Teorie powstawania co to jest
Leczenie Teorie powstawania nowotworów. Definicja: System przemiany komórki prawidłowej w.

Czy przydatne?

Definicja Teorie powstawania nowotworów

Co to jest: System przemiany komórki prawidłowej w nowotworową nie została jeszcze precyzyjnie poznany. Wiadmomo, iż bazuje on na pobudzeniu komórek do stałej i niepohamowanej proliferacji. W każdej komórce znajduje się powyżej 20 genów odpowiedzialnych za jej proliferacje, zwanych onkogenami komórkowymi (c-onc). Geny te są czynne w okresie zarodkowym gdzie mają fundamentalne znaczenie dla mechanizmów wzrostowych organizmu. W poźniejszym okresie, w zróżnicowanych komórkach dojrzałego organizmu geny te są w większości nieaktywne i określane są jako protoonkogeny. Wskutek aktywacji portoonkogenów powstają komórki z cechami nowotworowymi zakodowanymi w ich aparacie genetycznym, które przekazywane są kolejnym generacjom komórek powstających wskutek podziałów komórkowych. Aktywacja ta może zależeć od: wrodzonych albo nabytych aberracji chromosomowych zmian strukturalnych w obrębie onkogenów zachodzących wskutek mutacji wprowadzenia dodatkowych onkogenów wirusowych (v-onc) w następstwie zakażenia retrowirusami Aktywacja onkogenu w różnych komórkach skutkuje stworzenie innego rodzaju nowotworu złośliwego w każdej tkance. Zmienione onkogeny kontrolują mechanizm wzrostu komórki, przez geny, które zazwyczaj wywołują w zdrowej komórce tworzenie białka regulującego normalny przyrost komórki. Po przekształceniu, onkogen zmusza komórki do wzrostu typu nowotworowego

Czym jest Teorie powstawania nowotworów znaczenie Słownik leczenie T .