Preparat VIOXX wycofany z co to jest
Leczenie Preparat VIOXX wycofany z rynku. Definicja: Spółka Merck Sharp & Dohme (MSD) wycofuje.

Czy przydatne?

Definicja Preparat VIOXX wycofany z rynku

Co to jest: Spółka Merck Sharp & Dohme (MSD) wycofuje dobrowolnie preparat VIOXX(rofekoksyb), lek służący w leczeniu bólu w przebiegu chorób reumatycznych. Na decyzję spółki wpłynęły wyniki ostatnich badań klinicznych, które wykazały powiększone ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów przyjmujących ten preparat. VIOXX należy do leków z klasy selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy-2 i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Do obrotu w Polsce został wprowadzony w 2000 roku i aktualnie jest popularny w 80 państwach na świecie. Leki z klasy selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy działają przez blokowanie produkcji prostaglandyn, które wiążą się ze stanem zapalnym. Redukując liczba prostaglandyn- ograniczają stan zapalny, nie podrażniając żołądka, jak wybrane NLPZ. Badanie, które przesądziło o wycofaniu z rynku preparatu, dotyczyło oceny skuteczności VIOXX w zapobieganiu nawrotom polipów jelita grubego u pacjentów z gruczolakami jelita grubego w wywiadzie. Wyniki wykazały, iż począwszy od 18. miesiąca od rozpoczęcia stosowania preparatu VIOXX®, wzrasta ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca czy udar mózgu. Jeszcze przed wycofaniem preparatu VIOXX, liczne badania wykazywały związek pomiędzy lekami z gatunku selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy-2 a występowaniem incydentów sercowo-naczyniowych, między innymi zwiększonego ryzyka skrzepów krwi i wysokiego ciśnienia, zaostrzenie dolegliwości serca i niewydolności serca. Pomimo, iż u wielu osób VIOXX działał korzystnie, to spółka jest przekonana o słuszności swojej decyzji, wierzą, iż ma ona służyć trosce o pacjentów. Pacjenci, którzy aktualnie przyjmują VIOXX, powinni skontaktować się ze swoim lekarzem w celu omówienia zmiany leczenia

Czym jest Preparat VIOXX wycofany z znaczenie Słownik leczenie P .