Rady zza lady - Leki OTC co to jest
Leczenie Rady zza lady - Leki OTC 2002. Definicja: W Europie Środkowej farmaceuci cieszą się.

Czy przydatne?

Definicja Rady zza lady - Leki OTC 2002

Co to jest Rady zza lady - Leki OTC 2002: W Europie Środkowej farmaceuci cieszą się większym zaufaniem pacjentów niż lekarze, jeżeli chodzi o udzielanie porad w kwestii leków dostępnych bez recepty (OTC) – podają eksperci z Taylor Nelson Sofres OBOP (TNS OBOP) w opublikowanym dziś raporcie z badania dotyczącego źródeł informacji na temat leków OTC p.t.: „Leki OTC 2002”.jednocześnie dla mieszkańców Europy Środkowej lekarze stanowią w najwyższym stopniu rzetelne źródło informacji o lekach OTC, jednak Europejczycy są bardziej skłonni do tego, by zwrócić się po rzeczywistą poradę do farmaceuty. Jako najmniej wiarygodne i rzetelne źródła informacji respondenci w całym regionie oceniają reklamy w mediach i ulotki w aptekach.Badaniem, zrealizowanym w ramach projektu OTC Track*, objęto powyżej 3000 osób w Polsce i w Czechach i na Węgrzech, a w ramach badania Omnimas* powyżej 1000 osób na Słowacji. Wyniki pokazują, iż co drugi mieszkaniec tych państw poszukiwał kiedykolwiek informacji na temat leków OTC u farmaceuty, w trakcie gdy tylko 38% u lekarza. W regionie pod względem całkowitej chęci zasięgania rady wyróżniają się mieszkańcy Słowacji – 45 proc. z nich pytało o leki OTC w gabinecie lekarskim a 58 proc. w aptece. w najwyższym stopniu samowystarczalni w tym zakresie są Węgrzy – tylko 33% odwiedziło farmaceutę a 38% lekarza w celu uzyskania opinii na temat tych środków. Czy kiedykolwiek zasięgnął(a) Pan(i) opinii na temat leków OTC u: Czechy Węgry Polska Słowacja Obszar Lekarza 32% 33% 40% 45% 38% Farmaceuty 49% 38% 55% 58% 50% Preparaty witaminowe i witaminy, minerały, leki przeciwbólowe i leki zwalczające symptomy przeziębienia i łagodzące kaszel są tymi kategoriami leków dostępnych bez recepty, na temat których respondenci najczęściej poszukiwali rady. Ogólny wniosek wypływający z zgromadzonych informacji na temat źródeł informacji dotyczących leków OTC jest następujący: mieszkańcy Europy Środkowej cenią sobie swoje doświadczenie tak samo jak wiadomości dostarczane poprzez specjalistów (lekarzy i farmaceutów) – każde ze źródeł jest równie istotne i zdobyło 18% wskazań. Czesi cenią sobie osobiste doświadczenia w najwyższym stopniu (23%) w trakcie gdy Polacy w najniższym (13%). Innym istotnym źródłem informacji w regionie są przyjaciele i reklamy w mediach (każde z nich uzyskało po 17% wskazań). Również w tym przypadku Czesi i Polacy mają zdecydowanie odmienne zdanie: czerpanie informacji z reklam wśród Czechów jest najrzadszym przypadkiem (10%), zaś w razie Polaków to jest 23%. Najmniej popularnym źródłem informacji w całym regionie (osiem proc.) jest tak zwany poezja promocyjna, taka jak ulotki czy broszury dystrybuowane w aptekach. Popularność źródeł informacji na temat leków OTC Czechy Węgry Polska Słowacja Obszar swoje doświadczenie 23% 17% 13% 17% 18% Przyjaciele / znajomi 20% 17% 15% 17% 17% Doktor 17% 19% 17% 19% 18% Farmaceuta 19% 15% 18% 19% 18% Reklamy (telewizyjne / w czasopismach, i tym podobne) 10% 21% 23% 15% 17% Ulotki w aptece 7% 6% 9% 11% 8% Respondenci w państwach Europy Środkowej pytani o wskazanie w najwyższym stopniu wiarygodnego źródła informacji na temat leków OTC odpowiadali, iż polegają raczej na opiniach lekarzy, oceniając je na 4,52 (na skali od 1 do 5, gdzie ‘5’ oznaczało max. wiarygodność); następną pozycję zajmuje swoje doświadczenie, które uzyskało ocenę 4,45. Również w tym przypadku reklamy w mediach (3,12) i ulotki (3,53) uzyskały najniższą ocenę. Jak wiarygodne są, wg Pana(i), źródła informacji: Czechy Węgry Polska Słowacja , obszar swoje doświadczenie 4,63 4,55 4,56 4,22 4,45 Przyjaciele / znajomi 3,98 3,62 3,93 3,55 3,72 Doktor 4,54 4,73 4,60 4,35 4,52 Farmaceuta 4,42 4,59 4,44 4,28 4,40 Reklamy (telewizyjne / w czasopismach, i tym podobne))) 3,20 3,32 3,19 2,91 3,12 Ulotki w aptece 3,67 3,62 3,73 3,40 3,53 „Jak można zauważyć, wśród Polaków w najwyższym stopniu popularnym źródłem informacji o lekach dostępnych bez recepty jest reklama (telewizja, czasopisma i inne)” – powiedziała Beata Dąbrowska, Badacz w Dziale Badań Rynku Medycznego i Farmaceutycznego TNS OBOP. „Co ciekawe ich wiarygodność oceniamy jednak na najniższym poziomie. Wyniki te potwierdzają tendencję zauważoną poprzez nas w innych badaniach, z której wynika, iż wzrasta zaufanie do leków OTC – respondenci ryzykują coraz częściej wykorzystanie leków dostępnych bez recepty bez konsultacji z lekarzem nawet w razie bardziej niepokojących schorzeń. Dodatkowo zauważyliśmy, iż im Polak jest starszy, tym częściej zasięga opinii lekarza, nie polegając na informacjach z reklam” – dodała Dąbrowska
Przyczyny Rak Przedinwazyjny:
Objawy carcinoma praeinvasivum) nazywany jest także rakiem śródnabłonkowym (ca intraepitheliale), rakiem w miejscu (ca in situ), rakiem 0°. To jest rozkwit komórek o cechach nowotworu złośliwego rady zza lady - leki otc 2002.
Przyczyny Reakcje Skórne Na Leki O Działaniu Immunomodulacyjnym:
Objawy różnorodnych odczynów skórnych może także dochodzić wskutek stosowania substancji silnie działających na układ immunologiczny, takich jak cyklosporyna, interleukiny, interferony. W razie stosowania rady zza lady - leki otc 2002.
Przyczyny Rozwój Dziecka - Siatki Centylowe:
Objawy fizycznego dziecka jest czułym miernikiem stanu jego zdrowia, dlatego także ocena rozwoju fizycznego została uznana za jeden z istotnych przedmiotów badania lekarskiego. W badaniach podstawowych i w rady zza lady - leki otc 2002.
Przyczyny Rozwój Dziecka - 4 Lata:
Objawy rozwoju psychomotorycznego dziecka od urodzenia do wieku młodzieńczego uwarunkowany jest działaniem różnorodnych czynników ścisłe ze sobą powiązanych. Decyzyjny wpływ na poprawny postęp dziecka mają rady zza lady - leki otc 2002.
Przyczyny Rodzaje Nowotworów:
Objawy „nowotwór" stosowana jest zarówno dla ustalenia nowotworów niezłośliwych, jak i nowotworów złośliwych, których kluczową właściwością wspólną jest umiejętność do „nowotworzenia" tkanki, a rady zza lady - leki otc 2002.

Czym jest Rady zza lady - Leki OTC 2002 znaczenie Słownik leczenie R .

  • Dodano:
  • Autor: