Walka z chorobami zakaźnymi co to jest
Leczenie Walka z chorobami zakaźnymi. Definicja: Dolegliwości zakaźne i pasożytnicze nadal są.

Czy przydatne?

Definicja Walka z chorobami zakaźnymi

Co to jest: Dolegliwości zakaźne i pasożytnicze nadal są poważnym problemem epidemiologicznym, diagnostycznym i terapeutycznym. Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku były powodem 40% ogółu zgonów wśród dzieci poniżej 5 roku życia. Znaczny rozwój w walce z chorobami zakaźnymi osiągnięto stosując szeroko pojętą profilaktykę, w tym szczepienia ochronne. Corocznie dzięki wykorzystaniu szczepionek udaje się uniknąć śmierci powyżej 3 mln osób na świecie, chociaż nadal 2 miliony dzieci umiera na skutek chorób, którym można zapobiegać przez dostępne dzisiaj szczepienia.W Polsce, co roku Kluczowy Inspektor Sanitarny wydaje komunikat w kwestii zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym. Obecny Program Szczepień Ochronnych z marca 2003 roku, złożona jest z kalendarza szczepień obowiązkowych dzieci i młodzieży, osób narażonych w sposób specjalny na zakażenia i szczepień rekomendowanych. Szczepienia rekomendowane nie są finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia. Szczepienia obligatoryjne są bezpłatne. Szczepienia obligatoryjne Szczepienia obligatoryjne są prowadzone wedle aktualnym programem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 18. roku życia. Aktualnie do ekipy szczepień obowiązkowych należą szczepienia przeciwko: gruźlicy, błonicy, krztuścowi, polio (poliomyelitis), odrze, śwince, różyczce, tężcowi i WZW typu B (wirusowemu zapaleniu wątroby typu B). Szczepienia rekomendowane Szczepienia rekomendowane to szczepienia zapobiegające takim chorobom jak: WZW typu B dla grup nieobjętych szczepieniami obowiązkowymi, WZW typu A, grypa, kleszczowe zapalenie mózgu, ospa wietrzna i zakażenia spowodowane poprzez bakterię Haemophilus influenzae typu B, Streptococcus pneumonicae, Neisseria meningitidis. Szczepienia te w Polsce są odpłatne, z kolei w wielu państwach UE i USA to są bezpłatne szczepienia obligatoryjne. Doc dr hab. n. med. Teresa Jackowska – przewodnicząca OW PTP – Dolegliwości zakaźne (bakteryjne i wirusowe) szczególnie łatwo rozwijają się u najmłodszych dzieci. Wybrane z tych chorób mają ciężki przebieg z powikłaniami, a nawet prowadzą do zgonu. Jedynie szczepienia są w stanie uchronić dziecko przed chorobami zakaźnymi zagrażającymi jego zdrowiu i życiu. Wielu chorobom można zapobiec, podając szczepionkę tak błyskawicznie po urodzeniu dziecka, jak tj. możliwe. Dzięki rozwojowi biologii molekularnej i inżynierii genetycznej opracowuje się szczepionki coraz bezpieczniejsze i skuteczne nawet u najmłodszych dzieci. Wg zaleceń Programu Szczepień Ochronnych, niemowlę powinno dostać 3-4 iniekcje w okresie jednej wizyty. W takich okolicznościach pojawiła się potrzeba łączenia preparatów. By uprościć program szczepień i złagodzić niemiłe doznania dziecka powiązane z samą iniekcją służące są tak zwane szczepionki skojarzone, a więc takie, które chronią przed kilkoma chorobami na przykład błonicą, tężcem, krztuścem czy tez świnką, odrą i różyczką. Ponadto, skojarzone podawanie szczepionek wzmaga odpowiedź immunologiczną i ostateczną odporność organizmu umożliwiając zarazem pomniejszenie dawki substancji dodatkowych, gdzie rozpuszczona jest szczepionka. W pierwszym roku życia dziecko otrzymuje najwięcej szczepień, dlatego warto po konsultacji z pediatrą wybrać najwłaściwszą i najbezpieczniejszą szczepionkę. Prof. dr hab. Andrzej Radzikowski, Konsultant Wojewódzki do spraw pediatrii – Wykorzystywanie szczepionek skojarzonych niesie za sobą sporo korzyści – minimalizuje liczbę ukłuć, oszczędza cierpienia i stresu małym pacjentom, obniża ryzyko wystąpienia niepożądanych objawów poszczepiennych, związanych z kilkoma wkłuciami, a również redukuje wydatki profilaktyki. Z badań prowadzonych poprzez Pentor wynika, iż wiedza matek na temat szczepień obowiązkowych i rekomendowanych jest niedoskonała. powyżej 90% z nich oczekuje pełnej informacji na temat nowoczesnej profilaktyki. Nadzwyczajnie ważna jest rola lekarza, który pomaga dokonać wyboru i służy pełną wiadomością o szczepieniach obowiązkowych i rekomendowanych

Czym jest Walka z chorobami zakaźnymi znaczenie Słownik leczenie W .