Rak piersi a hormonalna co to jest
Leczenie Rak piersi a hormonalna terapia zastępcza. Definicja: Kobiety z rozpoznanym rakiem piersi.

Czy przydatne?

Definicja Rak piersi a hormonalna terapia zastępcza

Co to jest: Kobiety z rozpoznanym rakiem piersi zazwyczaj nie stosują hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) z racji na obawy, iż estrogeny zawarte w takich preparatach zwiększą ryzyko nawrotu dolegliwości nowotworowej.Ellen S. O'Meara z University of Washington prowadziła badanie nad związkiem pomiędzy stosowaniem HTZ a ryzykiem nawrotu i śmiertelnością na skutek raka piersi wśród kobiet, u których uprzednio rozpoznano ten typ nowotworu i zastosowano odpowiednie leczenie.W badaniu uczestniczyło 2755 kobiet, u których w latach 1977-94 rozpoznano raka sutka. Spośród nich wyodrębniono pacjentki, które zdecydowały się na wykorzystywanie HTZ po diagnozie raka. Do każdej pacjentki z tej ekipy dobrano 4 cztery kobiety z rozpoznanym rakiem piersi niestosujące HTZ (podobne pod względem wieku, stopnia zaawansowania nowotworu), stanowiące grupę kontrolną.badanie zgromadzonych danych ujawniła, iż ryzyko nawrotu raka piersi, śmiertelność z tego powodu i ogólna śmiertelność były mniejsze w ekipie tych kobiet, które po rozpoznaniu raka piersi stosowały hormonalną terapię zastępczą.Wyniki badania wskazują, że hormonalna leczenie zastępcza po leczeniu raka piersi nie powiększa ryzyka nawrotu tego nowotworu

Czym jest Rak piersi a hormonalna znaczenie Słownik leczenie R .