Ruszyła Nadzieja dla serc co to jest
Leczenie Ruszyła Nadzieja dla serc dla młodych osób z chorobami serca. Definicja: Z początkiem.

Czy przydatne?

Definicja Ruszyła "Nadzieja dla serc" dla młodych osób z chorobami serca

Co to jest: Z początkiem listopada 2008 r. zainaugurowano drugi faza programu „Nadzieja dla serc”. Jest on adresowany do dorastających pacjentów z chorobami serca. Celem programu jest wparcie dorastających pacjentów - wkraczających w dorosłość – w prowadzeniu aktywnego życia. Wady wrodzone i dolegliwości serca u młodych osóbW Polsce wykonuje się największą liczbę operacji serca u dzieci, w relacji do liczby mieszkańców. Rocznie polscy kardiochirurdzy wykonują powyżej 2.000 operacji tych wad. W 2007 r. przeprowadzono 2131 operacji, z czego około 600 u noworodków. Operacje są skuteczne w blisko 100% przypadków.„Problem dorastających pacjentów z chorobami serca jest bardzo poważny. Częstość planowych reoperacji w ekipie chorych z wrodzonymi wadami serca - jak wynika z analizy danych Europejskiej Bazy Danych (EACTS Database) - rośnie, z początkowego 1% w roku 2001 do blisko 11% w roku 2006. Powiększa się również odsetek pacjentów w wieku ponad 16 lat operowanych z ww. powodu, odpowiednio: 6% w roku 2001 do 11,3% w roku 2006 – mówi Ireneusz Haponiuk, Ordynator Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku.Reoperacje – rosnący problemPrawdopodobieństwo przeżycia 30 lat bez konieczności reoperacji jest bliskie 100% jedynie po korekcji prostych przeciekowych wws (ASD, VSD, PDA), gwałtowanie spada w razie operacji z zastosowaniem materiałów obcotkankowych i sztucznych protez (po korekcji wspólnego pnia tętniczego (TAC), jedynie 10% pacjentów przeżywa 25 lat bez reoperacji). W Wielkiej Brytanii w roku 2010 więcej pacjentów operowanych na skutek wws będzie w wieku ponad 16 roku życia, niż poniżej. W rezultacie spowoduje to znaczący przyrost zapotrzebowania na kardiochirurgię wad wrodzonych u pacjentów dorosłych. Perspektywa zmiany profilu operacji wrodzonych wad serca w Polsce jest coraz bardziej realna. Problem chorób serca u dzieci i młodzieży narasta. Coraz częściej operowani w dzieciństwie będą potrzebowali dalszej opieki i wsparcia we wkraczaniu w dorosłośćWarsztaty dla młodzieży z chorobami sercaPonad 70% Polaków uważa, iż dolegliwość serca utrudnia młodym ludziom wejście w dorosłe życie - wynika z raportu przygotowanego w ramach programu „Nadzieja dla serc”. W odpowiedzi na te dane w listopadzie br. ruszyła druga edycja programu „Nadzieja dla serc”. Jego celem jest wsparcie dorastających pacjentów wkraczających w dorosłość w prowadzeniu aktywnego życia. „Adamed, jako spółka farmaceutyczna, wie jak istotne dla skuteczności prowadzonych terapii, jest wsparcie pozamedyczne. Organizując pierwszą edycję warsztatów „Nadzieja dla serc” pomogliśmy małym pacjentom i ich rodzicom. Teraz chcemy pomóc młodzieży z chorobami serca, która również potrzebuje wsparcia w tak trudnym momencie wkraczania w dorosłość – mówi Anna Czajkowska, Dyrektor do spraw planowania strategicznego w spółce Adamed. „Angażując się w organizację warsztatów dla młodzieży głęboko wierzymy, iż podobnie jak pierwszy faza programu, wzmocnią one młodych pacjentów i pomogą im w radzeniu sobie na co dzień z chorobą”.Warsztaty „Nadzieja dla serc” są podzielone na dwie części. Pierwszego dnia młodzi pacjenci zostaną poddani kompleksowej ocenie medycznej, która odbędzie się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, przy współudziale ekspertów z Akademii Medycznej i Kliniki Rehabilitacji. Prócz szczegółowych badań laboratoryjnych, EKG, ECHO serca, RTG klatki piersiowej i testu wysiłkowego na bieżni, każdy uczestnik programu weźmie udział w konsultacjach z kardiologiem, kardiochirurgiem i rehabilitantami. Na podstawie przeprowadzonych badań i rozmów ze specjalistami każdemu uczestnikowi zostanie przygotowany indywidualny program rehabilitacji i bezpiecznego obciążenia wysiłkiem fizycznym. Drugi dzień będzie poświęcony warsztatom psychologicznym, które mają za zadanie wesprzeć młodych pacjentów w trudnym czasie dorastania, wkraczania w dorosłość i rozpoczynania samodzielnego życia. Uczestnicy poznają metody redukowania stresu i napięcia i gromadzenia pozytywnych sił wewnętrznych w celu powiększenia wytrwałości w planowaniu i realizacji celów życiowych. Weź udział w warsztatach „Nadzieja dla serc”Warsztaty „Nadzieja dla serc” będą zorganizowane dla młodzieży z Gdańska, Wrocławia, Poznania i Katowic. Uczestnicy rekrutowani z poszczególnych miast zostaną przewiezieni do Gdańska, gdzie będą przeprowadzone badania i zajęcia. Kompleksowa ocena medyczna każdorazowo zostanie przeprowadzona w pierwszym dniu warsztatów, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Odbędą się one w następujących terminach:28-29 listopada 2008 r. dla młodzieży z Gdańska i okolic5-6 grudnia 2008 r. dla młodzieży z Wrocławia i okolic16-17 stycznia 2009 r. dla młodzieży z Katowic i okolic6-7 lutego 2009 r. dla młodzieży z Poznania i okolicUdział w warsztatach jest bezpłatny. By w nich uczestniczyć wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony www.kaminski.pl i wypełniony przesłać do Fundacji Marka Kamińskiego. Formularz można przesłać na adres e-mail: fundacja@invena.pl, albo na adres Fundacji (ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk) albo na numer fax. (0-58) 552 33 15

Czym jest Ruszyła Nadzieja dla serc dla znaczenie Słownik leczenie R .