Postawy i zachowania co to jest
Leczenie Postawy i zachowania seksualne na świecie. Definicja: Światowy raport 2001 jest.

Czy przydatne?

Definicja Postawy i zachowania seksualne na świecie

Co to jest: Światowy raport 2001 jest największym projektem badawczym realizowanym poprzez Durex. W bieżącym roku uczestniczyło w nim 28 krajów wybranych poprzez Durexa tak, by były reprezentatywne. Zbadano łącznie 18 500 aktywnych i nieaktywnych seksualnie dorosłych osób w wieku od 16 do 55 lat, włączając do programu równą liczbę mężczyzn i kobiet. Światowy Raport 2001 Durexa ujawnia iż pomimo rozprzestrzeniania się w świecie wirusa HIV/AIDS i wzrastającej liczby osób zakażonych chorobami przenoszonymi drogą płciową, prawie połowa populacji (46%) nie obawia się zarażenia nimi. Nastolatki w wieku 16 - 20 lat wykazują większe osobiste obawy przed HIV/AIDS niż jakakolwiek inna ekipa wiekowa. Tylko 7% osób w tej ekipie przyznaje, iż nie stosuje żadnej antykoncepcji, w porównaniu z 28% (trzy osoby na dziesięć) w ekipie osób w wieku ponad 45 lat; a prawie dwie trzecie nastolatków (64%) używa prezerwatyw w celu zabezpieczenia się przed STI i nieplanowaną ciążą. Sprawa bezpieczeństwa w Raporcie jest tematem bardzo ważnym aczkolwiek nie jedynym. Światowy Raport 2001 Durexa pokazuje jak różnice kulturowe wpływają na poglądy dotyczące seksu. Patrz co ludzie z wielu krajów na świecie myślą o seksie i nie tylko... Nauka seksualna w szkole Trzy osoby na dziesięć deklarują, iż nie zetknęły się z nauką seksualną w szkole. Młodsi ludzie mieli większe szanse zdobyć tę wiedzę w szkole: 85% nastolatków w wieku 16 - 20 lat w porównaniu z 49% osób ponad 45 roku życia. Na całym świecie średni wiek, gdzie dziecko po raz pierwszy styka się z nauką seksualną w szkole wynosi 13,9 lat, choć 7% osób deklaruje, iż miały wówczas 10 lat albo mniej. Dzisiejsze nastolatki w wieku 16 - 20 lat dostały pierwsze informacje z zakresu nauki seksualnej w wieku 13,1 lat - powyżej rok przedtem niż osoby będące dziś w wieku ponad 45 lat (14,7 lat). Wiek, gdzie dzieci w szkołach rozpoczynają edukację seksualną jest różny w różnych państwach; najpóźniej zaczynają naukę dzieci w Indiach (16,1 lat), Chinach (15,9 lat), Malezji i Tajlandii (w obydwu 15,6 lat).Jednakże w niektórych państwach łatwiej jest uzyskać wiedzę z innych źródeł niż szkoła. Ośmioro na 10 Greków twierdzi, iż wiedzy o kwestiach związanych z seksem nie zdobyli w szkole; dla porównania dotyczy to 68% Rosjan i dwóch trzecich Włochów. 1% Tajlandczyków, 6% Tajwańczyków i 12% Amerykanów twierdzi, iż nie uzyskało wiedzy o kwestiach związanych z seksem w szkole. Preferowane źródła wiedzy dotyczące seksu Jedna piąta osób wolałaby zdobyć wiedzę o kwestiach związanych z seksem w szkole niż z jakiegokolwiek innego źródła. Jednakże 19% chciałoby uzyskać tę wiedzę od matki, w trakcie gdy 13% wolałoby nabyć ją od przyjaciół, z książek, ulotek i pism. Kobiety wolałyby raczej uzyskać wiadomości od matki - 31% w porównaniu z 7% mężczyzn. Mężczyźni woleliby nabyć tę wiedzę w szkole - 22% w porównaniu z 18% kobiet. Osoby młodsze wolałyby uczyć się o kwestiach związanych z seksem w szkole - 23% (z) 16 - 20-latków w porównaniu z 18% osób ponad 45 roku życia. powyżej jedna piąta osób ponad 45 roku życia wolałaby uzyskać wiedzę od matki; dla porównania dotyczy to 17% osób w wieku 16 - 20 lat. Preferencje dotyczące zdobywania wiedzy o życiu seksualnym są różne w różnych państwach. w trakcie gdy Australijczycy, Japończycy i Brytyjczycy woleliby uczyć się o tym w szkole, Polacy, Amerykanie i Holendrzy woleliby raczej dostać te wiadomości od matki. Chińczycy i Chorwaci wolą posługiwać się książkami, ulotkami i pismami, z kolei Nigeryjczycy wolą uczyć się od swych przyjaciół. Inicjacja Na całym świecie ludzie rozpoczynają współżycie przeciętnie w wieku ok. 18 lat. Prawie jedna trzecia (32%) przyznaje, iż miała wówczas 16 lat albo mniej. Następne pokolenia młodych ludzi podejmują współżycie przedtem niż wcześniejsze generacje. w trakcie gdy osoby ponad 45 roku życia miały wówczas 18,7 lat, a ludzie w wieku 25 - 34 - 17,9 lat, to osoby dziś w wieku 16 - 20 lat miały średnio 16 lat. W chwili inicjacji mężczyźni są nieco młodsi niż kobiety: 17,6 lat w porównaniu z 18,4. Amerykanie rozpoczynają współżycie przedtem niż żadne inne nacje (16 lat); nieco potem czynią to Niemcy (16,6 lat), Francuzi (16,7 lat), Brytyjczycy i Nowozelandczycy (po 16,9 lat). Inicjację seksualną najpóźniej przechodzą Chińczycy (22 lata), następnie mieszkańcy Tajwanu (20,6 lat), Indii (20,3 lat) i Malezji (20 lat). Inicjacja w wieku 16 lat albo przedtem zdarza się częściej wśród mieszkańców USA niż w jakimkolwiek innym państwie: dotyczy to sześciu osób na 10. W Niemczech to jest 51%, zaś we Francji i Nowej Zelandii - 50%. Liczba parnterów seksualnych Na całym świecie osoby aktywne seksualnie mają średnio 7,7 partnerów seksualnych. Prawie trzy osoby na 10 (28%) mają tylko jednego partnera, w trakcie gdy 16% współżyło z więcej niż 10 partnerami. Mężczyźni deklarują znacząco większą liczbę partnerów niż kobiety: 10,7 w porównaniu z 4,6. 18% mężczyzn miało tylko jednego partnera; dla porównania dotyczy to prawie czterech kobiet na 10 (39%). Osoby w wieku 16 - 20 lat miały już 4,7 partnerów, w trakcie gdy osoby w wieku 35 - 44 i ponad 45 lat miały 8,7 partnerów. Amerykanie mają więcej partnerów seksualnych niż żadne inne nacje: 14,3; zbliżoną liczbę partnerów mają Francuzi (13,2), Australijczycy (11) i Kanadyjczycy (10,6). Chińczycy mają najmniejszą liczbę partnerów seksualnych: 2,1, podobnie jak mieszkańcy Indii (3), Tajwańczycy (3,3) i Polacy (3,6). 77% mieszkańców Indii miało tylko jednego partnera: w Chinach to jest 7 osób na 10, zaś na Tajwanie - 52%. We Francji, Niemczech i USA jedynie 11% osób współżyło tylko z jedną osobą. Kluczowe sposoby zapobiegania ciąży Wykorzystywanie prezerwatyw jest najpopularniejszą sposobem antykoncepcji; cztery na 10 osób wybiera ją spośród innych form zabezpieczenia. Sposób ta największą popularnością cieszy się wśród osób z gatunku wiekowej 16 - 20 lat. Prawie dwie trzecie spośród nich (64%) wybiera wykorzystywanie prezerwatyw; dla porównania czyni to 26% osób ponad 45 roku życia. Prawie jedna piąta (19%) osób na całym świecie wybiera doustne środki antykoncepcyjne jako kluczową metodę zapobiegania ciąży. 14% osób nie stosuje antykoncepcji, a 7% stosuje sposoby naturalne. Osoby ponad 45 roku życia są bardziej skłonne podejmować ryzyko współżycia bez antykoncepcji niż osoby w wieku 16 - 20 lat: 28% w porównaniu z 7%. Izraelczycy są bardziej niż inne nacje skłonni do zaniechania antykoncepcji: 40% wybiera współżycie bez zabezpieczenia w porównaniu z 23% Chorwatów i 21% Polaków. Prezerwatywy są w najwyższym stopniu popularne w Japonii (76%), Grecji (64%), Hiszpanii i na Tajwanie (po 58%). Doustne środki antykoncepcyjne są najchętniej służące w Niemczech (50%), na Węgrzech (43%), w Holandii i Francji (po 38%). Dolegliwości przenoszone drogą seksualną Prawie połowa zapytanych (46%) odpowiedziała, iż osobiście nie obawia się zarażenia HIV/AIDS albo innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową (STI). Obawy przed zarażeniem są nieco rzadsze wśród kobiet niż wśród mężczyzn: niepokoju nie odczuwa 49% kobiet i 43% mężczyzn. Osoby żyjące w związku małżeńskim są mniej zaniepokojone niż osoby niezwiązane na stałe: 54% w porównaniu z 35%. Osoby w wieku 16 - 20 lat obawiają się bardziej niż osoby z pozostałych grup wiekowych. Do obaw przyznaje się prawie 65% osób z tej ekipy w porównaniu z 55% osób w wieku 25 - 34 lat i 44% osób ponad 45 roku życia. Obawy są większe w ekipie osób nieaktywnych seksualnie: przyznaje się do nich 63% osób z tej ekipy w porównaniu z 53% osób aktywnych seksualnie. Polacy są mniej niż jakakolwiek inna nacja skłonni do obaw przed zarażeniem HIV/AIDS albo innymi STI - prawie osiem osób na 10 (79%) deklaruje brak obawy. Brak obaw deklaruje także przewarzająca część Francuzów (72%) i Węgrów (68%). w najwyższym stopniu skłonni do obaw są Turcy: przyznaje się do nich 98%. Spory niepokój zdradzają także mieszkańcy Nigerii (95%) i Hong Kongu (92%). Niemal cztery osoby na 10 (38%) przyznają, iż nie podejmują działań zmierzających do ochrony przed zarażeniem HIV/AIDS albo innymi STI Kobiety są mniej skłonne do stosowania zabezpieczeń niż mężczyźni: 43% kobiet przyznaje, iż nie stosuje ochrony; wśród mężczyzn to jest 32%. Ekipą najmniej skłonną do zabezpieczania się przed zarażeniem są osoby ponad 45 roku życia: zabezpieczeń nie stosuje 49% osób z tej ekipy, w porównaniu z 37% w ekipie wiekowej 16 - 20 lat i 28% w ekipie 21 - 24 lata. Najczęściej nie stosują jakichkolwiek zabezpieczeń Tajwańczycy (59%), Niemcy (57%), Chińczycy i Polacy (po 54%). w najwyższym stopniu aktywni, gdy chodzi o ochronę przed zarażeniem HIV/AIDS albo innymi STI są mieszkańcy RPA i Nigeryjczycy (81%) i Tajlandczycy (77%). wśród osób zabezpieczających się przed zarażeniem HIV/AIDS powyżej sześć osób na 10 (62%) dochowuje wierności jednemu partnerowi. Jedna czwarta używa prezerwatyw w trakcie współżycia ze stałym partnerem, z kolei 27% używa ich współżyjąc z nowym partnerem. 7% osób wybiera wstrzemięźliwość seksualną, zaś 11% często wykonuje testy na obecność HIV albo nakłania do ich wykonania swoich partnerów. Kobiety bardziej skłaniają się ku dochowywaniu wierności partnerowi, z kolei mężczyźni - do używania prezerwatyw jako zabezpieczenia. Wierność jest sposobem bardziej popularną w ekipie osób ponad 45 roku życia niż wśród pozostałych grup wiekowych, w trakcie gdy osoby w wieku 16 - 20 lat skłaniają się do używania prezerwatyw. Wykonywanie testów na obecność HIV jest w najwyższym stopniu popularne w Niemczech (17%), Francji (16%), USA i Kanadzie (po 15%) Liczba osób rezygnujących z seksu w celu ochrony przed zarażeniem HIV/AIDS i innymi STI jest najwyższa w Malezji (19%), USA (16%), Turcji i Indiach (po 15%). Częstotliwość współżycia Ludzie na całym świecie współżyją średnio 97 razy w roku. Niemal 6 osób na 10 (59%) twierdzi, iż współżyje przynajmniej raz w tygodniu, w trakcie gdy 4% deklaruje, że robi to każdego dnia. Mężczyźni deklarują większą aktywność seksualną niż kobiety: współżyją 102 razy w roku, zaś kobiety - 91. Osoby w wieku 21 - 34 lata współżyją najczęściej - 113 razy w roku, z kolei osoby ponad 45 roku życia - 70 razy. Osoby żyjące w konkubinacie współżyją częściej (145) niż osoby zarówno żyjące w małżeństwie (100), jak i nie pozostające w stałych związkach (86). Amerykanie współżyją częściej niż osoby innych narodowości: średnio 124 razy w roku, podobnie Grecy (117), mieszkańcy RPA i Chorwaci (po 116) i Nowozelandczycy (115). Najrzadziej współżyją mieszkańcy Japonii (36), Hong Kongu (63), Tajwanu (65) i Chin (72). Jedna osoba na 10 nigdy nie uprawiała seksu. Gdzie chcielibyśmy uprawiać seks powyżej jedna czwarta ludzi (27%) chciałaby uprawiać seks na plaży, przedkładając to miejsce nad jacuzzi, źródło mineralne i gorącą kąpiel (24%), a również las (11%). 8% chciałoby uprawiać seks w samochodzie, zaś 7% preferuje basen. Osoby ponad 45 roku życia chętniej uprawiałyby seks w lesie albo w polu niż jakakolwiek inna ekipa wiekowa. Auto i basen są miejscem bardziej popularnym wśród osób w wieku 16 - 20 lat niż wśród pozostałych. Mieszkańcy Hong Kongu chętniej kochaliby się w biurze niż gdziekolwiek indziej, z kolei Nigeryjczycy preferowaliby basen. Rosjanie wybraliby las, z kolei Tajwańczycy opowiadają się za seksem w samochodzie. Preferencje dotyczące stylu życia Na całym świecie ludzie wolą raczej wspólne wyjście z przyjaciółmi niż uprawianie seksu - 22% w porównaniu z 19%. Następne 10% osób wolałoby raczej uprawiać sport albo iść na zakupy. Mężczyźni częściej niż kobiety wybraliby seks - 28% w porównaniu z 10%, w trakcie gdy kobiety częściej wolą wyjście z przyjaciółmi - 26% w porównaniu do 18% mężczyzn. Kobiety częściej wybierają wyprawę na zakupy - 17% w porównaniu z 2% mężczyzn, z kolei mężczyźni wolą uprawiać sport - 14% w porównaniu z 6% wśród kobiet. Najmniej lubianymi poprzez kobiety zajęciami są: "surfowanie" w internecie i oglądanie rozgrywek sportowych, z kolei mężczyźni najmniej lubią zakupy i czekoladę. Osoby ponad 45 roku życia częściej niż jakakolwiek inna ekipa wiekowa wolą pracować albo oglądać telewizję, z kolei wspólne wyjście albo uprawianie sportu jest bardziej popularne w ekipie 16 - 20-latków niż w innych ekipach. Australijczycy i Włosi preferują seks, z kolei mieszkańcy Indii i Meksyku wolą pracować. Tajlandczycy preferują sen, z kolei Chińczycy - oglądanie telewizji. Jakie cechy partnera są dla nas pociągające Prawie cztery osoby na 10 (37%) pociąga przede wszystkim osobowość drugiej osoby. Nieco mniej niż jedną piątą (19%) pociąga atrakcyjny wygląd, z kolei 11% opowiada się za poczuciem humoru. Kapitał i zawód są pociągające jedynie dla 2% osób. Cechy osobowości bardziej pociągają kobiety niż mężczyzn - 42% w porównaniu z 31%, zaś mężczyźni wskazują na atrakcyjny wygląd - 23% w porównaniu z 15% kobiet. w trakcie gdy tym, co najczęściej pociąga osoby ponad 45 roku życia, jest osobowość, to atrakcyjny wygląd jest ważniejszy dla osób w wieku 16 - 20 lat niż dla jakiejkolwiek innej ekipy wiekowej. Jedną czwartą Hiszpanów pociąga budowa ciała, z kolei 15% mieszkańców Indii wskazuje w pierwszym rzędzie na akcent. 5% Włochów pociąga seksapil drugiej osoby, zaś 18% Brytyjczyków - jej poczucie humoru. w najwyższym stopniu seksowne miasta świata Jedna trzecia ludzi na całym świecie uważa Paryż za w najwyższym stopniu seksowne miasto świata, następne miejsca zajmuje Wenecja (15%) i Nowy Jork (11%). Zarówno kobiety, jak i mężczyźni wskazują na stolicę Francji przed jakimkolwiek innym miastem. Amsterdam zaś cieszy się większą popularnością wśród mężczyzn niż wśród kobiet, z kolei kobiety częściej niż mężczyźni wskazują na Wenecję. Paryż cieszy się sympatią wszystkich oprócz Nigeryjczyków, którzy wolą Nowy Jork. Nowy Jork jest bardziej dostępny wśród osób w wieku 16 - 20 lat niż w jakiejkolwiek innej ekipie wiekowej. Źródło: Durex.pl

Czym jest Postawy i zachowania znaczenie Słownik leczenie P .