Warunki środowka wpływają na co to jest
Leczenie Warunki środowiska wpływają na liczbę noworodków. Definicja: Amerykańscy naukowcy dowiedli.

Czy przydatne?

Definicja Warunki środowiska wpływają na liczbę noworodków

Co to jest: Amerykańscy naukowcy dowiedli, iż jeśli osobniki danego gatunku nie odczuwają zagrożenia wynikającego z warunków środowiska, to zaczynają przedkładać długie życie nad rozrodem. Późne macierzyństwo odciska własne piętno na puli genowej populacji. Potomstwo przychodzące na świat potem jest silniejsze, gdyż ma zapewnione lepsze warunki bytowe, przygotowane poprzez rodziców. Idea, którą kierowali się naukowcy była prosta. jeśli brakuje pożywienia i populacja rozpoczyna się kurczyć to osobniki, które są na tyle mocne, by przetrwać wstrzymują się z rozrodem, bo w momencie poprawy warunków ich potomstwo będzie reprezentować większą pulę genową populacji. Podobnie, jeśli populacja rozpoczyna się powiększać lepiej jest wydać potomstwo na świat niż czekać aż liczba osobników będzie max.. Inicjalne macierzyństwo może być niebezpieczne z racji na ryzyko pojawienia się komplikacji związanych z porodem, uszkodzenia płodu, czy walki o miejsce w stadzie. U ludzi pojawia się stres przed odpowiedzialnością związaną z zapewnieniem dogodnych warunków rozwoju swoim dzieciom. W udowodnieniu tezy pomogły obserwacje ludzi mieszkających w skrajnych warunkach. W niektórych częściach Afryki, gdzie głód jest powszechny, dziewczynki przechodzą własną pierwszą menstruację potem niż ich rówieśniczki z państw rozwiniętych

Czym jest Warunki środowiska wpływają znaczenie Słownik leczenie W .