Walka z POChP co to jest
Leczenie Walka z POChP. Definicja: 94% Polaków, przebadanych poprzez TNS OBOP, przyznaje, iż nie.

Czy przydatne?

Definicja Walka z POChP

Co to jest: 94% Polaków, przebadanych poprzez TNS OBOP, przyznaje, iż nie zna terminu POChP. Badanie opinii publicznej przeprowadzono w ramach Programu Profilaktyczno – Edukacyjnego „Głęboki Oddech”, organizowanego poprzez Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne. Kampanię socjalną na rzecz walki z POChP inauguruje wspólna narada prasowa PTFP we współpracy z spółką farmaceutyczną Adamed. Świadomość istnienia POChP jest znikoma. Polacy nie tylko nie znają tego terminu: nie orientują się także, jakie są powody, symptomy i konsekwencje wystąpienia dolegliwości. „Wyniki badań są szokujące. Brak chociażby elementarnej wiedzy na temat POChP znaczy, iż społeczeństwo nie zna jednej z najpoważniejszych chorób układu oddechowego”, mówi prezes PTFP, prof. Kozielski „w czasie gdy rocznie – wg raportu WHO – na świecie umiera na nią powyżej 2 500 000 osób: tj. trzy razy więcej niż na skutek raka płuc. Pomimo tak zatrważających danych, POChP jest nieporównywalnie gorzej rozpoznawalna od np. astmy czy zapalenia płuc”. POChP to skrót nazwy dolegliwości, której pełna nazwa brzmi Przewlekła Obturacyjna Dolegliwość Płuc. Ma bardzo ciężki przebieg i jest nieuleczalna, a zbyt późno zdiagnozowana prowadzi do śmierci. Dolegliwość niszczy układ oddechowy i z powodu utrudnia albo – w ostatnim stadium – uniemożliwia oddychanie. Destrukcyjnie wpływa zarówno na oskrzela, prowadząc do ich przewlekłego zapalenia, jak i na płuca – wywołując rozedmę płuc. POChP najczęściej dotyka palaczy: dym papierosowy trwale uszkadza pęcherzyki płucne i osłabia cały układ oddechowy. Ekipami wysokiego ryzyka są również palacze bierni i osoby regularnie przebywające – na przykład ze względu swojego zawodu - w zadymionych i zapylonych pomieszczeniach. Do osób zagrożonych POChP zaliczają się również pacjenci narzekający na infekcje dróg oddechowych. symptomy POChP są regularnie lekceważone, gdyż poprzez lata dolegliwość objawia się wyłącznie kaszlem, który palacz papierosów uważa za coś naturalnego. Stosunkowo upływu czasu choroby stają się bardziej uciążliwe. To jest duszność - a więc brak tchu w trakcie wysiłku - który nieubłaganie nasila się z upływem lat, aż do nieustannego poczucia duszności, uniemożliwiającego wykonywanie najprostszych czynności życiowych. Dla podtrzymania życia, chory musi stale oddychać tlenem. Zbyt późno zdiagnozowana dolegliwość prowadzi do trwałego uszkodzenia układu oddechowego, układu krążenia, a nawet do śmierci. ;;;w czasie gdy wg badań TNS OBOP, przeprowadzonych na zlecenie PTFP, jedynie 6% Polaków wie, iż Przewlekła Obturacyjna dolegliwość Płuc jest chorobą śmiertelną. „Należy koniecznie uświadomić naszemu społeczeństwu, jak niebezpieczną chorobą jest POChP”, dodaje prof. Jan Zieliński, koordynator programu „Głęboki Oddech”. „Należy koniecznie dążyć do rozpoznawania dolegliwości we inicjalnym stadium dzięki powszechnym badań spirometrycznych. Inicjalne rozpoznanie, połączone z przekonaniem chorego o konieczności zaprzestania palenia papierosów, zahamowuje rozwój dolegliwości i chroni go przed wystąpieniem ciężkich, nieuleczalnych stadiów dolegliwości. Temu celowi służą programy edukacyjne, takie jak Program Profilaktyczno – Edukacyjny Głęboki Oddech”. Program socjalny „Głęboki Oddech” ma ogólnopolski charakter i zmierza do powiększenia świadomości istnienia POChP. Informuje na temat objawów dolegliwości, jej przyczyn i skutków. Edukuje w dziedzinie walki z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc przez nieustanne podkreślanie konieczności systematycznego wykonywania badań profilaktycznych, prowadzących do wczesnego diagnozowania dolegliwości i rozpoczęcia leczenia. Na potrzeby „Głębokiego Oddechu” przeprowadzono ogólnopolskie badania opinii publicznej, których wyniki jednoznacznie potwierdziły potrzebę powstania programu walki z POChP. W ramach Programu zostaną przeprowadzone bezpłatne badania spirometryczne i konsultacje pulmonologiczne, dzięki którym aż 30 000 Polaków będzie miało okazję sprawdzić stan swoich płuc w pierwszym roku jego trwania. Dodatkowo wszyscy pacjenci będą mogli skonsultować się ze specjalistą – pulmonologiem i wysłuchać jego rady. Na potrzeby Programu zostanie uruchomiona witryna internetowa, której zadaniem będzie przekazywanie nie tylko bieżących informacji o kampanii, lecz także edukowanie w dziedzinie POChP przez interaktywne testy, ankiety, forum dyskusyjne czy dział FAQ. „Jesteśmy przekonani, iż program Głęboki Oddech zrealizuje dwa fundamentalne cele: profilaktyczny i edukacyjnyi.”, podkreślił prof. Zieliński. „Od jego sukcesu zależy zdrowie naszego społeczeństwa. Chcielibyśmy, by ponowne badania opinii publicznej na temat POChP wykazały efekty właśnie zainaugurowanej kampanii. Wszystkie nasze działania będą do tego konsekwentnie dążyły.”

Czym jest Walka z POChP znaczenie Słownik leczenie W .