Wapń zapobiega osteoporozie co to jest
Leczenie Wapń zapobiega osteoporozie u dzieci chorych na astmę. Definicja: Osteoporoza regularnie.

Czy przydatne?

Definicja Wapń zapobiega osteoporozie u dzieci chorych na astmę

Co to jest: Osteoporoza regularnie towarzyszy ciężkiej astmie u dzieci. Rozwija się ona nie tylko w astmie steroidozależnej - jest raczej związana z niską podażą wapnia w diecie. Uzupełnianie niedoborów przez wykorzystywanie ogólnie dostępnych preparatów wapnia może zapobiec wystąpieniu osteoporozy, która charakteryzuje się pomniejszoną gęstością masy kostnej, co skutkuje osłabienie wytrzymałości szkieletu. Może ona przebiegać bezobjawowo albo objawiać się bólem kości a najczęstrzymi powikłaniami są złamania, do których dochodzi samoistnie albo na skutek niewielkiego urazu.Dr Joseph Spahn z National Jewish Medical and Research Center przeprowadził badania w ekipie nastolatków chorych na ciężką astmę, leczonych kortykosteroidami w sposób ciągły albo przerywany, którego celem było wykazanie związku między częstością występowania osteoporozy a stosowaniem sporych dawek kortykosteroidów. W okresie przeprowadzonego badania od uczestników zbierano wiadomości na temat ich żywienia i wykonywano u nich badania gęstości kostnej.Nie wykazano związku pomiędzy częstością występowania osteoporozy a stosowaniem sporych dawek kortykosteroidów w formie doustnej albo wziewnej. Obserwowana u dzieci strata masy kostnej była raczej wywołana małą podażą wapnia. Wśród przebadanych dzieci jedynie 5-10% otrzymywało jego suplementację, która prowadzi do uzupełnienia niedoborów i pomniejszenia ryzyka osteoporozy

Czym jest Wapń zapobiega osteoporozie u znaczenie Słownik leczenie W .