Trzeba dużo spać aby się co to jest
Leczenie Trzeba dużo spać, aby się dobrze uczyć. Definicja: Uczniowie i studenci zastanawiają się.

Czy przydatne?

Definicja Trzeba dużo spać, aby się dobrze uczyć

Co to jest: Uczniowie i studenci zastanawiają się nad w najwyższym stopniu skuteczną sposobem edukacji. Cześć z nich systematycznie zgłębia materiał, inni zaczynają się uczyć tuż przed egzaminem. Nie wiadomo która sposób jest lepsza, z kolei okazuje się, iż najważniejszą rolę odgrywa sen.Naukowcy amerykańscy pokazali, iż bardzo istotna w procesie zapamiętywania nowego materiału jest odpowiednia liczba snu. Wyniki swoich badań i obserwacji zamieścili w najnowszym numerze czasopisma Neuron.Do badania nad rolą snu w procesie edukacji zachęcił ich przykład młodych ptaków i ssaków. Pisklęta i młode zwierzęta gdyż śpią trzy razy dłużej niż dorosłe osobniki. Naukowcy przedstawili hipotezę, iż to jest powiązane z koniecznością przyswojenia sobie nowych wrażeń i bodźców, jakimi tuż po urodzeniu bombardowane są maluchy.ekipa badaczy pod kierownictwem Michaela Strykera z University of California w San Francisco przebadała młode koty, które zostały umieszczone w kompletnie obcym im środowisku. Mózg kota ulega bardzo szybkiemu wzrostowi i przeobrażeniom, dlatego łatwo go badać. Naukowcy zauważyli, ze w procesie asymilacji nowych informacji istotna jest etap snu non-REM. Dodatkowo zwracali uwagę na hormony, które mogą odgrywać rolę w plastyczności mózgu poddanego działaniu nowych bodźców. Do głownych hormonów wydzielanych w nocy należy hormon wzrostu i testosteron. Wydaje się, iż obie te substancje mają zasadnicze znaczenie w procesie uczenia się i zapamiętywania.Naukowcy przebadają teraz uczniów i studentów w okresie sesji egzaminacyjnej i w spokojniejszym okresie studiów. W obu sytuacjach chcą znaleźć dowody na potwierdzenie faktu, iż sen wybitnie sprzyja procesowi edukacji

Czym jest Trzeba dużo spać, aby się znaczenie Słownik leczenie T .