Wiedza kobiet o szkodliwości co to jest
Leczenie Wiedza kobiet o szkodliwości palenia papierosów. Definicja: Szkodliwość palenia papierosów.

Czy przydatne?

Definicja Wiedza kobiet o szkodliwości palenia papierosów

Co to jest: Szkodliwość palenia papierosów jest powszechnie znana. Wiadomo, iż to jest czynnik ryzyka wielu różnych chorób. Dr Hugh S. Taylor z Yale University School of Medicine zbadał stan wiedzy kobiet na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z paleniem, w tym szczególnie ryzyka dla płci pięknej. Wyniki zostały opublikowane na łamach najnowszego wydania czasopisma American Journal of Obstetrics and Gynecology.W badaniu uczestniczyło prawie 400 kobiet pracujących w szpitalach. Pytano je o dolegliwości, których występowanie wiąże się z paleniem papierosów. Okazało się, iż przewarzająca część uczestniczek wie, że palenie papierosów jest powiązane ze powiększonym ryzykiem zachorowania na dolegliwości układu oddechowego (w tym raka płuc), dolegliwości serca i powikłań ciąży.Wykazano jednak, iż mało uczestniczek wie o powiększonym ryzyku występowania chorób swoistych dla kobiet. Mała liczba badanych wiedziała o związku pomiędzy paleniem papierosów a ryzykiem niepłodności, osteoporozy, wczesnego pojawienia się menopauzy, raka szyjki macicy i poronień.badanie zebranych danych dowiodła, że poziom wykształcenia, wiek czy palenie papierosów nie wpływało na stan wiedzy na powyższe tematy. Zaskakujące jest, że osoby zawodowo powiązane z medycyną nie wiedziały więcej niż laicy.Wyniki badania wykazały konieczność szerzenia wiedzy na temat ryzyka związanych z paleniem papierosów chorób występujących u kobiet, co być może doprowadzi do pomniejszenia liczby zachorowań

Czym jest Wiedza kobiet o szkodliwości znaczenie Słownik leczenie W .