Wiadomości wstępne co to jest
Leczenie Wiadomości wstępne - substancje. Definicja: Substancjami dodatkowymi do żywności ustala.

Czy przydatne?

Definicja Wiadomości wstępne - substancje

Co to jest: Substancjami dodatkowymi do żywności ustala się substancje normalnie nie spożywane jako żywność, nie będące typowymi składnikami żywności, posiadające albo nie posiadające wartości odżywczej, których celowe użycie technologiczne w okresie produkcji, przetwarzania, preparowania, traktowania, pakowania, paczkowania, transportu i przechowywania spowoduje zamierzone albo spodziewane rezultaty w środku spożywczym lub w półproduktach będących jego komponentami. Substancje dodatkowe mogą stać się bezpośrednio albo pośrednio składnikami żywności albo w inny sposób oddziaływać na jej cechy charakterystyczne. Pojęcie nie obejmuje substancji dodawanych w celu zachowania albo poprawienia wartości odżywczej. Substancje dodatkowe dozwolone wymienione w załączniku nr 2 i 3 do rozporządzenia mogą być służące tylko wtedy, kiedy ich użycie jest technologicznie konieczne i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumenta. Substancjami dodatkowymi nie są następujące składniki: substancje przeznaczone do wód do picia, mineralizowanych i innych, produkty zawierające pektynę i pochodzące z wysuszonego miąższu jabłek albo wysuszonych wytłoków z jabłek albo skórek owoców cytrusowych lub ich mieszaniny, otrzymane poprzez działanie rozcieńczonym kwasem, po którym następuje częściowa neutralizacja solami sodową i potasową ("pektyna płynna"), baza gumy do żucia, białe albo żółte dekstryny, prażona albo dekstrynizowana skrobia, skrobia modyfikowana działaniem kwasów bądź zasad, skrobia bielona, fizycznie modyfikowana skrobia i skrobia traktowana enzymami amylolitycznymi, chlorek amonu, plazma krwi, żelatyna spożywcza, hydrolizaty białkowe i ich sole, białka mleka i gluten, aminokwasy i ich sole inne niż kwas glutaminowy, glicyna, cysteina i cystyna i ich sole i które nie spełniają funkcji dodatków, kazeina i kazeiniany, białczany, inulina. Substancje dodatkowe dozwolone, z wyjątkami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia, nie mogą być dodawane do: żywności nieprzetworzonej, a więc do środków spożywczych, które nie podlegały żadnemu traktowaniu powodującemu zmianę ich oryginalnego stanu, a zostały poddane zwłaszcza podziałowi, rozdzieleniu, rozcięciu, wyjęciu kości, siekaniu, obdarciu, obieraniu, oczyszczeniu, mieleniu, krojeniu, myciu, żyłowaniu, oziębieniu, mrożeniu, zamrożeniu, zmiażdżeniu lub wyłuskaniu, pakowaniu albo nie opakowane, miodu pszczelego, niezemulgowanych olejów i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego albo roślinnego, masła, mleka (pełnego, półtłustego i odtłuszczonego) pasteryzowanego i sterylizowanego (włączając sterylizację UHT) i zwykłej pasteryzowanej śmietany i śmietanki, niearomatyzowanych i bez dodatków smakowych, fermentowanych przetworów mlecznych zawierających żywe kultury bakterii, wód mineralnych i wód stołowych, wód źródlanych, kawy (z wyjątkiem aromatyzowanej kawy instant) i ekstraktów kawy, herbaty w liściach niearomatyzowanej, cukrów, suchych makaronów z wyjątkiem makaronów bezglutenowych i/ lub makaronów przeznaczonych do diet niskobiałkowych, maślanki naturalnej niearomatyzowanej (z wyjątkiem maślanki sterylizowanej) i/ albo bez dodatków smakowych. Substancje słodzące wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia nie mogą być dodawane do środków spożywczych przeznaczonych dla niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat

Czym jest Wiadomości wstępne znaczenie Słownik leczenie W .