Wizyta przedoperacyjna co to jest
Leczenie Wizyta przedoperacyjna. Definicja: Pacjent spotyka się z anestezjologiem po raz pierwszy w.

Czy przydatne?

Definicja Wizyta przedoperacyjna

Co to jest: Pacjent spotyka się z anestezjologiem po raz pierwszy w trakcie wizyty przedoperacyjnej zazwyczaj w przeddzień planowanego terminu operacji. w trakcie wizyty anestezjolog precyzyjne zapoznaje się ze stanem zdrowiem pacjenta na podstawie: wszelkich informacji z wywiadu, informacji zgromadzonych od rodziny dokumentacji medycznej Badanie anestezjologiczne jest przeprowadzane przed każdym znieczuleniem, i ma za zadanie zgromadzenie jak największej ilości ważnych danych, na podstawie których wybrana zostanie idealna i najbezpieczniejsza dla danego pacjenta sposób znieczulenia uwzględniająca stan chorego.. Jakie wiadomości są konieczne dla anestezjologa? aktualne i przebyte dolegliwości serca, płuc, tarczycy, astma, dolegliwości psychiczne, zapalenia żył, częste infekcje, dolegliwości nowotworowe, cukrzyca, dolegliwości neurologiczne i tym podobne przebyte operacje (rodzaj, powód, rodzaj stosowanego znieczulenia, ewentualne powikłania, przebieg okresu pooperacyjnego) uczulenia na leki i pokarmy obecnie przyjmowane leki i ich dawki uzależnienia ewentualna ciąża dotychczas wykonane badania Dla prawidłowego przeprowadzenia znieczulenia konieczne jest udzielenie wyczerpujących i prawdziwych odpowiedzi na wszelakie pytania. Po zebraniu powyższych informacji anestezjolog precyzyjnie bada chorego, sprawdza wyniki badań dodatkowych (morfologia, ekipa krwi, zdjęć rentgenowskich, EKG i tym podobne ). Na podstawie tych informacji doktor wybiera idealną dla pacjenta metodę znieczulenia , wyjaśniając pacjentowi szczegóły sposoby, jej wady i zalety i możliwe powikłania. Ostateczny wybór znieczulenia następuje po uzgodnieniu z pacjentem. Chory zostaje także powiadomiony o konieczności wyjęcia przed operacja wszelkich usuwalnych protez zębowych i o konieczności pozostawania bez jedzenia i picia poprzez 6 godz.. Niezbędne jest także zdjęcie wszelkiej biżuterii, zmycie paznokci z lakieru.. Na specjalnym formularzu pacjent podpisuje zgodę na znieczulenie i wszelakie inne procedury medyczne (na przykład wkłucia do naczyń krwionośnych, kroplówki, ewentualne podawanie krwi, zmianę metody znieczulania i tym podobne )), które mogą okazać się niezbędne w trakcie operacji i znieczulenia. W wielu szpitalach praktykowane jest rozdawanie pacjentom ankiety przedoperacyjnej. Umieszczone są w niej pytania o stan zdrowia osoby, która ma być znieczulana. Przykładowa ankieta: Ankieta anestezjologiczna W celu umożliwienia najbezpieczniejszej i najwłaściwszej sposoby znieczulenia uprzejmie prosimy o precyzyjne wypełnienie poniższej ankiety. Prosimy o zakreślenie odpowiedzi tak albo nie. W razie odpowiedzi tak prosimy o szczegółową informację w rubryce Uwagi pacjenta. doktor anestezjolog wyjaśni wszelakie wątpliwości w trakcie wizyty przedoperacyjnej. Uprzejmie prosimy na wyrażenie zgody na proponowane sposoby znieczulenia i potwierdzenie tego własnoręcznym podpisem w okresie wizyty przedoperacyjnej. Imię ......................... Nazwisko ................. czy chorowała albo choruje Pani/Pan na serce albo dolegliwości układu krążenia? (dolegliwość wieńcowa, zawał serca, nadciśnienie, wada serca, niewydolność krążenia, żylaki kończyn dolnych, zapalenia żył) tak nie czy chorowała albo choruje Pani/Pan na dolegliwości płuc? (zapalenie płuc, gruźlica, częste zapalenia oskrzeli, astma, rozedma płuc, kaszel nawracający, duszność) tak nie czy jest Pani/Pan na coś uczulona? (katar sienny, wysypka, uczulenie na leki, pokarmy, substancje chemiczne i tym podobne ))) tak nie czy chorowała albo choruje Pani/Pan na dolegliwości układu nerwowego? (padaczka, bóle głowy, bóle korzonkowe, omdlenia, drgawki, udar, straty świadomości, porażenia) tak nie czy chorowała albo choruje Pani/Pan na dolegliwości wątroby? (żółtaczka, marskość, stłuszczenie wątroby) tak nie czy chorowała albo choruje Pani/Pan na nerki?(kamica, zapalenie nerek, częste infekcje dróg moczowych, trudności w oddawaniu moczu) tak nie czy chorowała albo choruje Pani/Pan na zaburzenia metaboliczne albo hormonalne?(nadczynność albo niedoczynność tarczycy, cukrzyca, dna moczanowa, inne) tak nie czy chorowała albo choruje Pani/Pan na dolegliwości oczu (jaskra) tak nie czy chorowała albo choruje Pani/Pan na dolegliwości układu szkieletowego (((na przykład bóle korzonkowe, zmiany kręgosłupa, stawów, osłabienie mięśni). tak nie czy chorowała albo choruje Pani/Pan na dolegliwości krwi i układu krzepnięcia (((((na przykład skłonność do krwawień i siniaków). tak nie czy choruje Pani/Pan na inne, nie wymienione dolegliwości? tak nie czy przyjmuje Pani/Pan aktualnie jakieś leki? - jeśli tak, proszę podać nazwę i dawkę ................................................. czy była Pani/Pan znieczulana do jakiegokolwiek zabiegu i czy znieczuleniu towarzyszyły jakieś powikłania? tak nie czy pali Pani/Pan papierosy (jeżeli tak to ile i od kiedy)? tak nie czy nadużywa Pani/Pan alkohol (((jeżeli tak to ile i od kiedy)? tak nie czy miał Pan/Pani realizowaną transfuzję krwi (kiedy, jaki przyczyna))? tak nie czy stosuje Pan/Pani środki uspakajające ? tak nie masa ciała: ..... kg przyrost: ..... cm Uwagi pacjenta ........................................... UWAGA! Z racji na Państwa bezpieczeństwo prosimy o pozostawanie na czczo (tzn. bez jedzenia i picia) poprzez przynajmniej 6 godz. przed planowanym zabiegiem operacyjnym. jeśli zostaną Państwu zlecone leki doustne, które należy przyjąć przed zabiegiem, można je popić 1-2 łykami płynu niegazowanego. jeśli używa Pani/Pan protez zębowych albo szkieł kontaktowych, uprzejmie prosimy o poinformowanie o tym lekarza anestezjologa jeśli podejrzewa Pani albo wie, iż jest w ciąży, prosimy powiadomić o tym lekarza anestezjologa. jeśli ma Pani polakierowane paznokcie, prosimy o zmycie lakieru. OŚWIADCZENIE PACJENTA Dr ....................przeprowadziła/przeprowadził ze mną dzisiaj rozmowę wyjaśniającą problem znieczulenia do operacji. w trakcie tej rozmowy mogłam/mogłem pytać o wszystkie interesujące mnie problemy dotyczące znieczulenia, związanego z nim ryzyka i innych okoliczności przed i pooperacyjnych. Rozumiem, na czym bazuje znieczulenie, któremu będę poddana/y. Nie mam więcej pytań. Zgoda na znieczulenie Wyrażam zgodę na znieczulenie ogólne/regionalne do zabiegu jak także towarzyszące temu postępowaniu (infuzje, transfuzje, leczenie krążeniowe, oddechowe) w okresie i po zabiegu. Zgadzam się na uzasadnione medycznie zmiany albo rozszerzenie postępowania anestezjologicznego (w tym zmianę rodzaju znieczulenia). Każdy pacjent u którego przewidywane jest wykonanie znieczulenia powinien zaprzestać spożywania posiłków i płynów przynajmniej na 6 godz. przed znieczuleniem ogólnym. Zaleca się, by przed rozpoczęciem znieczulenia oddanie moczu by pęcherz moczowy był maksymalnie opróżniony. Przed znieczuleniem służąca jest premedykacja, która bazuje na podaniu leków uspokajających, przeciwlękowych, zmniejszających ból i osłabiających odruchy. Premedykacja ułatwia przeprowadzenie właściwego znieczulenia. W premedykacji najczęściej podaje się leki domięśniowo na 45-60 min. przed znieczuleniem albo dożylnie na 10-15 min. przed nim

Czym jest Wizyta przedoperacyjna znaczenie Słownik leczenie W .