Reakcje skórne na leki o co to jest
Leczenie Reakcje skórne na leki o działaniu immunomodulacyjnym. Definicja: Do powstawania.

Czy przydatne?

Definicja Reakcje skórne na leki o działaniu immunomodulacyjnym

Co to jest: Do powstawania różnorodnych odczynów skórnych może także dochodzić wskutek stosowania substancji silnie działających na układ immunologiczny, takich jak cyklosporyna, interleukiny, interferony. W razie stosowania tych ostatnich opisano zespół nieszczelności naczyń włosowatych, przebiegający z anemią, trombocytopenią, hipotonią i zatrzymaniem płynów. Wśród zmian dermatologicznych, będących powikłaniem leczenia lekami immunomodulującymi, obserwowano erytrodermię, rumień guzowaty, plamice na podłożu trombocytopenii i telogenowe wypadanie włosów. Przedstawione jednostki chorobowe nie wyczerpują listy wszystkich dermatoz, które mogą pojawić się na skórze jako rezultat opacznej reakcji na leki. W przebiegu reakcji polekowych mogą wystąpić nie wszystkie jednostki dermatologiczne. W piśmiennictwie pojawia się coraz więcej doniesień o nowych objawach niepożądanych po stosowanej terapii. Odpowiednikiem może być opisana w ostatnich latach ostra uogólniona osutka krostkowa (acute generalized exanthematous pustulosis - AGEP). Stały postęp farmakoterapii, coraz większa liczba leków ordynowanych poprzez lekarzy różnych specjalności jednemu choremu stwarzają coraz większe zagrożenie powikłaniami polekowymi. Należy pamiętać, że nie ma leków w pełni bezpiecznych. Nawet te, które są obdarzone wysokim parametrem terapeutycznym, mogą zaszkodzić podane w niewłaściwej dla danej etapy dolegliwości dawce albo w konsekwencji zmian genetycznych, wpływających na losy leku w ustroju, a szczególnie jego biotransformację i eliminację z organizmu. Niezmiernie istotne jest także uświadomienie sobie, iż w wielu wypadkach odczyny polekowe są dla chorego groźniejsze niż dolegliwość, na skutek której lek zastosowano. Dlatego przed podjęciem decyzji o farmakoterapii każdy doktor powinien: przeprowadzić stosowny wywiad w kierunku atopii i poprzednich reakcji uczuleniowych na leki, rozważyć zastąpienie leku uczulającego lekiem alternatywnym, unikać polipragmazji i stosowania leków silnie alergizujących poprzez długi czas, w szczególności u atopików, zaproponować diagnostykę alergologiczną w koniecznych sytuacjach. Artykuł pochodzi z tygodnika "Służba Zdrowia" nr 17/20/2001

Czym jest Reakcje skórne na leki o znaczenie Słownik leczenie R .