Ryzyko zawału zwiększa się z co to jest
Leczenie Ryzyko zawału zwiększa się z każdym papierosem. Definicja: Wśród młodych kobiet ryzyko.

Czy przydatne?

Definicja Ryzyko zawału zwiększa się z każdym papierosem

Co to jest: Wśród młodych kobiet ryzyko zawału jest bezpośrednio związane z ilością wypalanych poprzez nie papierosów. Wiadomo z cała pewnością, iż palenie odpowiada za powiększoną częstość zawałów. Ustalono dotychczas, iż staż nałogu tytoniowego jest silnie skorelowany z występowaniem incydentów sercowo-naczyniowych. Dotąd brakowało jednak danych o stosunku między ilością wypalanych papierosów a stopniem zagrożenia chorobami serca. Najnowsze wyniki badań naukowców z University of Maryland School of Medicine w Baltimore dostarczają nowych informacji na ten temat. W badaniach wzięło udział 466 kobiet po przebytym zawale i 604 kompletnie zdrowych. Wszystkie były w wieku od 15 do 49 lat i należały do grup aktywnych palaczek, od zawsze niepalących, bądź osób, które rzuciły palenie. Po przeanalizowaniu zgromadzonych informacji ustalono, iż sam fakt stałego palenia powiększa ryzyko zawału podwójnie. Dodatkowo u osób, które czynnie palą do 10 papierosów na dzień niebezpieczeństwo w porównaniu z niepalącymi wzrasta 2,2 krotnie. Natomiast wypalanie od 21 do 39 sztuk na dzień podnosi ryzyko o 4,3, z kolei u osób palących więcej niż 39 papierosów, groźba zawału wzrasta o 9,1 raza. Badanie wskazuje również na ważne korzyści płynące z zaprzestania palenia. Ryzyko nagłego incydentu sercowo-naczyniowego rozpoczyna spadać wówczas już po 30 dniach od rzucenia palenia i prowadzi do zniknięcia nadmiernej groźby po dwóch latach

Czym jest Ryzyko zawału zwiększa się z znaczenie Słownik leczenie R .