby ich zachęcić do przeprowadzania badań (19,2%). Można zatem przypuszczać, iż są wśród nich również osoby, które widzą sposobność takiego oddziaływania. O niemożności kształtowania postaw rodziców/dziadków pisze wprost 18,9% uczniów.Spośród argumentów skłaniających rodziców/dziadków do regularnego badania bardzo spore znaczenie mają te o naturze emocjonalnej: „Zrób to dla mnie, chcę, żebyś długo żył/żyła"/kochamy was" (34,7%). ale uczniowie nie budują swoich strategii oddziaływania wyłącznie na emocjach. istotne są również argumenty zdroworozsądkowe, racjonalne: na przykład inicjalnie odnaleziony rak jest uleczalny, badania mogą pomóc, życie jest pięknie.wiadomość o badaniuBadanie „Postawy i opinie młodzieży na temat chorób nowotworowych" zostało zrealizowane poprzez Centrum Badania Opinii Socjalnej w momencie 24 maja – 11 czerwca 2007.Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej, ogólnopolskiej, losowej próbie 1000 uczniów Liceów Ogólnokształcących z klas I i II (wyłącznie dzienne LO). Operatem losowania próby były dane z Mechanizmu Informacji Oświatowej Ministerstwa Nauki Narodowej. Próba była warstwowana z racji na woj. i klasę miejscowości (małe miasto, średnie miasto i tym podobne ). Zapewniało to odpowiednie rozproszenie terytorialne próby.Badanie zostało przeprowadzone sposobem audytoryjną – uczniowie samodzielnie wypełniali ankiety w sali szkolnej w obecności ankietera CBOS-u
Przyczyny Padaczka Wciąż Jest Chorobą Wstydliwą:
Objawy przeprowadził badania sondażowe na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej na temat relacji Polaków wobec chorych na padaczkę. 75 % ankietowanych wskazało, iż w kontakcie z osobami chorymi na padaczkę postawy i opinie młodzieży na temat chorób nowotworowych.
Przyczyny PCK Prowadzi Kursy Udzielania Pierwszej Pomocy:
Objawy Polacy nie są dostatecznie przygotowani do udzielania pierwszej pomocy. Raptem 5-20% społeczeństwa polskiego jest przeszkolone w tym zakresie. W czasie gdy o życiu człowieka decydują pierwsze minuty postawy i opinie młodzieży na temat chorób nowotworowych.
Przyczyny Podstawy Kliniczne Balneologii I Medycyny Fizykalnej:
Objawy medycyna fizykalna jest dziedziną wiedzy medycznej, która wykorzystuje naturalne sposoby lecznicze i czynniki fizyczne do leczenia, rehabilitacji, prewencji i diagnostyki. To jest specjalność postawy i opinie młodzieży na temat chorób nowotworowych.
Przyczyny Przyszłość Wykrywania Raków Krtani I Odbytu:
Objawy opracowali nową metodę wykrywania inicjalnych stadiów raka krtani i odbytu. Pozwoli ona uzyskać wiadomości o rozwoju dolegliwości nowotworowej w fazie, gdy nie występują jeszcze niepokojące symptomy postawy i opinie młodzieży na temat chorób nowotworowych.
Przyczyny Palenie Przez Matkę Zwiększa U Dziecka Ryzyko Kolki:
Objawy iż matki, które paliły papierosy w czasie ciąży i po porodzie, zwiększają u dziecka ryzyko wystąpienia kolki- dokuczliwego bólu, który męczy dziecko pośrodku pierwszych kilku miesięcy życia. Wg badań postawy i opinie młodzieży na temat chorób nowotworowych.

Czym jest Postawy i opinie młodzieży na znaczenie Słownik leczenie P .

  • Dodano:
  • Autor: