Właściwe żywienie wspomaga co to jest
Leczenie Właściwe żywienie wspomaga prawidłowy rozwój dziecka. Definicja: Skład pokarmu matki w.

Czy przydatne?

Definicja Właściwe żywienie wspomaga prawidłowy rozwój dziecka

Co to jest: Skład pokarmu matki w pełni odpowiada potrzebom żywieniowym dziecka w pierwszym półroczu życia - potem warto uzupełniać jadłospis niemowlęcia o nowe pokarmy. Jeżeli jednak dziecko od urodzenia jest karmione mlekiem modyfikowanym, w ogóle nie znaczy to, iż będzie się gorzej rozwijało.Karmienie piersią w pierwszych 6 miesiącach życia pomaga zapewniać dziecku zdrowie. Mleko matki korzystnie wpływa na układ odpornościowy niemowlęcia i pozwala zapobiegać otyłości. Przedstawiciele środowiska medycznego wskazują jednak, iż w drugim półroczu życia dziecka niezbędne staje się wzbogacanie jego diety o nowe, niemleczne pokarmy. W ten gdyż sposób dostarczamy organizmowi dziecka wszystkich niezbędnych substancji odżywczych.Dlatego także doc. Janusz Książyk z Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, Członek Porady Naukowej Akademii Gerber, proponuje swoją definicję karmienia naturalnego: "Karmienie naturalne niemowlęcia znaczy karmienie wyłącznie mlekiem matki poprzez moment pierwszych sześciu miesięcy życia, z wprowadzaniem pokarmów uzupełniających po rozpoczęciu siódmego miesiąca życia i z kontynuacją karmienia mlekiem kobiecym do końca pierwszego roku życia".Warto jednak szczególnie podkreślić fakt, iż dzieci, od urodzenia karmione mlekiem modyfikowanym, nie muszą rozwijać się gorzej niż ich otrzymujący pokarm matki rówieśnicy. W załączonej publikacji edukacyjnej Akademii Gerber doc. Janusz Książyk podkreśla, jak znaczny wpływ na poprawny postęp niemowlęcia ma poprawne postępowanie rodziców. Wiemy np., iż kształtowanie się umiejętności poznawczych dziecka zależy nie tylko od rodzaju pokarmu, lecz i przyjęcia odpowiedniej pozycji w trakcie karmienia."Pozycja leżąca może sprzyjać na przykład wystąpieniu utajonego zapalenia ucha środkowego. Może to spowodować okresową głuchotę, która obniży umiejętności poznawcze dziecka, co w testach zostanie ocenione jako niski werbalny iloraz inteligencji" - pisze doc. Janusz Książyk. "Sądzimy, iż dzieci karmione w nocy butelką albo piersią - w pozycji leżącej - najprawdopodobniej w jednakowym stopniu narażone są na ujemne wpływy tej pozycji na ich postęp". Dlatego także zdrowy styl życia rodziców, nauczenie dziecka właściwych zachowań żywieniowych, regularna aktywność fizyczna (kiedy dziecko jest już starsze) są nie mniej istotne niż karmienie niemowlęcia piersią

Czym jest Właściwe żywienie wspomaga znaczenie Słownik leczenie W .