Rozpoznanie i klasyfikacja co to jest
Leczenie Rozpoznanie i klasyfikacja Raka Piersi. Definicja: Rozpoznanie raka piersi można podzielić.

Czy przydatne?

Definicja Rozpoznanie i klasyfikacja Raka Piersi

Co to jest: Rozpoznanie raka piersi można podzielić na dwa fazy. W pierwszym ważne jest wykrycie zmiany sposobami palpacyjnymi, bądź także w razie inicjalnych postaci - badaniem mammograficznym albo ultrasonograficznym. Rozpoznanie takie ma charakter wstępny i wymaga przeprowadzenia badania patomorfologicznego. Drugim etapem rozpoznania jest więc badanie patomorfologiczne, które bazuje na ocenie wykrytej zmiany badaniem w mikroskopie świetlnym. Badanie patomorfologiczne może być badaniem cytologicznym (ocena izolowanych komórek nowotworowych) albo histologicznym (ocena tkanki pobranej poprzez chirurga albo radiologa). Ocena mikroskopowa jest fundamentalnym, w najwyższym stopniu wiarygodnym rozpoznaniem nowotworu umożliwiającym ustalenie jego typu. w razie raka piersi rozpoznanie takie powinno wyodrębnić inicjalne postacie raka tzw. rak przedinwazyjny od w pełni rozwiniętego nowotworu określanego mianem raka naciekającego.Pod względem biologii rak piersi nie jest jednolitym schorzeniem i powinien być precyzyjnie sklasyfikowany na podstawie obrazu mikroskopowego. Oceniając wygląd komórek nowotworowych możemy wyodrębnić nowotwory o większym bądź mniejszym stopniu złośliwości. Poza rozpoznaniem raka jednym z podstawowych przedmiotów niezbędnych do podjęcia prawidłowego leczenia jest ustalenie stopnia jego zaawansowania. Stopień zaawansowania określamy oceniając rozmiar guza i stan węzłów chłonnych - stwierdzamy czy nowotwór "przeniósł się” do okolicznych węzłów chłonnych, które stanowią rodzaj bariery ochronnej przed nowotworem i rozrostem nowotworu w innych miejscach niż w piersi. Istnieje ścisły związek między wielkością rozpoznanego raka, stopniem jego zaawansowania procesu nowotworowego a skutecznością leczenia.Czynniki prognostyczneWnioskowanie o możliwości wyleczenia jak także o konieczności wykorzystania właściwej terapii zależą od tak zwanych czynników prognostycznych i predykcyjnych.Do czynników prognostycznych - pozwalających przewidzieć przebieg dolegliwości - w razie raka piersi należą: rozmiar pierwotnego guza, obecność przerzutów w węzłach chłonnych, obecność ognisk nowotworowych w innych miejscach ciała. Znaczenie ma także typ histologiczny nowotworu i jego stopień złośliwości morfologicznej, które oceniane są w okresie badania mikroskopowego. ważne znaczenie dla wyboru sposoby leczenia, a pośrednio także rokowania mają czynniki predykcyjne. Czynniki te wskazują na potencjalną odpowiedź na planowane leczenie, raczej chemio- i hormonoterapię. w razie raka piersi istnieją dwa fundamentalne czynniki predykcyjne: stan receptorów estrogenowych i progesteronowych i stan receptora HER2. Receptory można określić jako wysoce wyspecjalizowane „czujniki” komórki, które reagują na specyficzne bodźce zewnątrzkomórkowe. Ocena receptorów estrogenowych i progesteronowych jest konieczna dla podjęcia decyzji dotyczącej wykorzystania hormonoterapii w raku piersi.Receptor HER2 jest "czujnikiem" na powierzchni komórki, którego pobudzenie w warunkach poprawnych prowadzi pomiędzy innymi do podziału komórki. W pewnym procencie raków piersi komórki nowotworowe posiadają znacząco powiększoną liczba tego receptora, co może być powodem nadmiernego namnażania się komórek. ustalenie statusu receptora HER2 pozwala na wyodrębnienie tych raków piersi, gdzie skuteczne jest podanie specjalnego leku -trastuzumabu, który blokując ten receptor hamuje rozkwit nowotworu. Ocena patomorfologicznych czynników prognostycznych i predykcyjnych pozwala na zindywidualizowanie leczenia raka piersi.Autor:Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz OlszewskiKrajowy Konsultant w zakresie PatomorfologiiKierownik Zakładu Patologii Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Czym jest Rozpoznanie i klasyfikacja znaczenie Słownik leczenie R .