Szczepić? Tak - szczepić co to jest
Leczenie Szczepić? Tak - szczepić!. Definicja: Czym są szczepienia ochronne?Już od starożytności.

Czy przydatne?

Definicja Szczepić? Tak - szczepić!

Co to jest Szczepić? Tak - szczepić!: Czym są szczepienia ochronne?Już od starożytności ludzie poszukiwali ochrony przed chorobami zakaźnymi. Szczepienie jest właśnie taką ochroną, która bazuje na podaniu człowiekowi preparatu zawierającego antygen patogennego drobnoustroju. Antygen wywołuje reakcję układu odpornościowego, dlatego w sposób sztuczny wytwarzają się w organizmie przeciwciała i pamięć immunologiczna, która w kontakcie z żywym drobnoustrojem chorobotwórczym uruchamia przygotowane przedtem na taki atak systemy obronne.Pionierem szczepień był brytyjski doktor Edward Jenner, który pod koniec XVIII wieku po raz pierwszy zastosował u człowieka szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej. Koniec XIX i cały wiek XX to moment rozwoju edukacji o szczepieniach i rozpoczęcie masowych szczepień. Z czasem na całym świecie wprowadzono obligatoryjne szczepienia ochronne dla dzieci – w Polsce nastąpiło to w 1959 roku, kiedy to wprowadzono po raz pierwszy szczepienia przeciwko gruźlicy, poliomyelitis, a w 1960 roku przeciwko DTP (błonicy, tężcowi i krztuścowi). Dzięki szczepieniom powiodło się po 1980 r. kompletnie wyeliminować zachorowania na ospę prawdziwą, a również ograniczyć rozprzestrzenianie się wielu groźnych chorób. W naszym regionie świata nikt już nie pamięta na przykład o tragicznych epidemiach polio, błonicy, krztuśca, tężca, aczkolwiek są państwa, gdzie nadal te dolegliwości zbierają śmiertelne żniwo.wciąż trwają poszukiwania broni przeciw następnym chorobom, nowym zagrożeniom. Tylko w ostatniej dekadzie powiodło się opracować nowoczesne szczepionki, przeciwko pneumokokom, meningokokom, rotawirusom, a również najnowszą – przeciw onkogennym typom wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Zakażenie tym wirusem może prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy. Szczepionka najlepsza to taka, która raz podana, w jednej dawce, dawałaby odporność na całe życie, a równocześnie podanie jej nie wywoływałoby żadnych niepożądanych odczynów poszczepiennych. Takiej szczepionki jeszcze nie mamy, ale nasza wiedza o stymulowaniu odporności jest coraz większa, a rozwój biotechnologii jest wielki, więc szczepionki są coraz doskonalsze, spełniają coraz więcej wymagań tej idealnej – mówi dr nauk medycznych Hanna Czajka z Wojewódzkiej Konsultacyjnej Poradni Szczepień w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie.Podział szczepionekPod względem rodzaju zastosowanego antygenu szczepionki dzieli się na:żywe (atenuowane) – zawierające żywe drobnoustroje, lecz o znikomych właściwościach chorobotwórczych albo ich kompletnie pozbawione, jednak zachowujące własne właściwości antygenowe, na przykład przeciwko odrze, śwince różyczce i ospie wietrznej;zabite (inaktywowane) – zawierające zabite drobnoustroje, na przykład przeciwko krztuścowi (szczepionka pełnokomórkowa). Wśród szczepionek zabitych można wyróżnić:- szczepionki zawierające specyficzne fragmenty organizmów, na przykład przeciwko krztuścowi (szczepionka z acelularnym komponentem krztuśca),- szczepionki zawierające fragmenty drobnoustrojów uzyskane drogą inżynierii genetycznej ( na przykład przeciwko wzw B),- anatoksyny – szczepionki zawierające przetworzone cząsteczki toksyczne drobnoustrojów pozbawionych jednak toksycznych właściwości, ( na przykład przeciwko błonicy i tężcowi,- szczepionki skoniugowane – tj. zawierające fragmenty drobnoustrojów połączone z białkiem ( na przykład tężca, przez co uzyskuje się odporność u małych dzieci ( na przykład nowoczesne szczepionki przeciwko zakażeniom pneumokokowym, meningokokowym i wywoływanym poprzez Haemophilus influenzae typ B.W zależności od składu szczepionki dzieli się z kolei na:monowalentne – zawierające antygen tylko jednego drobnoustroju chorobotwórczego ( ( na przykład szczepionka przeciw gruźlicy),poliwalentne - skojarzone – przeciwko kilku chorobom (( ( na przykład szczepionka skojarzona „6w1” przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, Hib i wzw B.Kalendarz szczepieńSzczepienia obligatoryjne prowadzone są w Polsce od przeszło 50 lat. W 1951 roku dzieci zaczęto masowo szczepić przeciwko ospie prawdziwej, a od 1959 roku przeciwko gruźlicy i poliomyelitis. Od 1960 roku wprowadzono nowe szczepienia przeciwko DTP (błonicy, tężcowi i krztuścowi). Jedyną chorobą, wobec której zaniechano szczepień na skutek jej wykorzenienia (eradykacji), była w 1980 roku ospa prawdziwa, kiedy to WHO ogłosiła świat wolnym od tej dolegliwości.Program szczepień ochronnych jest aktualizowany co roku w zależności od potrzeb epidemiologicznych, możliwości ekonomicznych i technologicznych wprowadzenia następnych szczepionek.Program szczepień dzieli się na szczepienia obligatoryjne, finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia i szczepienia rekomendowane, które finansują rodzice. W sytuacji szczepień małych dzieci pośrodku pierwszych dwóch lat życia realizacja szczepień obowiązkowych wymaga wykonania trzech iniekcji w trakcie jednej wizyty, a łącznie u dziecka w tym okresie wykonuje się 16 zastrzyków ze szczepionkami obowiązkowymi. Rodzice mogą zakupić w miejsce szczepionek obowiązkowych, szczepionki skojarzone (pięcio- albo sześcioskładnikowe), których wykorzystanie redukuje znacznie liczbę iniekcji do siedmiu albo dziewięciu w pierwszych dwóch latach życia dziecka.W ramach nowego programu szczepień ochronnych (PSO), obowiązującego w Polsce od marca 2007 roku, prowadzone są szczepienia obligatoryjne przeciwko: gruźlicy, błonicy, krztuścowi, tężcowi, odrze, różyczce, śwince, nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i przeciwko zakażeniom wywoływanym poprzez Haemophilus influenzae typ B (Hib).Polska a reszta świataPomimo zaawansowanych działań WHO zmierzających do całkowitej eradykacji poliomyelitis, której ostatnie dwa przypadki spowodowane dzikim wirusem mieliśmy w Polsce w latach 1982 i 1984, nie można jeszcze myśleć o zaprzestaniu szczepień, gdyż w niektórych regionach świata dolegliwość ta nadal występuje – wyjaśnia dr Hanna Czajka.Ograniczono u nas liczbę dawek i ostatnią, przypominającą, podaje się w 6 roku życia. Służąca jest w tym przypadku żywa, a więc atenuowana, szczepionka doustna – OPV. Jest ona jednak bardziej odczynowa niż podawana młodszym dzieciom inaktywowana szczepionka domięśniowa. Ponadto wirus szczepionkowy OPV dość długo krąży w środowisku i jest wydalany 4-6 tygodni po szczepieniu. Na drodze do eradykacji tej dolegliwości – a spełniamy już niezbędne do tego warunki – powinniśmy kompletnie wycofać z programu szczepień żywą szczepionkę OPV na rzecz zabitej IPV, jak uczyniono to już w wielu państwach. Taki krok jest planowany w Polsce w 2008 roku. Na razie ostatnią dawkę szczepionki przeciw polio można w Polsce podać w formie IPV tylko odpłatnie – informuje ekspert. Trwają także dyskusje na temat celowości szczepień przeciwko gruźlicy. W niektórych państwach szczepień tych się nie wykonuje. Szczepionka BCG jedna z najstarszych służąca od powyżej 80 lat, aczkolwiek nie zapewnia ochrony przed płucną postacią gruźlicy, to jednak daje ochronę przed gruźliczym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i przed uogólnionym zakażeniem gruźliczym, a więc najgroźniejszymi postaciami tej dolegliwości bezpośrednio zagrażającymi życiu.I tj. największy efekt tego szczepienia i przyczyna, dla którego do dziś jednorazowe szczepienie przeciw gruźlicy pozostało w naszym programie. To jest uzasadnione zapadalnością na gruźlicę płucną (około 23/100 tys.). Następne dawki szczepionki nie wywołują wzrostu odporności i dlatego ograniczono szczepienie do jednej dawki – informuje dr Czajka. Nawracającym zagrożeniem jest nadal krztusiec. Ograniczony bardzo poprzez szczepienia, wrócił w latach 90. i to jest tendencja obserwowana w całym świecie, bo pomimo szczepień, co jakiś czas odnotowuje się przyrost zachorowań.W Polsce mamy ok. 3000 przypadków krztuśca rocznie, ale te dane są zaniżone. Krztusiec występuje także u osób starszych, co nie zawsze jest rozpoznawane. Właśnie osoby starsze, chorujące na krztusiec, są największym zagrożeniem dla małych, nieszczepionych dzieci. Z tego powodu w wielu państwach w narodowych programach szczepień uwzględnia się konieczność podania przypominającej dawki szczepionki przeciwko krztuścowi u nastolatków i młodych dorosłych. W tym kierunku powinna zmierzać i nasza strategia walki z tą chorobą, niestety w Polsce potrzebna do tego szczepionka (TPA) jeszcze nie została zarejestrowana – tłumaczy nasz ekspert.w dziedzinie szczepień przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi w naszym programie dodano dawkę przypominającą szczepionki przciwko krztuścowi w szóstym roku życia stsoując nowoczesną szczepionkę z acelularnym komponentem krztuśca. W późniejszym wieku prowadzi się profilaktykę tylko przeciw tężcowi i błonicy. U małych dzieci pośrodku pierwszych dwóch lat życia szczepienie przeciwko krztuścowi prowadzone jest u nas tradycyjną szczepionką pełnokomórkową, w trakcie gdy w Ameryce Północnej i w państwach Europy Zachodniej i w Australii wprowadzono w latach 90. ub. wieku nowoczesną acelularną szczepionkę, dającą znacząco mniej odczynów poszczepiennych – mówi dr Czajka. Następne dolegliwości, przeciwko którym szczepienie dzieci jest obligatoryjne, to odra, świnka i różyczka. Początkowo przeciwko różyczce szczepiono w Polsce tylko dziewczynki, jednak zaczęło brakować pojedynczej szczepionki – cała produkcja na świecie zorientowana jest na szczepionkę skojarzoną, przeciw trzem chorobom. Podobny problem – braku monowalentnej szczepionki – powstał w razie profilaktyki odry. Stąd z korzyścią dla polskich dzieci, wprowadzono drugą dawkę szczepionki przeciwko odrze, śwince, różyczce, która podawana jest w 10. roku życia. obligatoryjne szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u noworodków i dzieci wprowadzono w całej Polsce w latach 1994-1996 – podobnie jak w innych państwach o wysokiej zpadalności na tę chorobę. W rezultacie prowadzonych od roku 1994 powszechnych szczepień noworodków nastąpiła znaczna poprawa sytuacji epidemiologicznej wzw B i od roku 2009 nie będzie niezbędne szczepienie gimnazjalistów – dzieci z roczników, których po narodzinach nie obejmowały jeszcze obligatoryjne szczepienia. Podawanie dawek przypominających nie jest rekomendowane. Osiągnięciem ostatniego roku jest wprowadzenie do naszego programu profilaktyki zakażeń Haemophilus infulenzae typu B a więc Hib. To szczepionka, którą już w latach 90. wprowadzono w wielu państwach na świecie, co dało tam prawie całkowitą eliminację tych zakażeń. Dołączyliśmy ją do szczepień obowiązkowych jako ostatni państwo w UE.ważna różnica między Polską a innymi państwami dotyczy liczby ukłuć, jaką musi przyjąć dziecko. Jak już podano przedtem w trakcie pierwszych dwóch lat życia musimy ukłuć dziecko 16 razy – i dotyczy to tylko szczepień obowiązkowych. Alternatywą jest lub kupno szczepionki „pięć albo sześć w jednym”, lub także rozłożenie szczepień na więcej wizyt, co komplikuje życie, lecz w pierwszej kolejności może mieć niekorzystny wpływ na ochronę dziecka. W wielu innych państwach na ogół bezpłatnie podaje się dziecku szczepionkę przeciw pięciu albo sześciu chorobom w jednej strzykawce – podkreśla nasz ekspert. Szczepienia zalecaneSzczepienia rekomendowane to takie, o których troskliwi rodzice powinni pomyśleć, aczkolwiek nikt ich do tego nie zmusza. Bardzo znacznie uzupełniają one ochronę dziecka przed groźnymi chorobami. Jednak to są szczepienia odpłatne. W Polsce lekarze zalecają dodatkowe szczepienia dzieci przeciwko: pneumokokom i meningokokom typu C, wywołującym posocznicę i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,ospie wietrznej, prowadzącej do bardzo ciężkich powikłań w obrębie układu nerwowego,rotawirusom, powodującym biegunki o ciężkim przebiegu, niejednokrotnie wymagającym hospitalizacji,wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych,grypie.W wielu państwach Europy część tych szczepień już dawno umieszczono wśród szczepień obowiązkowych. Coraz powszechniej bezpłatnie szczepi się małe dzieci np. przeciw pneumokokom i meningokokom, nie wspominając o ospie wietrznej. np. w stanach zjednoczonych ameryki już od 2000 roku obowiązkowo chroni się dzieci przed pneumokokami. Zarejestrowana u nas dopiero w ubiegłym roku szczepionka przeciw rotawirusom również rozpoczyna już obowiązywać w stanach zjednoczonych ameryki, Australii, państwach Ameryki Środkowej. Nad jej wprowadzeniem do kalendarza zastanawia się właśnie między innymi Austria. Analizy ekonomiczne dowodzą, iż powszechna profilaktyka kosztuje znacząco mniej niż konsekwencje zachorowań wywoływanych poprzez te bakterie i wirusy – podkreśla dr Hanna Czajka. Trzeba także wspomnieć o szczepionce przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego – HPV, odpowiedzialnego za zachorowania między innymi na raka szyjki macicy u kobiet.Z uwagi na wielkie zagrożenie rakiem szyjki macicy w Polsce moim zdaniem szczepionka przeciwko HPV powinna się znaleźć wśród szczepień rekomendowanych dziewczętom. Taki przełom w medycynie może przyczynić się do poprawy sytuacji w Polsce, gdzie 10 kobiet na dzień dowiaduje się, iż zachorowały na raka szyjki macicy, a 5 kobiet na dzień umiera z tego powodu. Optymalną metodą profilaktyki raka szyjki macicy jest połączenie badań cytologicznych ze szczepieniem – mówi dr Czajka. Niepożądane konsekwencje szczepieńWiele matek w naszym państwie obawia się szczepienia dzieci. Nie można ukrywać, iż szczepienia ochronne mogą powodować niepożądane reakcje. Jednak zawsze niezbędna jest kalkulacja, co jest groźniejsze – konsekwencje dolegliwości czy ryzyko odczynu poszczepiennego. Odpowiedź może być tylko jedna. Zastrzeżenia i obawy, jakie budziły różne szczepionki, w badaniach na ogół się nie potwierdzają. Wpływu niektórych szczepionek na postęp np. autyzmu czy poważnych chorób przewlekłych nie udowodniono – nie znaleziono związku przyczynowo-skutkowego – podkreśla dr Hanna Czajka. Reakcje niepożądane, które mogą wystąpić po szczepieniu, to najczęściej:odczyny poszczepienne (niezagrażające życiu i na ogół błyskawicznie przemijające): gorączka, odczyny miejscowe w formie obrzęku, zaczerwienienia, bólu, czasem wysypki, choroby dyspeptyczne, zaburzenia snu, zaburzenia zachowania i tym podobne,małopłytkowość – występująca sporadycznie po szczepieniu przeciwko odrze,odczyny węzłowe po szczepieniu przeciwko BCG,odczyny neurologiczne po szczepieniu przeciwko krztuścowi. Przy każdej szczepionce może wystąpić najgroźniejsza reakcja, a więc wstrząs anafilaktyczny – notuje się jeden taki sytuacja na mln dawek rozprowadzanych szczepionek. Z tego właśnie powodu zaleca się szczepienia dzieci w gabinetach lekarskich czy lekarsko-pielęgniarskich, zaopatrzonych w zbiór przeciwwstrząsowy, z obserwacją dziecka do 30 min. po szczepieniu.Reakcje niepożądane najczęściej występują wkrótce po podaniu szczepionki. Jednym z wyjątków jest szczepienie przeciwko odrze, przy którym reakcja może wystąpić nawet po dwóch tygodniach. Po niektórych szczepieniach reakcje niepożądane występują niezmiernie rzadko, po innych częściej. Nie ma jednej żadnej reguły. Wizyta merytoryczna: dr nauk medycznych Hanna Czajka, Wojewódzka Konsultacyjna Poradnia Szczepień dla Dzieci z Grup Wysokiego Ryzyka w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie.Materiał przygotowany na konferencję „Szczepienie dzieci – prawdy i mity” zorganizowanej poprzez Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia”, lipiec 2007
Przyczyny Standardy Szczepień W Unii Europejskiej:
Objawy zakaźnych to jeden z ważniejszych celów nowoczesnej medycyny. Dzięki szczepieniom powiodło się zmniejszyć zapadalność na groźne i powszechne niegdyś dolegliwości. W wielu państwach UE właśnie dzięki szczepić? tak - szczepić! co znaczy.
Przyczyny Spacer Chroni Serce:
Objawy zespołu naukowców z Harvard Medical School w Bostonie spacer to dla kobiet nie tylko doskonały sposób na spalanie kalorii, lecz także ochrona przed chorobami serca. Jak wynika z badań prowadzonych szczepić? tak - szczepić! krzyżówka.
Przyczyny Skąd Się Biorą Groźne Zakażenia Noworodków?:
Objawy trwają śledztwa mające wyjaśnić, jak w tamtejszych szpitalach doszło do zakażenia noworodków pałeczką Klebsiella pneumoniae, wskutek którego sześcioro dzieci zmarło. Z próbek pobranych po ekshumacji szczepić? tak - szczepić! co to jest.
Przyczyny Szczepionka Przeciw Ospie Wietrznej:
Objawy przeznaczona do czynnego uodporniania przeciw ospie wietrznej zawierająca zdolne do replikacji wirusy Varicella zoster. Możliwe jest uzyskanie odporności po zaszczepieniu do 72 h po kontakcie z szczepić? tak - szczepić! słownik.
Przyczyny Stańmy Do Walki Z Cukrzycą:
Objawy dolegliwość zagrażającą życiu, która poprzez sporo lat może nie dawać jakichkolwiek objawów, lecz jej następstwa są bardzo poważne. Światowy Dzień Walki z Cukrzycą przypomina, iż liczba przypadków szczepić? tak - szczepić! czym jest.

Czym jest Szczepić? Tak - szczepić znaczenie Słownik leczenie S .

  • Dodano:
  • Autor: