Trzydziestolatki i co to jest
Leczenie Trzydziestolatki i czterdziestolatki. Definicja: Badanie piersi i mammografia Istnieją co.

Czy przydatne?

Definicja Trzydziestolatki i czterdziestolatki

Co to jest: Badanie piersi i mammografia Istnieją co prawda różnice między fachowcami co do tego jak regularnie kobiety powinny poddawać się badaniu mammograficznemu, co do jednego z kolei nie ma wątpliwości, iż wyleczalność raka piersi zależy tylko i wyłącznie od jego jak najwcześniejszego wykrycia. Mammografia jest badaniem radiologicznym, które ma na celu wykrycie patologicznych guzków w miąższu sutka. Badanie takie może zlecić doktor po wcześniejszym badaniu fizykalnym piersi. Mammografia nie jest badaniem perfekcyjnym. Dość regularnie zdarzają się opisy badania fałszywie dodatnie, dlatego rekomenduje się kompleksowe badanie piersi: fizykalne, ultrasonograficzne (USG) i mammograficzne. Po raz pierwszy badanie takie powinno być wykonane po przekroczeniu 40-tego roku życia z wyjątkiem kobiet, u których w najbliższej rodzinie (u matek czy sióstr) występowały zachorowania na raka sutka - wtedy pierwsza mammografia polecana jest ok. 30-go roku życia, a następnie w jednym i drugim przypadku raz na rok czy dwa lata zależnie od wskazań lekarza. Badanie mammograficzne wykonują zakłady radiologiczne w szpitalach i przychodniach (w zakładach prywatnych nie jest wymagane skierowanie od lekarza). Także i w tej ekipie wiekowej rekomendowana jest comiesięczna samokontrola piersi, a w przypadku wykrycia żadnych zgrubień w miąższu sutka natychmiastowe udanie się do lekarza, najlepiej chirurga onkologa. Pamiętaj, iż 6% raków sutka wystepuje u kobiet przed 40-tym rokiem życia, a jak dowodzą amerykańscy naukowcy 25% kobiet w wieku 35 lat posiada gen BRCA1 odpowiedzialny za powstawanie raka piersi (u 85% tych kobiet istnieje bardzo spore ryzyko zachorowania na raka piersi). Badanie w kierunku cukrzycy Każda kobieta po przekroczeniu 45-go roku życia powinna być zdiagnozowana w kierunku cukrzycy i badanie takie powinno być cyklicznie powtarzane co 3 lata. Osoby cierpiące na nadwagę, mające niski poziom frakcji HDL cholesterolu i posiadające krewnych cierpiących na cukrzycę powinny poddać się temu badaniu przedtem. Kobiety ciężarne powinny być badane w kierunku cukrzycy między 24-tym a 28-mym tygodniem ciąży (ciąża predysponuje do rozwinięcia się cukrzycy). „Cukrzyca poprzez sporo lat może przebiegać bez znacznych objawów klinicznych” - ostrzega prof. Robin Goland, endokrynolog z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Tak zwany utajniona cukrzyca bywa nadzwyczajnie groźna, gdyż w chwili ujawnienia się objawów takich jak: częstomocz, nadmierne marzenie, senność, nadmierny apetyt i zaburzenia widzenia w naczyniach krwionośnych i otaczających je nerwach istnieją już nieodwracalne patologiczne zmiany (najgroźniejsze są te, które występują w naczyniach krwionośnych oka i nerek), a nieleczona cukrzyca znacząco powiększa ryzyko wystąpienia zawałów serca i mózgu. Poprawny poziom glukozy we krwi wynosi poniżej 115 mg/dl krwi. Osoby, u których stwierdza się poziom między 115 a 126 mg/dl zaliczane są do ekipy ryzyka zachorowania na cukrzycę, a te u których poziom przekracza 126 mg/dl zaliczane są do diabetyków. Badanie poziomu glukozy we krwi wykonują laboratoria analityczne określając poziom we krwi pobranej z żyły pacjenta będącego na czczo. Pomiar taki ( a właściwie test na obecność glukozy) może być także wykonany poprzez samego pacjenta dzięki dostępnych w aptece testów paskowych o nazwie: Glucofilm, Glucostix, Exac Tech, One Touch Glucose czy Accutrend - Glucose. Pacjent nakłuwa opuszkę palca dzięki specjalnego bagneciku, a następnie dzięki paska sprawdza czy poziom glukozy nie jest podwyższony. Testy te są szczególnie przydatne dla osób cierpiących na cukrzycę, które w ten sposób mogą same monitorować wahania poziomu glukozy we krwi. Podwyższony poziom glukozy w domowych warunkach można także określać w moczu. W normalnych warunkach w moczu zawarte są jedynie niewielkie ilości w formie wolnej. W cukrzycy poziom ten znacząco wzrasta i można go wykryć dzięki testów paskowych dostępnych w aptece o nazwie: S-Glukotest i Test-Tape. Testy prenatalne Obowiązują zasady jak w razie poprzedniej ekipy wiekowej, z wyjątkiem matek ponad 35-go roku życia, u których bardzo regularnie zleca się wykonanie tak zwany trans abdominalnej amniopunkcji ( poprzez brzuszna punkcja worka owodniowego), która ma na celu analizę biochemiczną płynu owodniowego i chromosomalną płodu. Wskazaniem do takiego badania jest nie tylko wiek matki, lecz także anomalie chromosomalne u rodziców, urodzenie w przeszłości dziecka z anomaliami chromosomalnymi czy urodzenie dziecka z wadami centralnego układu nerwowego. Naukowcy przestrzegają przyszłe matki przed jeszcze jednym zagrożeniem. Niedobór kwasu foliowego i witaminy B12 w diecie ciężarnej może być powodem wad rdzenia kręgowego u dzieci. Zalecają zatem spożywanie przynajmniej 400 mikrogramów kwasu foliowego w diecie (przewarzająca część kobiet spożywa na dzień nie więcej niż 200 !). Zalecane pokarmy to płatki kukurydziane, fasola i groch i wszelakie warzywa o zielonych liściach. Oględziny skóry Specjaliści rekomendują, by kobiety po przekroczeniu 40-tego roku życia badane były w kierunku zagrożenia czerniakiem złośliwym i rakami skóry (podstawno- i kolczystokomórkowym) raz na rok. Badanie bazuje na precyzyjnych oględzinach skóry i jej znamiom. Najwyższym stopniem ryzyka objęte są osoby posiadające liczne (powyżej 100) znamiona, członków rodziny dotkniętych tą chorobą, jasną karnację i naturalne blond albo rude włosy i conajmniej dwa oparzenia słoneczne w dzieciństwie albo okresie młodzieńczym. Należy pamiętać, iż czerniak złośliwy aczkolwiek należy do najgroźniejszych i najszybciej rozprzestrzeniających się nowotworów, odnaleziony we inicjalnym stadium może być w 100% uleczalny. Badanie ginekologiczne i badanie cytologiczne szyjki macicy Badanie ginekologiczne i cytologiczne szyjki macicy rekomendowane jest w tej ekipie wiekowej raz do roku (od 1940 roku, kiedy to Papanicolau wprowadził po raz pierwszy badanie cytologiczne odsetek zgonów na skutek raka szyjki macicy spadł o 70%). Oczywiście żadne symptomy ze strony narządów rodnych są przyczyną do natychmiastowego udania się do lekarza, a powodów może być sporo. Aż 72% w tej ekipie wiekowej stosuje różne formy antykoncepcji i tak jak w poprzedniej ekipie, żadne symptomy uboczne wywołane stosowaniem tych preparatów są wskazaniem do zmiany środka ( poprzez lekarza prowadzącego. Wśród kobiet 30-to - 40-to letnich bardzo częstym problemem są także infekcje dróg moczowych, które są konsekwencją przedostania się bakterii ze sromu i pochwy do cewki moczowej i zapalenia przydatków. Infekcje takie powinny być leczone natychmiast dzięki antybiotykoterapii, bo nawracające zakażenia mogą doprowadzić do uszkodzenia nerek albo niepłodności. W profilaktyce tego typu zakażeń najlepiej sprawdza się przestrzeganie zasad higieny ( poprzez obydwoje partnerów. Następnym problemem może być przedwczesna menopauza (średni wiek kobiet wchodzących w te fazę wynosi 51 lat), wybrane jednak mogą ja rozpocząć już w wieku 40-tu lat. Jeżeli cykle miesiączkowe wydłużają się do 45 dni, doświadczasz tak zwany uderzeń gorąca, nocnych potów i suchości w pochwie, a symptomy takie utrzymują ( poprzez trzy następne miesiące należy zgłosić się do lekarza, którego zadaniem będzie „przeprowadzenie” cię ( poprzez ten dość przykry moment w życiu kobiety. Przewidując czas wejścia w menopauzę zacznij od zgromadzenia wywiadu od własnej matki - prawdopodobieństwo, iż stanie się to w tym samym wieku jest bardzo spore. I jeszcze jedno. Przedłużające się krwawienia miesiączkowe, ból w dole brzucha i częstomocz mogą być symptomem tak zwany mięśniaków macicy - łagodnych guzów z tkanki łącznej rosnących w macicy, których obecność może być stwierdzona ( poprzez ginekologa w okresie badania fizykalnego (mięśniaki spore albo mnogie są wskazaniem do usunięcia chirurgicznego, w szczególności w wieku reproduktywnym, kiedy to mogą być powodem niemożności zagnieżdżenia się zapłodnionego jaja w macicy). Badanie per rectum Kobiety ponad 40-tego roku życia powinny poddać się badaniu per rectum (badanie ( poprzez odbytnicze), w okresie którego doktor bada ścianę między pochwą i odbytnicą poszukując patologicznych rozrostów (na przykład polipów) czy żylaków tej okolicy. Badaniu zwłaszcza powinny poddać się kobiety, u których w rodzinie występowały przypadki raka odbytnicy albo jelita grubego. w przypadku potrzeby doktor zlecić może dodatkowe badania, takie jak: rekto- i kolonoskopia (wziernikowanie odbytnicy i jelita grubego), biopsja tych okolic czy test na krew utajona w kale. Bezwzględnym wskazaniem do natychmiastowej wizyty u lekarza jest pojawianie się ( poprzez kilka następnych dni krwi w kale, smolistych stolców czy wystąpienie biegunki z domieszką krwi. Badanie poziomu cholesterolu we krwi Jak wynika z raportów medycznych poziom cholesterolu drastycznie wzrasta u kobiet między 40-tym, a 60-tym rokiem życia. W tej ekipie także prawie połowa osób ma poziom cholesterolu, który powiększa u nich ryzyko wystąpienia chorób serca i zawałów mózgu. Poprawny poziom we krwi nie powinien przekraczać 200 - 220 mg/100 ml. Jeśli przekracza 240 mg/100 ml, powinno się wykonać badanie w celu ustalenia frakcji cholesterolu - ciężkiej HDL ( tak zwany „dobry” cholesterol) i lekkiej LDL (( tak zwany „niedobry” cholesterol). Poziom HDL niższy niż 35 mg/dl jest klasyfikowany jako czynnik ryzyka w chorobach układu krążenia, wartości wyższe niż 60 mg/dl uważane są za istotny czynnik protekcyjny w tej chorobie. Jeżeli poziom LDL jest przy tym wysoki ( ponad 160 mg/dl) w dalszym ciągu ryzyko zachorowania jest niewielkie, chyba iż współistnieją inne czynniki ryzyka takie jak: cukrzyca, nadciśnienie, wysoki poziom trójglicerydów we krwi (norma 40-150 mg/dl) albo dolegliwości układu krążenia w rodzinie. w razie stwierdzenia wysokiego poziomu cholesterolu, doktor przede wszystkim powinien zlecić odpowiednia niskotłuszczową dietę i aktywny fizycznie tryb życia (ćwiczenia), gdyż leki obniżające poziom cholesterolu nie są zalecane w tej ekipie z uwagi na w miarę niskie zagrożenie chorobami krążenia i nie do końca poznanymi efektami długotrwałego przyjmowania tych leków przed okresem menopauzy. Badanie stomatologiczne Prawie 75% kobiet w tej ekipie wiekowej cierpi na dolegliwości przyzębia. przyczyną jest niedostateczna higiena j. ustnej, a zwłaszcza unikanie czyszczenia zębów nitką dentystyczną. Zebrane w kieszonkach pomiędzy zębem, a dziąsłem bakterie doprowadzają do erozji kości, która utrzymuje ząb we właściwej pozycji. Na bonus zebrane w tym miejscu bakterie są miejscem wysiewu do krwi i infekcji pojawiających się w odległych miejscach. Kontrola stomatologiczna rekomendowana jest conajmniej dwa razy do roku w celu oczyszczenia zębów z kamienia i leczenia ewentualnych ubytków. Badanie okulistyczne Jeżeli w wieku 20-tu lat cieszyłaś się dobrym wzrokiem, najprawdopodobniej pozostanie on na takim samym poziomie aż do 40-tego roku życia - potem, wedle fizjologią wzrok etapowo będzie się pogarszał i będą ci potrzebne okulary do czytania na skutek rozwijającej się dalekowzroczności. lecz niedomoga oczu to nie tylko krótko- czy dalekowzroczność. Jedną z chorób, która rozwija się podstępnie jest jaskra - dolegliwość o nieznanej etiologii, gdzie dochodzi do zahamowania normalnego odprowadzania płynu z oka, co wywołuje nadmierne jego gromadzenie i przyrost ciśnienia w gałce ocznej, a z powodu pogorszenia jakości widzenia ((na przykład częściowy zanik pola widzenia. Jedyną pociechą jest fakt, iż dolegliwość odnaleziona inicjalnie może być spowolniona ( poprzez leczenie farmakologiczne i chirurgiczne. Dlatego tez specjaliści zalecają badanie okulistyczne co najmniej raz między okresem dojrzewania, a 40-tym rokiem życia, a następnie raz na 2 do 4 lat. Badanie takie zwłaszcza wskazane jest dla osób, które cierpią na cukrzycę, nadciśnienie, hipercholesterolemię czy reumatoidalne zapalenie stawów, gdyż we wszystkich tych chorobach dochodzi do uogólnionego uszkodzenia naczyń w organizmie, a w razie oczu mogą one być wykrywalne (( tak zwany badaniem dna oka, w okresie którego dzięki oftalmoskopu okulista ocenia stan naczyń wzrokowych bez konieczności interwencji chirurgicznej. Badanie w kierunku anemii z niedoboru żelaza Każda kobieta, która odczuwa zmęczenie niewiadomego pochodzenia, przy tym jest wegetarianką albo jest w ciąży albo także cierpi na obfite krwawienia miesiączkowe powinna podać się badaniu określającemu poziom żelaza we krwi obwodowej, a tym samym wykluczyć anemię z niedoboru żelaza. Konsekwencją anemii jest uogólnione niedotlenienie organizmu w konsekwencji którego doświadczamy trudności w koncentracji, odczuwamy niedobór energii i nieustannie czujemy się zmęczeni. Badanie poziomu żelaza we krwi wykonuje się w laboratoriach analitycznych używając do tego próbki krwi pobranej z żyły. Badanie gęstości kości Badaniu powinny poddać się kobiety zagrożone inicjalną osteoporozą (zrzeszotnienie kości, w konsekwencji którego dochodzi do osłabienia struktury kośćca, a konsekwencja mogą być (( tak zwany patologiczne złamania). Niestety nie tylko kobiety w wieku post menopauzalnym narażone są na osteoporozę. W ekipie podwyższonego ryzyka znajdują się kobiety bulimiczki i anorektyczki, sportsmenki, u których zawartość tłuszczu tkankowego jest mniejsza niż 18%, u których doszło do zatrzymania miesiączki. Należą do nich także kobiety wchodzące przedtem w moment menopauzy na skutek usunięcia macicy, astmatyczki leczone sterydami, kobiety przyjmujące leki przeciwdrgawkowe, kobiety leczące się na skutek niedoczynności tarczycy i kobiety, u których w rodzinie występowały przypadki wczesnej osteoporozy. inicjalnie uchwycona osteoporoza może być odwracalna. Lekarze zalecają w tych sytuacjach terapie hormonalną, przyjmowanie wapnia i odpowiednie ćwiczenia ruchowe. Badanie wykrywające osteoporozę to (( tak zwany badanie gęstości kości, które jest badaniem radiologicznym kości biodrowych i kręgosłupa lędźwiowego. Profilaktycznie specjaliści zalecają w tej ekipie wiekowej przyjmowanie 1000 mg wapnia na dzień, a u kobiet ciężarnych 1400 mg

Czym jest Trzydziestolatki i znaczenie Słownik leczenie T .