Powołano Rzecznika Praw co to jest
Leczenie Powołano Rzecznika Praw Pacjenta z SM. Definicja: Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa.

Czy przydatne?

Definicja Powołano Rzecznika Praw Pacjenta z SM

Co to jest: Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego powołano instytucję Rzecznika Praw Pacjenta z SM. Projekt sfinansowany z funduszy UE, powstał w odpowiedzi na problemy pacjentów wynikające z braku dostępności do informacji w dziedzinie możliwości leczenia, rehabilitacji, pomocy psychologicznej i prawnej.W naszym państwie żyje ok. 60 000 chorych na stwardnienie rozsiane. Walczą oni o własne prawa do leczenia od roku 1997, jak do chwili obecnej bezskutecznie. Polska nie przestrzega uchwalonej w 2003 r. Rezolucji Parlamentu Europejskiego zakazującej dyskryminacji chorych na SM. Nadal pozostajemy jedynym w Europie państwem, gdzie nie wypracowano systemowego i kompleksowego programu leczenia chorych z SM. Pacjentom i ich bliskim brakuje informacji w dziedzinie możliwości leczenia, rehabilitacji, pomocy psychologicznej i prawnej.W ramach programu został zatrudniony prawnik, mecenas Krzysztof Maśliński, pełniący funkcję Rzecznika Praw Pacjenta z SM. Pod numerem infolinii 0-801 313 333 każdego dnia od godziny 9 do 17 można się kontaktować z asystentką Rzecznika, Dominiką Danielską. Pytania można także nadsyłać mailem na adres rzecznik@ptsr.org.pl, albo przedstawić w komunikatorach internetowych: tlen cism@tlen.pl.ważną częścią programu stanowią konsultanci lokalni Rzecznika. Punkty konsultacyjne mieszczą się w czterech ośrodkach: w Gdańsku, Gnieźnie, Białej Podlaskiej i Zawierciu. Lokalni konsultanci - to osoby powiązane ze środowiskiem chorych na SM - odpowiednio przeszkoleni i wykwalifikowani w pierwszej kolejności w dziedzinie udzielania informacji prawnej w dziedzinie prawa medycznego, skomplikowanych procedur administracyjnych, dostępności leczenia i rehabilitacji, by zapewnić chorym fundamentalne wsparcie.Pacjenci, którzy: czują się dyskryminowani w pracy, nie wiedzą w jaki sposób ubiegać się o refundację rehabilitacji, szukają dostępu do świadczeń zdrowotnych, odpowiadających standardom przewidzianym dla tej dolegliwości, czy nie wiedzą jak uzyskać zagwarantowaną poprzez Kraj pomoc prawną, mogą od teraz zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta z SM. Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta z SM należy również poradnictwo w dziedzinie ochrony zdrowia, udzielanie informacji na temat lecznictwa specjalistycznego i stacjonarnego. Pomoc Rzecznika niejednokrotnie wykracza poza ramy wyznaczonych zadań, gdy oczekiwania pacjentów zmuszają do szerszego spojrzenia na problemy tych osób nie, tylko w kontekście problemów zdrowotnych, a również socjalnych.Rzecznik Praw Pacjenta z SM Krzysztof MaślińskiDyżury: Wtorek 10.00 -13.00 Czwartek 16.00 -19.00 e-mail: rzecznik@ptsr.org.pl tlen: rzecznik_cism@tlen.pl tel. +48 22 745 11 25 - 27 każdego dnia od 9.00 -17.00 skontaktować się można z asystentką rzecznika, Dominiką Danielską. e-mail: d.danielska@ptsr.org.pl tel. +48 22 745 11 25 – 27Konsultanci lokalni:Gdańsk: Bożena Rekowskatel. 0 509 793 395 e-mail: rzecznik-gdansk@ptsr.org.pl tlen: rzecznik-gdansk@tlen.pl Gniezno: Elżbieta Łukomska gg: 5993789 skype: rzecznik-sm-gniezno e-mail: rzecznik-gniezno@ptsr.org.pltlen: rzecznik-gniezno@tlen.pl Biała Podlaska: Damian Kardziew, tel. 0 511-612-696 e-mail: rzecznik-bialapodlaska@ptsr.org.pl tlen: rzecznik-bialapodlaska@tlen.pl Zawiercie: Marzena Grojatel. 0 609-577-132 e-mail: rzecznik-zawiercie@ptsr.org.pl tlen: rzecznik-zawiercie@tlen.pl

Czym jest Powołano Rzecznika Praw znaczenie Słownik leczenie P .