Przyczyny i rodzaje co to jest
Leczenie Przyczyny i rodzaje osteoporozy. Definicja: Z definicji osteoporozy wynika, iż zanik.

Czy przydatne?

Definicja Przyczyny i rodzaje osteoporozy

Co to jest Przyczyny i rodzaje osteoporozy: Z definicji osteoporozy wynika, iż zanik kostny może mieć sporo przyczyn u jednej osoby, które mogą się na siebie nakładać przyspieszając postęp dolegliwości. Typowa osteoporoza to zawsze rezultat zachwianej równowagi między tworzeniem nowej kości a usuwaniem starej. Oglądając taką kość pod mikroskopem można zobaczyć cienkie beleczki tworzące coraz rzadszą "pajęczynę”. Ze względu na rozległość i lokalizację zaniku kostnego rozróżnia się osteoporoze miejscową występującą np w reumatoidalnym zapaleniu stawów i osteoporozę uogólnioną wśród której możemy wyróżnić osteoporozę pierwotną stanowiącą ok. 80% przypadków i osteoporozę wtórną stanowiącą ok. 20% przypadków. Poniżej przedstawiamy podział osteoporozy uogólnionej: Osteoporoza pierwotna osteoporoza idiopatyczna – To postać bardzo rzadko występująca, o nie znanej etiologii będąca pierwotną chorobą tkanki kostnej. W zależności od czasu jej wystąpienia rozróżniamy następujące rodzaje: osteoporoza dziecięca osteoporoza młodzieńcza osteoporoza dorosłych w średnim wieku osteoporoza inwolucyjna – Te postaci osteoporozy występują najczęściej. W tej ekipie chorób wyróżniamy: osteoporoza pomenopauzalna (typ I osteoporozy) Kluczowym czynnikiem prowadzącym do jej rozwoju jest niedoczynność jajników nasilająca się najwyraźniej po 50 roku życia, prowadząca do niedoboru estrogenów wskutek którego dochodzi do pobudzenia i nadmiernej aktywności osteoklastów, zwiększonej resorbcji kości, wzmożonego uwalniania wapnia z kości, zahamowania czynności przytarczyc. W mniejszym stopniu na postęp osteoporozy wpływa deficyt aktywnych postaci witaminy D-3 i obniżona aktywność fizyczna. Osteoporoza pomenopauzalnej dotyczy najczęściej kobiet (K:M=6:1) w wieku 50-70 lat i charakteryzuje się stałym tempem ubytku masy kostnej rzędu 2-3 % rocznie w pierwszych dziesięciu latach menopauzy. W późniejszym okresie stopień ubytku kości jest mniejszy. W osteoporozie pomenopauzalnej dominuje strata kości gąbczastej (wiele beleczek), w mniejszym stopniu kości korowej. Złamania do których dochodzi wskutek trwania dolegliwości najczęściej dotyczą kręgów i przynadgarstkowej części kości promieniowej. Poziom wapnia jest z reguły poprawny a jego dodatkowe przyjmowanie ma zapobiegać deficytowi w późniejszym wieku. osteoporoza w wieku podeszłym (typ II osteoporozy) - Ten typ osteoporozy dotyczy raczej osób starszych w wieku ponad 70 lat, częściej kobiet niż mężczyzn (K:M=2:1). Powodem osteoporozy jest niedoborów wapnia związany z gorszym wchłanianiem z jelit i nerek, pomniejszenie poziomu witaminy D, testosteronu i pomniejszenie aktywności fizycznej. Prowadzi to do wzmożonej aktywności przytarczyc, które wydzielając parathormon zwiększają usunięcie wapnia z kości i podnoszą jego poziom we krwi. W osteoporozie starczej ubytek kości dotyczy w równym stopniu kości gąbczastej jak i korowej. Złamania do których dochodzi wskutek trwania dolegliwości najczęściej dotyczą trzonów kręgów, szyjki kości udowej, kości ramieniowej i kości promieniowej. Osteoporoza wtórna zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego Osteoporoza " hormonalna" może wystąpić w przebiegu: nadczynności i niedoczynności kory nadnerczy nadczynności i niedoczynności tarczycy zaawansowanej cukrzycy nadczynności przytarczyc niedoczynności gruczołów płciowych (jądra, jajniki) niedoboru hormonu wzrostu przewlekłe dolegliwości przewodu pokarmowego powiązane z zaburzonym wchłanianiem wapnia nietolerancja laktozy zespoły złego wchłaniania zespoły złego trawienia zespoły poresekcyjne powody jatrogenne Osteoporoza rozwija się jako jedno z działań leczenia na przykład sterydami dolegliwości narządu ruchu i tkanki łącznej reumatoidalne zapalenie stawów dolegliwość zwyrodnieniowa stawów bardzo rzadkie uwarunkowane genetycznie dolegliwości na przykład zespół Marfana, zespół Ehlers-Danlos i inne długookresowe unieruchomienie martwica jałowa kości dolegliwości nowotworowe W przebiegu tych chorób dochodzi do zajęcia kości: szpiczak mnogi białaczka szpikowa chłoniak przerzuty do kości) przewlekłe dolegliwości nerek prowadzące do ich niewydolności przewlekłe dolegliwości wątroby o znacznym stopniu zaawansowania przewlekłe wykorzystywanie niektórych leków (zobacz wyżej) dolegliwości wrodzone prowadzące do osteoporozy wśród chorób wrodzonych w przebiegu których dochodzi do rozwoju osteoporozy należy wymienić: kruchość kości osteogenesis imperfecta zespół Ehlersa-Danlosa zespół Marfana homocystenurię Inne podział osteoporozy Lekarze regularnie używają podziału na: osteoporozę z szybkim obrotem kostnym (z angielskiego: high bone turn-over) – strata masy kostnej z szybkością ponad 3,5% rocznie. Najczęściej dotyczy ona kobiet we inicjalnym okresie menopauzy, osób przewlekle leczonych sterydami czy chorych w przebiegu jałowej martwicy kości osteoporozę z wolnym obrotem kostnym ((z angielskiego: low bone turn-over)- strata masy kostnej z szybkością poniżej 3,5% rocznie, najczęściej dotyczy osób w wieku podeszłym, z cukrzycą, z niewielkimi zaburzeniami hormonalnymi
Przyczyny Przyczyny Menopauzy:
Objawy pochodzą z dwu źródeł. Ok. 60% z nich, raczej estradiol, produkowanych jest poprzez jajnik, z kolei pozostała część, raczej estron pochodzi z konwersji obwodowej, która zachodzi w tkance tłuszczowej przyczyny i rodzaje osteoporozy.
Przyczyny PH-Metria Pochwy:
Objawy ze względu swojej wilgotności i stałej temperatury jest szczególnie narażone na częste stany zapalne, praktycznie zawsze powstające na skutek migracji chorobotwórczych bakterii (Streptococcus przyczyny i rodzaje osteoporozy.
Przyczyny Przeciwutleniacze Mogą Szkodzić?:
Objawy istniejących badań sugeruje, iż picie zielonej herbaty bądź suplementacja diety witaminami A, E, C i beta-karotenem, może zmniejszyć skuteczność głównych metod leczenia raka, takich jak radioterapia przyczyny i rodzaje osteoporozy.
Przyczyny Parametry Soczewek Kontaktowych:
Objawy Zawartość wody w materiale z których wykonane są soczewki miękkie wynosi od od 38% do 74%. To jest dość ważny wyznacznik, bo w pewnym stopniu powoduje on liczba tlenu przepuszczanego poprzez materiał przyczyny i rodzaje osteoporozy.
Przyczyny Przyczyny Otyłości:
Objawy nieznana lecz system jej powstawania jest prosty. Otyłość zawsze jest wywołana pobieraniem większej ilości energii pod postacią spożywanych pokarmów niż wynoszą łączne opłaty energetyczne ponoszone przyczyny i rodzaje osteoporozy.

Czym jest Przyczyny i rodzaje znaczenie Słownik leczenie P .

  • Dodano:
  • Autor: