Pozytywny Impuls- kwartalnik co to jest
Leczenie Pozytywny Impuls- kwartalnik poświęcony tematyce SM. Definicja: Na polskim rynku popularny.

Czy przydatne?

Definicja Pozytywny Impuls- kwartalnik poświęcony tematyce SM

Co to jest: Na polskim rynku popularny jest już nowy kwartalnik „Pozytywny Bodziec” - czasopismo w całości poświęcone tematyce związanej ze stwardnieniem rozsianym (SM). To pierwszy magazyn, który powstał w odpowiedzi na „głód” informacji wszystkich tych, którzy potrzebują szeroko pojętej wiedzy na temat tej dolegliwości. Kwartalnik kierowany jest w pierwszej kolejności do chorych na SM, ich bliskich, środowiska medycznego (lekarze, pielęgniarki), lecz także do działaczy organizacji non-profit, instytucji państwowych i samorządowych. Dostarcza wiedzę na temat stwardnienia rozsianego i radzi w jaki sposób stawiać czoła chorobie w codziennym życiu. Odnajdziemy w nim najświeższe wiadomości ze świata edukacji, rady ekspertów w zakresie medycyny, rehabilitacji, psychologii i prawa. Obrazuje trudną sytuację w jakiej znajdują się polscy pacjenci, lecz równocześnie pomaga przezwyciężać wszelkie bariery, dając pozytywny bodziec do zmiany.W czerwcowym numerze czytelnicy znajdą wiadomości na temat wyjątkowego Centrum Rehabilitacji dla Chorych na SM w Bornem Sulinowie. Towarzyszący gazecie video przedstawia możliwości współczesnej rehabilitacji: kriokomorę, feedback i wysokiej klasy sprzęt obsługiwany poprzez odpowiednio przeszkolony personel o najwyższych kwalifikacjach. Centrum w Bornem Sulinowie to wzorcowy, nowoczesny ośrodek będący w stanie sprostać oczekiwaniom każdego chorego na SM, niezależnie od jego możliwości ruchowych, potrzeb i ograniczeń. W numerze zamieszczone zostały także rozważania chorych i ich próby odpowiedzi na trudne pytania powiązane z chorobą. Czy obarczać partnera życiowego ciężarem opieki nad nieuleczalnie chorym; czy mówić pracodawcy i kolegom z pracy o chorobie; co robić, aby zachować dłużej sprawność?Pierwszy numer kwartalnika, wydany w marcu br. zawierał pomiędzy innymi wiadomości na temat standardów leczenia, rehabilitacji i jakości życia chorych z SM w Europie i w Polsce. Ciekawe wywiady z Umą Aaltonen (chora na SM, poetka, była europarlamentarzystka) i Markiem Siwkiem (chorym na SM muzykiem zespołu Lombard) pokazały jak znaleźć siłę motywującą do działania. Potwierdzały również, iż dolegliwość nie pozbawia możliwości dobrego życia, co więcej pozwala rozwijać się i realizować swoje pasje.Kwartalnik powstał z inicjatywy nowo założonej fundacji Pozytywny bodziec, której misją jest prowadzenie szeroko pojętych działań edukacyjnych w obszarze chorób neurologicznych, w pierwszej kolejności stwardnienia rozsianego. Pozytywny bodziec można zamówić w prenumeracie wypełniając formularz ze strony internetowej - http://www.pozytywnyimpuls.pl/prenumerata.php.Stwardnienie rozsiane (z łaciny Sclerosis Multiplex) jest chorobą neurologiczną, która dotyka w Polsce ok. 60. tys. osób. To jest dolegliwość bardzo poważna z dolegliwymi konsekwencjami. W porównaniu do innych państw europejskich polscy chorzy na SM znajdują się w bardzo trudnej sytuacji spowodowanej brakiem Narodowego Programu Leczenia Chorych na SM i niewystarczającymi środkami finansowymi przeznaczonymi na fundamentalną opiekę i odpowiednie leczenie

Czym jest Pozytywny Impuls- kwartalnik znaczenie Słownik leczenie P .