Przeszczepianie szpiku i co to jest
Leczenie Przeszczepianie szpiku i komórek krwiotwórczych. Definicja: Wykorzystywanie transplantacji.

Czy przydatne?

Definicja Przeszczepianie szpiku i komórek krwiotwórczych

Co to jest Przeszczepianie szpiku i komórek krwiotwórczych: Wykorzystywanie transplantacji szpiku było poprzedzone długotrwałymi badaniami eksperymentalnymi zapoczątkowanymi powyżej 50 lat temu, i dopiero w ostatnich 30-stu latach stało uznaną sposobem pozwalającą na wyleczenie nieuleczalnych przedtem białaczek, złośliwych chłoniaków i innych chorób. O skuteczności świadczy błyskawiczny postęp wyrażający się wykonywaniem na świecie ok. 50 tys. transplantacji rocznie. Aktualnie używa się wielu odmian transplantacji komórek krwiotwórczych, które najogólniej rzecz biorąc różnią się pochodzeniem przeszczepianych komórek (autologiczne albo allogeniczne), metodą ich pobrania (operacyjnie ze szpiku albo z krwi), metodą leczenia przed przeszczepem (z całkowitym albo niepełnym usunięciem szpiku biorcy) i szczegółami metodycznymi.Rodzaje transplantacji szpikuTransplantacja szpiku autologicznego (autotransplantacja) bazuje na pobraniu własnego szpiku albo komórek krwiotwórczych z krwi, przechowaniu w niskiej temperaturze rzędu -196 stopni C, następnie na poddaniu chorego silnemu leczeniu kondycjonującemu niszczącemu resztkową masę nowotworu i nareszcie na retransplantacji własnych komórek krwiotwórczych pobranych z krwi albo szpiku. Zaletą tej sposoby jest szeroka dostępność, w miarę niska częstość powikłań i sposobność wykorzystania u ludzi starszych, wadą brak przeciwnowotworowego działania przeszczepionych komórek i co za tym idzie sposobność częstszych nawrotów niż po allotransplantacji. Jest sporo odmian autoprzeszczepu.Transplantacja szpiku allogenicznego (allotransplantacja) bazuje na przeszczepieniu szpiku od zgodnego w HLA dawcy, którym może być rodzeństwo (dawca najlepszy) albo dawca niespokrewniony (alternatywny). Prawdopodobieństwo zgodności z rodzeństwem wynosi niestety tylko 25%. Znaczy to, iż 3/4 potrzebujących nie ma dawcy rodzinnego i wymaga znalezienia dawcy alternatywnego. Prawdopodobieństwo znalezienia dawcy nie spokrewnionego jest małe, rzędu 1:10-100 tys., a mechanizm poszukiwania wymaga specjalistycznej organizacji i jest kosztowny. Aktualnie na całym świecie liczba dobrowolnych dawców przekracza znacząco 10 mln. Utworzenie rejestru dawców niespokrewnionych wymaga nie tylko zgłaszania się szlachetnych ochotników, lecz także pokrycia sporych wydatków ich zbadania ( powyżej tys. zł./osobę) i dobrych laboratoriów. sposoby określania zgodności, oparte na biomolekularnych badaniach genów, są wciąż ulepszane, co bardzo poprawia wyniki.Metodyka transplantacji szpiku Dawca i biorca musza pisemnie wyrazić zgodę na zabieg. Poddani są badaniom na zgodność w dziedzinie HLA -A, B, C, Dr, DQ, DP. Pobranie operacyjne szpiku wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, nakłuwając wielokrotnie trepanem kość biodrową, tak by uzyskać 1-8 x108 komórek jądrzastych/kg masy ciała biorcy. Zabieg trwa 1–2 godz., wykonuje się ( powyżej 200 aspiracji i uzyskuje ok. 1000–1500 ml. krwi zmieszanej ze szpikiem. W okresie zabiegu dawca otrzymuje wyrównawcze przetoczenie przedtem pobranej własnej krwi. Pobranie komórek krwiotwórczych z krwi wykonuje się aparatami do leukaferezy po uprzednim kilkudniowym podawaniu cytokin, które zwiększają liczbę komórek krwiotwórczych w krwi.Biorca przeszczepu leczony jest w szczególnych jednostkach intensywnego leczenia hematologicznego, najlepiej w tak zwany systemie jałowego nadciśnienia chroniącego od zakażeń.Przed transplantacją biorca otrzymuje leczenie kondycjonujące (cytostatyki, napromienienie RTG, leki immunosupresyjne), które ma na celu zniszczenie resztek nowotworu, jednocześnie usuwanie szpiku biorcy i ułatwienie wszczepu. Przebieg. Do czasu odrodzenia się nowego szpiku, chory musi otrzymywać bardzo staranne i kosztowne leczenie wspierające. Przy korzystnym przebiegu po 2. tygodniach pojawiają się symptomy funkcji nowego szpiku, a po 4. tygodniach powolna poprawa obrazu krwi. Normalizacja czynności immunologicznych następuje znacząco wolniej, pośrodku następnych kilku miesięcy. Dlatego po allotransplantacji niezbędna jest stała wysoko specjalistyczna kontrola chorego i niekiedy kosztowne leczenie. Trzeba zapewnić dobre warunki w domu i szybką pomoc medyczną w przypadku infekcji. Wskazania do transplantacji szpiku i komórek krwiotwórczychWskazania do transplantacji szpiku obejmują: Nowotwory z gatunku wysokiego ryzyka takie jak: białaczka przewlekła szpikowa, białaczki ostre, wybrane postacie szpiczaka plazmocytowego, chłoniaków nieziarniczych, ziarnicy złośliwej, ponadto wybrane postacie raka.Nienowotworowe zaniki szpiku, a mianowicie ciężka anemia aplastyczna, popromienne i toksyczne uszkodzenia szpiku.Wrodzone defekty immunologiczne, metaboliczne i anemie.Ostatnio autotransplantacja szpiku służąca jest w ciężkich postaciach chorób autoimmunologicznych. Określenie wskazań wymaga poza szczegółowym rozpoznaniem, uwzględnienia etapy dolegliwości, wieku pacjenta i stanu biologicznego.Leczenie białaczekDuża skuteczność leczenia transplantacją skutkuje, iż obserwuje się nadal przyrost wykorzystania zarówno alotransplantacji jak i autotransplantacji w różnych odmianach białaczek. Allotransplantacje wykazują mocny system immunologiczny „przeszczep przeciw nowotworowi” w różnych odmianach białaczek szpikowych, w znacznym stopniu także limfoblastycznych.Leczenie złośliwych chłoniaków i szpiczaka plazmocytowegoSzeroko służąca jest autotransplantacja komórek krwiotwórczych, efektywna w postaciach nawrotowych i opornych na leczenie i w postaciach o wysokim stopniu ryzyka jako leczenie konsolidujące. Może być kojarzona z przeciwciałami monoklonalnymi. Z racji na starszy wiek chorych na szpiczaka i chłoniaki allotransplantacja szpiku służąca jest częściej dopiero w ostatnich latach dzięki udoskonaleniem metod przeszczepiania i wprowadzeniem niskotoksycznych sposobów przygotowania do przeszczepu.Nowe formy transplantacji Nowe formy transplantacji szpiku to:Przeszczepianie wyselekcjonowanych komórek krwiotwórczych z kontrolowaną liczbą limfocytów.Alloprzesczepy po nie mieloablacyjnym kondycjonowaniu, tzw „miniprzeszczepy”.Przeszczepy z użyciem przeciwciał monoklonalnych. Autorprof. dr nauk medycznych Jerzy Hołowiecki
Przyczyny Prezerwatywa I Jej Prawidłowe Zakładanie:
Objawy prezerwatywa jest najczęściej stosowanym środkiem antykoncepcyjnym to jednak prawie każdy mężczyzna wie, jak poprawnie zakładać prezerwatywę by efektywnie spełniała ona własne funkcje. Błędne przeszczepianie szpiku i komórek krwiotwórczych.
Przyczyny Profilaktyki Raka Piersi A Leki Przeciwzapalne:
Objawy Prof. Zbigniew Wronkowski, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Zwalczania Raka W ostatnim czasie przeprowadzono sporo badań, które wskazują, iż postęp raka piersi może być hamowany poprzez przeszczepianie szpiku i komórek krwiotwórczych.
Przyczyny Palenie A Trądzik:
Objawy opisane w "British Journal of Dermatology" (July 2001) dowodzą, iż palenie jest ważnym czynnikiem, który wpływa na powiększenie częstotliwości pojawienia się zmian trądzikowych i powiększa przeszczepianie szpiku i komórek krwiotwórczych.
Przyczyny Papierosy Odpowiedzialne Za Zmarszczki:
Objawy dawna utrzymywali, iż palenie papierosów jest odpowiedzialne za mechanizmy starzenia skóry. W ostatnim numerze New Scientist naukowcy z Japonii donoszą, iż poznano system, który leży u podłoża tego przeszczepianie szpiku i komórek krwiotwórczych.
Przyczyny Pierścienie Dopochwowe:
Objawy dopochwowe to zbudowane ze specjalnego, elastycznego tworzywa pierścienie o średnicy 40mm umieszczane gdziekolwiek w obrębie pochwie, które w sposób ciągły uwalniaja dwa hormony:progestagen przeszczepianie szpiku i komórek krwiotwórczych.

Czym jest Przeszczepianie szpiku i znaczenie Słownik leczenie P .

  • Dodano:
  • Autor: