Postępy leczenia co to jest
Leczenie Postępy leczenia skojarzonego w raka piersi. Definicja: Ok. 12% Amerykanek i ok. 4% Polek.

Czy przydatne?

Definicja Postępy leczenia skojarzonego w raka piersi

Co to jest: Ok. 12% Amerykanek i ok. 4% Polek zachoruje na raka piersi. Lecząc raka piersi należy brać także pod uwagę kwestie: lęku przed tą chorobą, wpływu psychiki pacjenta na przebieg dolegliwości, możliwości niesienia wsparcia psychicznego w czasie dolegliwości. Rak piersi jest powodem niemal 13% wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami u kobiet. Każdego roku wykrywanych jest powyżej 10 000 nowych przypadków. Tylko ok. połowa tych kobiet będzie miało szansę na przeżycie powyżej 5 lat. Szczyt zachorowań przypada na 5 i 6 dekadę życia. Czynniki ryzyka związanego z zachorowaniem na raka piersi to: przebyty rak piersi przynajmniej dwa zachorowania na raka piersi wśród bliskich krewnych przebyte łagodne dolegliwości piersi przebiegające z rozrostem inicjalna pierwsza i późna ostatnia miesiączka późna pierwsza ciąża albo bezdzietność Osoby należące do ekipy podwyższonego ryzyka regularnie zmagają się z lękiem. Istotną sprawą to jest, by dolegliwość została w porę odnaleziona. System wypierania regularnie to uniemożliwia. W celu wczesnego wykrycia raka należy stosować się do poniższych zaleceń: od 20 roku życia należy samodzielnie badać piersi raz w miesiącu, najlepiej w tydzień po miesiączce. Kobiety nie miesiączkujące powinny wykonywać badanie w określonym dniu w miesiącu (na przykład 1-go) od 30 roku życia należy się poddawać badaniu poprzez lekarza nawet gdy nie występują jakiekolwiek niepokojące zmiany od 35 roku życia należy często wykonywać mammografię - pomiędzy 35 a 38 rokiem życia każda kobieta powinna wykonać przynajmniej jedno badanie mammograficzne - w wieku 40-49 lat kobieta powinna wykonywać mammografię co dwa lata, - w wieku 50-60 lat należy wykonywać to badanie raz w roku, - ponad 60 roku życia kobieta powinna wykonywać badanie mammograficzne wg zaleceń lekarza(zazwyczaj co 1,5 roku). ProfilaktykaWe inicjalnym wykrywaniu raka piersi największe znaczenie ma mammografia. U kobiet w wieku ponad 50 lat prowadzenie mammograficznych badań przesiewowych skutkuje obniżenie ryzyka zgonu na skutek raka piersi o koło 30%. Minister Zdrowia zdecydował ostatnio o rozpoczęciu w Polsce populacyjnego skriningu raka piersi. Centrum Onkologii zostało powołane na koordynatora tego projektu. UWAGA !!! Wielkie znaczenie w walce z rakiem piersi ma obniżanie społecznego lęku przed rakiem, zapewnienie dostępu do świadczeń na odpowiednim poziomie. Ważnym elementem jest propagowanie autobadania. RrozpoznanieObjawy raka piesi: niebolesny guz, zgrubienie w obrębie piersizmiana kształtu piersizmiany na skórze piersizaburzenia kształtu brodawek Rak piersi może być odnaleziony jedynie na podstawie badania mammograficznego. W każdym przypadku rozpoznanie raka piersi musi być potwierdzone badaniem histologicznym albo cytologicznym. U chorych bez ustalonego rozpoznania mikroskopowego nie należy podejmować leczenia. Odznacza się dwa fundamentalne typy raka rak przedinwazyjny rak inwazyjny Po ustaleniu rozpoznania określany jest stopień klinicznego zaawansowania. W tej klasyfikacji uwzględnia się rozmiar guza pierwotnego, występowanie przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych i występowanie przerzutów odległych. Leczenie Leczenie raka piersi jest skomplikowane. Najczęściej używane jest leczenie skojarzone: chirurgia radioterapia chemioterapia hormonoterapia leczenie objawowe Leczenie zależy od typu raka i jego zaawansowania klinicznego. Rak przedinwazyjny w razie rozległych zmian sposobem leczenia z wyboru jest prosta mastektomia w razie zmian ograniczonych możliwe jest leczenie oszczędzające Rak inwazyjny Leczenie z reguły jest skojarzone. Niezbędne jest wykorzystanie różnych metod. Wymaga to ściślej współpracy lekarzy rożnych specjalizacji Wyróżnić można następujące rodzaje leczenia: Radykalne leczenie miejscowe. Z reguły to jest leczenie chirurgiczne. Klasyczną sposobem jest mastektomia. Leczenie oszczędzające może być przeprowadzone w razie ograniczonego zakresu zmian. Biopsja węzła wartowniczego pozwala na uniknięcie usuwania u części chorych pachowych węzłów chłonnych. w razie leczenia oszczędzającego jego integralną część stanowi radioterapia.Leczenie uzupełniające. to jest leczenie systemowe prowadzone po zakończeniu miejscowego leczenia radykalnego. Jego celem jest zniszczenie mikroprzerzutów. Odpowiednie wykorzystywanie tej sposoby pozwala na wydłużenie życia chorych. Ostatnio opublikowano szereg prac naukowych, gdzie udokumentowano skuteczność nowych leków na tym etapie leczenia.Rehabilitacja psychiczna i fizyczna. Stanowi integralną część leczenia. Umożliwia chorym powrót do normalnego życia.Rekonstrukcja. Może być wykona u wszystkich kobiet poddanych mastektomii. Wskazania zależą od chorej. W nielicznych sytuacjach możliwe jest wykonanie jednoczasowe mastektomii i rekonstrukcji. Leczenie nawrotu chorobyU części chorych po radykalnym leczeniu miejscowym wystąpić może nawrót dolegliwości. Kluczowymi sposobami stosowanymi w leczeniu nawrotu są chemioterapia, hormonoterapia i radioterapia. Dzięki tych metod możliwe jest wydłużanie życia chorych i łagodzenie choroby powodowanych poprzez nowotwór. Wyniki leczeniaPolska należy do państw o średniej zapadalności na raka piersi. Ryzyko zachorowania Polki jest 3-4 razy mniejsze niż ryzyko zachorowania Szwedki bądź Brytyjki. Niestety wyniki leczenia są w Polsce gorsze niż w państwach rozwiniętych. Średnie 5-letnie przeżycie dla państw europejskich wynosi 77%, dla Polski 58%. Poprawę wyników leczenia można uzyskać poprzez: pomniejszenie społecznego lęku przed rakiem powiększenie liczby wielospecjalistycznych ośrodków zajmujących się leczeniem raka piersi w prowadzeniem populacyjnego skriningu raka piersi powiększenie dostępu do nowoczesnych metod leczeniaAutor: Prof. dr hab. med. Maciej KrzakowskiKrajowy Konsultant w zakresie Onkologii KlinicznejKlinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Czym jest Postępy leczenia skojarzonego znaczenie Słownik leczenie P .