Uszkodzenie naczyń co to jest
Leczenie Uszkodzenie naczyń krwionośnych. Definicja: Do uszkodzenia naczyń tętniczych i żylnych.

Czy przydatne?

Definicja Uszkodzenie naczyń krwionośnych

Co to jest: Do uszkodzenia naczyń tętniczych i żylnych, które objawia się krwawieniem najczęściej dochodzi wskutek ran kłutych, ciętych, otwartych złamań, czy także wskutek urazowych amputacji. Regularnie uszkodzeniom naczyń towarzyszy uszkodzenie nerwów objawiające się zarówno zaburzeniami czuciowymi jak i ruchowymi (osłabienie mięśni, porażenie kończyn). Symptomy Do najczęstszych objawów uszkodzenia naczyń krwionośnych należy: krwawienie zewnętrzne widoczne "gołym okiem" krwawienie wewnętrzne objawiające się błyskawicznie narastającym krwiakiem niewyczuwalne tętno na naczyniach obwodowych, ochłodzenie kończyny stan wstrząsu nie dający się wyjaśnić inną powodem Rozpoznanie widoczne krwawienie zewnętrzne i naczynie z wypływającą krwią brak tętna na obwodzie błyskawicznie pogarszający się stan chorego powiększenie obwodu kończyny w razie uszkodzenia naczynia wewnętrznego Postępowanie Z ofiarą wypadku podejrzaną o uszkodzenie naczyń krwionośnych należy postępować z ogromną ostrożnością by nie wywołać dalszego uszkodzenia naczynia i struktur nerwowo-mięśniowych. Na miejscu wypadku należy w pierwszej kolejności: ucisnąć naczynie krwionośne prowizorycznie do czasu założenia opatrunku uciskowego, w miejscu uszkodzenia naczynia wysoko unieść zranioną kończynę i założyć opatrunek uciskowy przewozić w pozycji leżącej z wysoko uniesioną kończyną do najbliższego szpitala chirurgicznego Chorego należy jak najszybciej zawieźć na ostry dyżur chirurgiczny

Czym jest Uszkodzenie naczyń znaczenie Słownik leczenie U .