Wiedza Polaków na temat co to jest
Leczenie Wiedza Polaków na temat cukrzycy. Definicja: Najnowsze badanie dotyczące stanu wiedzy.

Czy przydatne?

Definicja Wiedza Polaków na temat cukrzycy

Co to jest: Najnowsze badanie dotyczące stanu wiedzy Polaków na temat cukrzycy wykazało, iż zarówno chorym, jak i osobom zdrowym brakuje podstawowych informacji o chorobie nazywanej epidemią XXI wieku. Wg ostatnich badań zleconych Sopockiej Pracowni Badań Socjalnych razem poprzez Katedrę Chorób Metabolicznych Collegium Medicum prowadzoną poprzez prof. dr hab. n. med. Jacka Sieradzkiego i Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, stan wiedzy dotyczącej cukrzycy jest w Polsce na alarmująco niskim poziomie. W Polsce, wg różnych szacunków, na cukrzycę choruje około 4-5% populacji, a więc około 2mln. osób. Ponadto badanie wykazało, iż 49% respondentów ma w swoim otoczeniu osoby chore na cukrzycę. Bliski kontakt z osobami chorymi powinien pozytywnie wpływać na poziom wiedzy o chorobie w społeczeństwie. W czasie gdy prawie połowa (45%) respondentów odpowiedziała, iż skłonności do cukrzycy nie są dziedziczne albo przyznało, iż ich stan wiedzy nie pozwala na udzielenie odpowiedzi. Co zastanawiające, 27% osób chorych na cukrzycę odpowiedziało, iż skłonności te nie są dziedziczne – wobec 26% ogółu pytanych. Wydaje się więc, iż poziom wiedzy chorych nie zawsze wykracza powyżej poziom wiedzy ogółu, a okazuje się nawet, iż czasami chorzy wiedzą mniej o trapiącej ich chorobie niż osoby, których ona nie dotyczy. wg danych WHO obserwowany jest ciągły przyrost liczby osób chorych, w szczególności w państwach uprzemysłowionych. przyrost ten jest do tego stopnia wyraźny, iż o cukrzycy rozpoczyna się mówić, że jest epidemią XXI wieku. Szacunki mówią, iż aktualnie na świecie chorych jest powyżej 170 mln osób, a liczba ma w roku 2030 wynieść aż 366 mln. Badanie jednak wykazało, iż na pytanie „Czy w społeczeństwach zachodnich – UE – odsetek chorych rośnie czy maleje?” raptem 42% ogółu badanych udzieliło odpowiedzi poprawnej; 36% uznało, iż odsetek chorych na cukrzycę maleje albo nie wymienia się! Zastanawiające jest także, iż aż 37% osób chorych na cukrzycę, czyli znów o 1% więcej niż ogólna populacja, podało tę właśnie odpowiedź. Aż 22,6% chorych nie potrafiło w ogóle odpowiedzieć na to pytanie!!! Niepokojące okazały się wyniki dotyczące pytania „Jak regularnie cukrzyca wywołuje powikłania?” Aż 72% respondentów odpowiedziało, iż zawsze albo regularnie. Taki stan rzeczy może oznaczać, iż są oni częstymi świadkami takich właśnie powikłań. Pokrywa się to zasadniczo z rezultatami badania PolDiab, gdzie badano poziom wyrównania cukrzycy. Okazało się, iż jedynie 3,6% chorych w Polsce ma poprawne wskazania poziomu hemoglobiny glikowanej. Niewłaściwy poziom hemoglobiny glikowanej znaczy znacząco wyższe ryzyko wystąpienia powikłań, a co za tym idzie większą ich rozpoznawalność w społeczeństwie. Bardzo niepokojące jest, iż aż co piąty chory uważa, iż cukrzyca zawsze wywołuje powikłania. Zastanawia także dość dobra wiedza respondentów o samych powikłaniach: retinopatii, miażdżycy, nadciśnieniu, nefropatii i zespole stopy cukrzycowej. Podsumowanie wyników badania wykazało, iż stan wiedzy Polaków na temat cukrzycy nie jest satysfakcjonujący. Pominąwszy wyrywkowe wiadomości na temat powikłań cukrzycy, Polacy nie bardzo zdają sobie sprawę z powagi problemu, jakim jest ciągły przyrost zachorowań, częste występowanie ciężkich powikłań, czy skrócenie życia chorego. Z drugiej strony cukrzyca jawi się respondentom jako ciężka dolegliwość, która w znacznym stopniu uniemożliwia choremu normalne życie. Respondenci nie zdają sobie kwestie, iż przy właściwie prowadzonej kontroli poziomu cukru, chory może żyć prawie tak samo, jak osoba zdrowa. Do tego jednak konieczne są nowoczesne leki, pozwalające uniknąć groźnych dla życia powikłań i wiedza na temat dolegliwości i jej leczenia. Wiedzy tej, jak wykazały badania, brakuje – zarówno zdrowym, jak i chorym. To jest tym bardziej zaskakujące, iż cukrzyca jest chorobą, w terapii której chory i jego otoczenie odgrywają ogromną rolę i bez ich czynnego udziału nie sposób mówić o prawidłowym leczeniu. Badanie wyników badania wykazała, iż poziom wiedzy chorych na temat cukrzycy jest regularnie porównywalny albo nawet niższy, niż osób zdrowych, co dziwi zważywszy, iż cukrzyca jest chorobą przewlekłą. Chorzy powinni więc zdobywać i pogłębiać własną wiedzę poprzez lata. Aż 63% respondentów uważa, iż w mediach pojawia się za niewiele informacji dotyczących cukrzycy, a powyżej 60% twierdzi, iż te, które się ukazują są bardzo przydatne. CUKRZYCA Cukrzyca (diabetes mellitus) jest zespołem chorobowym, gdzie organizm nie produkuje albo poprawnie nie wykorzystuje, insuliny, hormonu potrzebnego do przemiany glukozy (cukru) w energię. U osoby zdrowej, nie cierpiącej na cukrzycę, insulina działa przekształcając glukozę w energię potrzebną do codziennej aktywności. Osoby z cukrzycą nie posiadają wystarczającej ilości insuliny albo ich tkanki i narządy są oporne na jej działanie i niezdolne do opisanej przemiany energetycznej - dlatego także, mają wysokie poziomy niewykorzystanej glukozy w organizmie. Stan taki ustala się jako podwyższony poziom cukru we krwi a więc hiperglikemię

Czym jest Wiedza Polaków na temat znaczenie Słownik leczenie W .