Przyczyny niepłodności co to jest
Leczenie Przyczyny niepłodności męskiej. Definicja: Czynniki środowiskowe Substancje chemiczne.

Czy przydatne?

Definicja Przyczyny niepłodności męskiej

Co to jest: Czynniki środowiskowe Substancje chemiczne Czynnikami ryzyka dla spermatogenezy jest pomiędzy innymi ekspozycja na pestycydy i organiczne środki chemiczne. Metale ciężkie Nawet śladowe ilości metali ciężkich (ołów, kadm, arszenik) w nasieniu hamują czynność enzymów zawartych w akrosomie i mogą toksycznie wpływać na spermatogenezę. Radioterapia i chemioterapia Radioterapia i chemioterapia prowadzą zwykle do zmian płodności. Uszkodzenie jąder po napromieniowaniu jest na ogół trwałe, chociaż czasami obserwuje się częściowy nawrót spermatogenezy po kilku latach. Przed ewentualnym naświetlaniem albo leczeniem chemioterapeutycznym warto Zamrozić nasienie przed poddaniem gonad działaniu chemioterapeutyków czy napromieniowaniu, bo w późniejszym czasie będzie można dokonać zapłodnienie dzięki techniki ICSI i posiadanie potomstwa, bez względu na stałą azoospermię. Zaburzenia hormonalne Niedobory gonadotropin objawiają się opóźnionym albo zahamowanym dojrzewaniem, i pomniejszoną potencją seksualną, azoospermią albo oligospermią. Podwzgórzowy niedobór GnKJH Zespół Kallmanna wywołany zaburzeniem migracji neuronów, położonych przy opuszce węchowej do podwzgórza, w konsekwencji defektu genu Kal-1 objawia się opóźnionym dojrzewaniem albo jego brakiem, któremu towarzyszy anosmią albo hipoosmia. Niewydolność przysadki Dolegliwości przysadki mózgowej (gruczolak przysadki, zawałem, albo uraz) regularnie wiążą się z niedoborem gonadotropin, któremu towarzyszy hipogonadyzm i niepłodność. Przeciwciała przeciwplemnikoweZaburzenia autoimmunologiczne wiążą się z obecnością przeciwciał w nasieniu i/ albo w surowicy krwi, przeciwko różnym elementom plemników takim jak główka, część pośrednia / albo witka. Przeciwciała skierowane przeciwko nasieniu są odpowiedzialne za ok. 6-7% przypadków niepłodności męskiej i mogą powodować zlepianie się plemników a więc ich aglutynację, pomniejszoną ich żywotność i ruchliwość, gorsze przenikanie poprzez śluz szyjkowy i hamowanie połączenia plemnika z jajem. Przeciwciała przeciwplemnikowe mogą być obecne w nasieniu mężczyzny / albo w śluzie szyjkowym kobiety. Zakażenia Wskutek zakażeń przenoszonych drogą płciową, wywołanych raczej poprzez Chlamydia trachomatis / albo Mycoplasma hominis może dojść do rozwoju powikłań co może wywołać trwałą niepłodność. Także zakażenia innymi bakteriami może doprowadzić do dojrzewania niepoprawnych plemników. Stany zapalne jąder i najądrzy wywołane wniknięciem czynnika infekcyjnego (na przykład Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma uraelyticum) po wyleczniu mogą doprowadzić do włóknienia, co skutkuje zmniejszanie się a z powodu zanik jąder doprowadzając do niepłodności. Zapalenie gruczołu krokowego (prostatitis) i pęcherzyków nasiennych (vesiculitis) może uniemożliwić odbywanie stosunków płciowych, a ponadto prowadzi do niekorzystnych zmian w nasieniu, w znacznym stopniu obniżających umiejętność plemników do zapłodnienia . Przebycie po okresie dojrzewania zapalenia jąder, związanego ze świnką może wywołać azospermię / albo oligospermii. Z kolei zapalenie jąder do którego dojdzie w następstwie przebycia rzeżączki / albo gruźlicy może prowadzić do całkowitego zaniku funkcji jąder. Wady Wady wrodzone Powodem niepłodności mogą być wrodzone wady, z których najczęściej obserwuje się: anorchizm - wrodzony brak jąder monorchizm - wrodzony brak jednego jądra dysgenezje jąder - niepoprawne funkcjonowanie jąder zarówno pod ich umiejętności do wytwarzania poprawnych plemników wnętrostwo (criptorchismus)- umiejscowienie jądra poza moszną. Im dłużej jądra pozostają poza workiem mosznowym, tym większe jest zagrożenie dla procesu spermatogenezy. wrodzony wodniak jądra hydrocele testis) - nagromadzenie płynu surowiczego między osłonkami jądr Wady nabyte jąder Powodem niepłodności mogą być także wady nabyte, do których dochodzi wskutek różnych przyczyn. Najczęściej obserwuje się: nabyty wodniak jądra - nagromadzenie płynu surowiczego między osłonkami jądra jest najczęściej rezultatem stanów zapalnych jąder pomniejszenie objętości i zanik jądra (hypoplasia et atrophia testis) najczęściej związany jest ze stanami zapalnymi jądra nowotwory jąder Wady wrodzone prącia Powodem niepłodności mogą być także wady w budowie prącia, s których najczęściej występuje: stulejka (phimosis) – stan gdzie dochodzi do zrośnięcie się napletka z żołędzią, co może zaburzać poprawny wytrysk nasienia krótkie wędzidełko (frenulum breve) – zbyt krótkie wędzidełko łączące napletek z zewnętrznym ujściem cewki moczowej może uniemożliwiać odbycie prawidłowego relacji płciowego powodując ból i ewentualne krwawienie jeżeli dojdzie do naderwania wędzidełka wierzchniactwo (epispadiasis) –stan w któym ujście zewnętrzne cewki moczowej znajduje się na grzbietowej powierzchni prącia / albo na żołędzi spodziectwo (hypospadiasis) –stan w któym ujście zewnętrzne cewki moczowej znajduje się na brzusznej powierzchni prącia. Wady wrodzone i nabyte dróg wyprowadzających nasienie Powodem niepłodności mogą być także wady dróg wyprowadzających nasienie, z których najczęściej występuje: jednostronny / albo obustronny, wrodzony brak nasieniowodów - wada dróg wyprowadzających nasienie najczęściej występująca u chorych na mukowiscydozę zespół Younga - zaburzenie rozwojowe opierające na brak ruchu witki plemnika wodniak powrózka nasiennego (hydrocele funiculi spermatici)- nagromadzenie płynu surowiczego między częściowo zrośniętymi blaszkami wyrostka pochwowego otrzewnej żylaki powrózka nasiennego (varicocele) - Dotyczą ok. 20% wszystkich mężczyzn i od 25% do 40% mężczyzn niepłodnych. Żylaki powrózka nasiennego mogą pogarszać jakość plemników i zmniejszają płodność u mężczyzn. Prawdopodobnie dochodzi do tego wskutek ocieplenia jąder poprzez zalegającą w nadmiarze krew w żylakach, która doprowadza do zaburzeń budowy i ruchliwości plemników i może także blokować enzymy akrosomalne uniemożliwiając w ten sposób zapłodnienie. Nowotwory Wybrane nowotwory narządów płciowych męskich zwłaszcza rak jądra, naciekając jądra zaburzają jego funkcje plemnikotwórcze. Dolegliwości ogólnoustrojowe Ciężkie dolegliwości ogólnoustrojowe regularnie prowadzą do niedożywienia organizmu, spadku masy ciała i, co za tym idzie, do obniżenia jakości nasienia. W przebiegu cukrzycy, stwardnienia rozsianego, urazów rdzenia kręgowego czy innych schorzeń pęcherza moczowego regularnie dochodzi do wstecznego wytrysku / albo jego braku. Zaburzenia czynności tarczycy lub nadnerczy mogą mieć pośredni wpływ na płodność. U mężczyz z przewlekłym zapaleniu gruczołu krokowego plemniki mogą być mniej ruchliwe i mogą być powodem niepłodności. Zaburzenia płodności obserwuje się także w przewlekłym zapaleniu nerek, niedokrwistości, gruźlicy, chorobach trzustki czy wątroby. Narkotyki i leki Sporo leków wpływa na płodność mężczyny. Leki zmniejszające płodność mężczyzny to: cymetydyna, sulfasalazyna, kolchicyna, metadon, metotreksat, fenytoina, kortykosteroidy, spironolakton i tiorydazyna. Leki cytotoksyczne takie jak busulfan, chlorambucil czy cyklofosfamid służące w terapii nowotwórów niszcząc komórki nowotworowe równocześnie niszczą komórki plemnikotwórcze i plemniki. Wysokie dawki glikokorykosteroidów przez supresję gonadotropin zaburzają produkcję plemników. Sporo środków służących w leczeniu nadciśnienia i leków psychotropowych może także niekorzystnie wpływać na funkcje seksualne mężczyzny. Leki służące w terapi chorób zapalnych jelita grubego (((na przykład salazopiryna) negatywnie wpływa na nabłonek plemnikotwórczy. Substancje narkotyczne (kokaina, marihuana) w okresie ich stosowania zmniejszając liczba i jakość plemników, podobnie jak alkohol.Spermatogenezę silnie hamują sterydy anaboliczne stosowane w celu rozbudowy mięśni, dlatego warto unikać niepotrzebnego ich stosowania. Czynniki genetyczne Częstą powodem azospermii jest Częstą powodem azoospermii jest aneuploidia polegająca na nieprawidłowym zestawie chromosomów. Zespól Klinefeltera (47XXY) jest najpowszechniejszą nieprawidłowością chromosomalną u mężczyzn charakteryzującą się częściowym brakiem dojrzewania a u osobników dorosłych czemu towarzyszy niepłodność i ginekomastia. W razie mo-zaicyzmu (46 XY/47XXY) dochodzi do azoospermia i rozwoju atroficznych jąder (małe jądra). Problemy seksualne ok. 1% niepłodności mężczyzn wynika z trudności związanych z samym stosunkiem płciowym, czy jego techniką. regularnie są one powiązane z przedwczesnym wytrysk, bolesnym wzwodem. Do czynników odpowiedzialnym za niepłodność należy także częstość zbliżeń seksualnych, popęd obojga partnerów i czynniki powiązane najczęściej ze stresem.Ejakulacja wsteczna to zaburzenie opierające na wytrysku nasienia do pęcherza moczowego, który może być wywołany przebytymy zabiegami chirurgicznymi w rejonie pęcherza, cukrzycą a również wykorzystywanie niektórych leków. Styl życia Stres może zmniejszać spermatogenezę i liczbę plemników Palenie tytoniu minimalizuje ruchliwość plemników i skraca czas ich przeżycia. Otyłość i zbyt intensywne ćwiczenia wytrzymałościowe ograniczają produkcję plemników. Dieta uboga w selen i cynk powiększa ryzyko niepłodności. Zbyt wysoka temperatura moszny jest odpowiedzialna za niską jakość nasienia u osób poruszających się na wózku inwalidzkim i bardzo otyłych

Czym jest Przyczyny niepłodności męskiej znaczenie Słownik leczenie P .