Wiadomości podstawowe o co to jest
Leczenie Wiadomości podstawowe o żeńskiej niepłodności. Definicja: Pośrodku ostatnich lat wzrasta.

Czy przydatne?

Definicja Wiadomości podstawowe o żeńskiej niepłodności

Co to jest: Pośrodku ostatnich lat wzrasta liczba par mających problem poczęciem dziecka. W Polsce problemem tym może być dotknięta co 5 para, a do głównych czynników wpływających na ten stan należy wymienić przyrost liczby zachorowań na dolegliwości przenoszone drogą płciową, postęp cywilizacyjny czy stres.Płodność a więc umiejętność do poczęcia w przebiegu prawidłowego cyklu miesięcznego zależy od zależy od budowy i czynności narządów płciowych i prawidłowego działania hormonów płciowych. W pierwszym miesiącu regularnego współżycia jedynie u 15% par dochodzi do zapłodnienia, jednak po 6 miesiącach odsetek ten wzrasta do 60% a po roku do 80%.W celach diagnostycznych, niepłodnością ustala się niemożność poczęcia dziecka po 12 miesiącach regularnych stosunków bez stosowania jakichkolwiek metod antykoncepcyjnych.powód niepłodności może być wywołana czynnikiem męskim, żeńskim, jednak w ok. 5% przypadków pomimo diagnostyki niepłodności nie udaje się rozpoznać jej powody. Fizjologia płodnościDla uproszczenia skomplikowanych zjawisk jakie cyklicznie zachodzą w organiźmie kobiety możemy wyróżnić trzy jego części:cykl hormonalnycykl owulacyjny albo jajnikowycykl endometrialny albo macicznyHormony wytwarzane poprzez region podwzgórza, przysadkę mózgową i jajniki sterują powiązanymi ze sobą procesami rozwoju pęcherzyków Graafa, zawierających dojrzewającą komórkę jajową (oocyt) i równoległymi procesami przemian zachodzących w błonie śluzowej macicy (endometrium), gdzie po zapłodnieniu jaja zagnieżdża się rozwijający się zarodek. W przypadku nieobecności ciąży cykl przemian powtórzy się po upływie ok. dwudziestu ośmiu dni.Cykl hormonalnyPodwzgórze jest małych obszerem mózgu, który produkuje gonadolibernę (GnRH), hormon który pobudza przysadkę do wytworzenia dwóch różnych hormonów: lutotropiny (LH) i folitropiny (FSH), które natomiast wpływają na funkcjonowanie jajników. Wydzielanie GnRH jest sterowanie na zasadzie sprzężenia zwrotnego, które bazuje na tym, iż wysokie stężenia hormonów tropowych przysadki i hormonów jajnika hamują wydzielanie tego hormonu.w trakcie menstruacji rozpoczyna wzrastać poziom hormonu folikulotropowego FSH, który stymuluje jajnik do powstawania i rozwoju jednego albo większej ilości pęcherzyków Graafa gdzie dojrzewa komórka jajowa. W odpowiedzie na stymulację FSH ścianki pęcherzyka wytwarzają estrogen, hormon kobiecy odpowiedzialny za umiejętność kobiety do osiągania podniecenia seksualnego i za postęp drugorzędnych cech płciowych (macicy, jajowodów, narządów płciowych zewnętrznych i gruczołów mlekowych). Wskutek ciągłego wzrastania poziomu FSH rozpoczyna dominować jeden z pęcherzyków, który wytwarza wzrastające ilości estrogenów, które na zasadzie sprzężęnia zwrotnego ujemnego hamują produkcję FSH.Po pewnym okresie czasu, przysadka mózgowa jednokrotnie wytworza wysoką dawkę lutotropiny LH (pik LH), która inicjuje końcowe mechanizmy dojrzewania komórki jajowej doprowadzając po ok. trzydziestu godzinach od chwili wytworzenia piku LH do jajeczkowania a więc pęknięcie pęcherzyka Graafa i uwolnienia komórki jajowej. Wysokie stężenia LH wywołują przekształcenie resztek pęcherzyka Graafa w ciałko żółte (corpus luteum), które rozpoczyna wytwarzać estrogeny i spore ilości progestrogenu. Jeśli dojdzie do zapłodnienia ciałko żółte nadal produkuje estrogeny i progesteron. Z kolei jeśli nie dojdzie do zapłodnienia komórki jajowej ciałko żółte zanika i przestaje wytwarzać hormony, a gwałtowny spadek ich poziomów stanowi natomiast sygnał dla przysadki mózgowej do rozpoczęcia produkcji FSH co tym samym zapoczątkowuje następny cykl hormonalny.Cykl jajnikowy Noworodek płci żeńskiej po urodzeniu ma skończoną liczbę komórek jajowych które stanowią zapas na całe przyszłe życie zdolnej do podjęcia czynności rozrodczych kobiety. Komórki te otaczone są warstwą komórek nabłonka pęcherzykowego (komórek ziarnistych) określane są mianem pęcherzyków pierwotnych. Liczbę gotowych do dojrzewania pęcherzyków przechowywanych w jajnikach szacuje się na ok. czterysta tys. z których każdy zawiera jeden oocyt, a więc jajo. Pod wpływem hormonu wydzielanego poprzez przysadkę mózgową - folikulotropowego (FSH) dochodzi do pobudzenia wielu pęcherzyków w jajniku, które osiągając pewne zaawansowanie w rozwoju, wypełniają się płynem rozsuwającym komórki, co prowadzi do utworzenia jamy pęcherzyka. Część komórek tworzy wzgórek jajonośny wypuklający się do śwatła pęcherzyka z kolei część odsuniętych od jaja komórek tworzy warstwę ziarnistą.Z chwilą gdy poziom FSH rozpoczyna wzrastać jedynie pęcherzyk znajdujący się w w najwyższym stopniu zaawansowanym stadium rozwoju rozpoczyna dominować nad pozostałymi pęcherzykami które ulegają atrofii, obumarciu, nie uwalniając znajdującego się wewnątrz nich oocytu. Dominujący pęcherzyk wytwarza narastające ilości estrogenu, które pobudzają przysadkę mózgową do wyzwolenia napływu hormonu lutotropiny LH, który inicjuje ostateczne etapy dojrzewania komórki jajowej, przygotowując ją do zapłodnienia, wywołuje pęknięcie pęcherzyka Graafa i uwolnienie jaja. LH po owulacji wpływa na przekształcenie pęcherzyka w ciałko żółte, które mając ograniczoną żywotność, utrzymuje własną aktywność poprzez ok. dwanaście dni, w okresie których produkuje zarówno estrogen, jak i progestron. Jeżeli po upływie tego czasu nie otrzyma sygnału o zapoczątkowniu ciąży, zaprzestaje produkcji hormonów i przemienia się w ciałko białawe, które etapowo zanika, tworząc na powierzchni jajnika niewielką bliznę. W razie kiedy dojdzie do zapłodnienia dochodzi do wzrostu hormonu hCG (ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej), która stymuluje ciałko żółte do nie słabnącej produkcji estrogenu i progestrogenu, koniecznych dla utrzymania ciąży.Pierwsza etap cyklu to krwawienie miesiączkowe (menstruacja) określana bywa fazą "menstruacjyjną" trwa zazwyczaj od 1 dnia krwawienia (1 dzień cyklu) do 5 dnia. Druga etap cyklu jajnikowego (6-14 dzień cyklu), polegająca na dojrzewaniu pęcherzyków, trwająca aż do chwili jajeczkowania to etap folikularna. etap trzecia od chwili jajeczkowania do pojawienia się krwawienia miesiączkowego (15-28) to etap lutealna.Cykl maciczny Wnętrze jamy macicy wyścieła warstwa błony śluzowej zwana endometrium, o grubości ok. pół centymetra. w okresie trwania cyklu miesiączkowego endometrium a więc błona śluzowa wyścielająca wnętrze jamy macicy o grubości ok. 1 cm. podlega charakterystycznym zmianom.W fazie proliferacyjnej cyklu endometrium reaguje na powiększony poziom estrogenu (w jajniku etap folikularna) wzrostem i pogrubieniem tkanek. W momencie jajeczkowania, kiedy dochodzi do wzrostu poziomu progesteronu w endometrium zachodzą przemiany przygotowujące do przyszłęgo przyjęcia zapłodnionej komórki jajowej opierające na wydzielaniu poprzez gruczoły endometrialne płynu, którym odżywia się zarodek pośrodku pierwszych trzech dni spędzonych w macicy zanim zagnieździ się w błonie endometrialnej. etap ta określana jest mianem etapy wydzielniczej. Jeżeli nie dojdzie do zapłodnienia po ok. dwunastu dniach ustaje produkcja estrogenu i progestronu poprzez ciałko żółte wskutek czego rozpocznie się aktywaność menstruacyjna w okresie której następuje wydalanie złuszczonych tkanek zbędnej błony śluzowej macicy

Czym jest Wiadomości podstawowe o znaczenie Słownik leczenie W .